Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Yellow mining truck driving

Dowiedz się, jak pomagamy klientom z sektora wydobywczego zwiększać wartość dodaną w ramach ich działalności, obniżając zużycie energii elektrycznej, eliminując przestoje, zapobiegając przerwom w eksploatacji obiektów i redukując koszty.

Przemysł wydobywczy - zobacz opisy przypadków

Norilsk Nickel, Australia (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Zastosowanie Shell Omala HD 220 w dwóch kruszarkach eksploatowanych w należącej do Norilsk Nickel kopalni Black Swan przyniosło redukcję zużycia energii elektrycznej o 2,1% w 7-miesięcznym okresie próbnym. To potencjalne oszczędności sięgające 74 473 USD w skali rocznej.

Lagunas Norte, Peru (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Poprzez zastosowanie systemu smarowania Shell Tactic EMV ze smarem Shell Gadus S3 T220 2 firma Lagunas Norte ograniczyła koszty operacyjne i przestoje obiektu, umożliwiając potencjalne oszczędności w ciągu roku wynoszące 167 000 USD.

Czołowe przedsiębiorstwo wydobywcze, Indie (wersja angielska) - Otwiera się w nowym okienku

Dzięki zastosowaniu Shell Rimula R4, wiodące, indyjskie przedsiębiorstwo wydobywcze przedłużyło okresy między wymianami oleju o 70% z 300 do 700 godzin i wydłużyło czas pracy sprzętu. Firma podała, że oszczędności wyniosły 427 428 USD w skali roku.