Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Pracując w naszym dziale będziesz brać udział w poszukiwaniu i ocenie nowych terenów roponośnych, ocenie opłacalności wydobycia, tworzeniu planów eksploatacji nowo odkrytych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz optymalizacji wydobycia tych surowców z eksploatowanych złóż.


Jako członek zespołu składającego się z inżynierów petrochemików, konstruktorów szybów i technologów będziesz uczestniczyć w realizacji takich projektów, jak:

  • planowanie pomiarów sejsmicznych 3D, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych przy użyciu nowych technik,
  • tworzenie zaawansowanych modeli podpowierzchniowych formacji geologicznych
  • określanie właściwości złoża
  • planowanie lokalizacji i trajektorii odwiertów
  • opracowanie nowych metod eksploatacji rezerw pozostałych w złożu.