Sprawozdania roczne i publikacje

Sprawozdanie roczne z r. 2015 i Formularz 20-F, Raport ze zrównoważonego rozwoju w r. 2015 oraz Poradnik inwestorów na r. 2015 można czytać online i pobrać w formacie pdf.

Sprawozdawczość

Od 1997 roku z własnej woli składamy - otwarcie i szczerze - sprawozdania z działalności na rzecz środowiska naturalnego i społecznego.

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Dowiedz się, jak działamy, poznaj nasz zespół i jak rozwinęliśmy się z małego sklepu w Londynie sprzed blisko 200 lat.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 2500 pracowników.