Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

W naszej firmie znajdują zatrudnienie inżynierowie różnych specjalności: inżynierowie mechanicy, inżynierowie budownictwa lądowego i wodnego, specjaliści od maszyn przepływowych, przyrządów pomiarowych, inżynierii materiałowej, inżynierowie elektrycy, specjaliści od korozji i układów automatycznego sterowania procesami technologicznymi. Zadania, jakie wykonują pracownicy naszego działu obejmują cały cykl techniczny, od projektu po eksploatację.


Oto kilka przykładów:

  • projektowanie i wybór koncepcji nowych szybów naftowych lub platform wiertniczych
  • utrzymanie i optymalizacja istniejących instalacji lądowych i przybrzeżnych
  • zapewnienie bezpiecznego i niezawodnego działania instalacji, z których korzystają klienci wewnętrzni i zewnętrzni na całym świecie, w taki sposób, aby nie stanowiło to zagrożenia dla środowiska naturalnego.