Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Kultura nieustannego uczenia się i silne wsparcie ze strony firmy wydatnie pomagają pracownikom w osiąganiu sukcesów zawodowych. Popieramy i pielęgnujemy talenty, aby kształcić przyszłych liderów.

Doskonałe programy dla stażystów i szeroki zakres kompetencji pozwalają pracownikom wybrać takie tempo rozwoju kariery zawodowej, jakie im najbardziej odpowiada.

Globalny zasięg naszej działalności gwarantuje, że niezależnie od miejsca pracy, przed każdym pracownikiem otwiera się wiele możliwości realizowania aspiracji zawodowych.

Poniżej przedstawiamy zawody techniczne reprezentowane w firmie Shell.

Utrzymanie ruchu

Nasz dział jest odpowiedzialny za zapewnienie wiedzy technicznej niezbędnej do podejmowania ważnych decyzji, dotyczących instalacji używanych przy eksploatacji lądowych i przybrzeżnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także rafinerii i zakładów chemicznych.

Inżynieria specjalistyczna

Z uwagi na różnorodność technologii, jakie Shell wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej - począwszy od rur do odwiertów, poprzez zakłady przetwórstwa i rafinerie ropy naftowej, po rurociągi i tankowce - firma potrzebuje wykwalifikowanych inżynierów różnych specjalności.

Geologia/geofizyka

Zajmujemy się poszukiwaniem nadających się do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, badając strukturę warstw skalnych pod powierzchnią ziemi.

Petrofizyka

Nasz dział odgrywa ważną rolę w poszukiwaniach i eksploatacji nowych rezerw przez pozyskiwanie danych z szybów naftowych i opracowywanie trójwymiarowych modeli złóż i ocenianie potencjalnej zawartości ropy w pokładach skalnych.

Technologia

Nasz wkład to dogłębna znajomość technologii wykorzystywanych przy eksploatacji lądowych i przybrzeżnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także technologii stosowanych w rafineriach i zakładach chemicznych.

Badania i rozwój

Nasza rola polega na śledzeniu nowości technicznych i czuwaniu nad tym, aby nowoczesne rozwiązania były dostępne i uwzględniane przy projektowaniu nowych linii technologicznych i opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów.

Inżynieria wydobywcza

Nasz dział jest odpowiedzialny za cały cykl eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - od projektu wstępnego po fazę wydobycia i likwidację.

Technologia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

Zajmujemy się zarówno złożami częściowo wyeksploatowanymi - szukając sposobów zwiększenia wydobycia oraz prognozując ich wydajność w bliskiej przyszłości - jak i nowymi złożami.

Konstrukcja urządzeń wydobywczych

Odpowiadamy za projektowanie, budowę i oddanie do użytku wszystkich urządzeń i infrastruktury naziemnej firmy Shell. Tworzymy nowatorskie rozwiązania techniczne, pracując w trudnych niekiedy warunkach, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Wiertnictwo naftowe/inżynieria petrochemiczna

Na podstawie danych petrofizycznych i geologicznych tworzymy dynamiczne modele złóż oraz dystrybucji ropy naftowej, gazu ziemnego i wody.

Budowa szybów naftowych

Nasz dział jest odpowiedzialny za optymalne funkcjonowanie odwiertów naftowych przez nadzorowanie projektowania, bezpiecznej budowy i eksploatacji szybów przez cały okres użytkowania pola naftowego.