Jump menu

Main content |  back to top

Praca w dziale finansowym, związana ze świadczeniem różnorodnych usług, pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie w biznesie. Aspiracje i wiedza wynagradzane są w firmie Shell szerokim zakresem kompetencji od pierwszego dnia pracy oraz możliwością sprawdzenia swoich umiejętności w rozwiązywaniu niebanalnych i ambitnych problemów. Praca w tym dziale wiąże się także z podróżami, kontaktem z ogromnie zróżnicowaną grupą ludzi oraz poznawaniem różnych kultur i stylów myślenia.


Pracownicy zajmują się między innymi:

  • analizą finansową i analizą scenariuszy
  • tworzeniem budżetów
  • planowaniem finansowym
  • planowaniem inwestycyjnym
  • oceną potencjalnych korzyści i oceną projektów.