Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Charakter naszej pracy zależy od bieżących potrzeb firmy i obejmuje różnorodne czynności - od codziennych konsultacji z operatorami przy stanowiskach kontrolnych po udział w pracach zespołów realizujących długofalowe przedsięwzięcia.


Obowiązki technologa obejmują:

  • zapewnienie technicznej integralności zakładów i nowych projektów, na potrzeby zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych klientów
  • projektowanie, optymalizację i ulepszanie działania urządzeń i instalacji
  • doradztwo w sprawach bezpieczeństwa technologicznego
  • analizę i interpretację danych laboratoryjnych i danych pochodzących z zakładów
  • oddawanie do użytku nowych instalacji.