Jump menu

Main content |  back to top

Uczestniczyliśmy w wielu przełomowych przedsięwzięciach - przykładowo, realizacja projektu User Profile umożliwiła 109 tysiącom osób na całym świecie zalogowanie się w systemie w ciągu zaledwie kilku sekund. Pracując w naszym dziale masz szansę wziąć udział w tworzeniu pionierskich technologii.

Oto niektóre z zadań, jakie możesz otrzymać:

  • wdrożenie globalnego projektu, takiego jak SAP
  • udzielanie konsultacji w dziedzinie strategii IT, metod podnoszenia wydajności, tworzenia aplikacji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz wsparcia strategicznego
  • uczestniczenie w czynnościach przedsprzedażowych, takich jak opracowywanie propozycji i przygotowywanie analiz biznesowych
  • czuwanie nad rozwojem technicznym i wdrażanie kluczowych aplikacji IT.