Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Pracując w naszym dziale będziesz odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów zrównoważonego rozwoju.


Twoja rola może polegać na:

  • kwestionowaniu tradycyjnych rozwiązań technologicznych
  • opracowywaniu nowych katalizatorów
  • opracowywaniu receptur wysoko wydajnych paliw i smarów
  • tworzeniu technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • współpracy z klientami przy tworzeniu inicjatyw wprowadzenia na rynek nowatorskich produktów
  • prowadzeniu badań w dziedzinie fizyki, mających zastosowanie w poszukiwaniu i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.