Zielone tablice rejestracyjne – jakie wiążą się z nimi przywileje?

Zielone tablice rejestracyjne – jakie wiążą się z nimi przywileje?

Na polskich drogach coraz częściej widujemy samochody wyposażone w zielone tablice rejestracyjne. Co oznaczają zielone rejestracje i jakie korzyści wynikają z ich posiadania? W artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Autor Shell Fleet Solutions Team w dniu wrz 13, 2023

Zielone tablice rejestracyjne – co oznaczają?

Podstawa prawna

Pojazdy wyposażone w zielone tablice rejestracyjne można spotkać na polskich drogach od 1 stycznia 2020 roku. To właśnie tego dnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z dnia 8 lipca 2019 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Zmiany zawarte w Rozporządzeniu mają związek z upowszechnieniem się samochodów elektrycznych i wodorowych. W treści zmienionego Rozporządzenia znalazły się wymagania dotyczące parametrów technicznych tablic rejestracyjnych, w tym koloru ich tła dla różnych rodzajów pojazdów.

We wskazanym rozporządzeniu ustawodawca powołał się na definicje pojazdów z napędem elektrycznym i wodorowym, które zostały sformułowane w ustawie (z dnia 11 stycznia 2018 r.) o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Co oznaczają zielone tablice rejestracyjne?

Począwszy od stycznia 2020 roku, na terenie Polski obowiązują tablice rejestracyjne białe i zielone. Zakres stosowania białych tablic rejestracyjnych pozostał bez zmian, natomiast do użytku weszły tablice zielone, tj. z wytłoczonym numerem rejestracyjnym barwy czarnej, umieszczonym na zielonym tle.

Zatem co oznacza zielona tablica rejestracyjna? Zapewne znasz już odpowiedź: zielona rejestracja oznacza samochód z silnikiem elektrycznym lub silnikiem napędzanym wodorem. Tym samym o zielone rejestracje mogą ubiegać się właściciele właśnie takich pojazdów. Dla samochodów spalinowych w dalszym ciągu są przewidziane klasyczne białe tablice, tj. z wytłoczonym numerem rejestracyjnym barwy czarnej, umieszczonym na białym tle.

Stosowanie zielonych tablic ma na celu odróżnienie pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i napędzanych wodorem) od pojazdów spalinowych. Na obszarze konkretnych gmin lub powiatów, pojazdy zeroemisyjne mogą posiadać określone przywileje. Przybliżymy je w dalszej części artykułu.

Nalepki legalizacyjne

Podobnie jak samochody spalinowe, tak też pojazdy zeroemisyjne muszą posiadać specjalną nalepkę legalizacyjną, czyli metalizowaną naklejkę ze znakiem holograficznym, naklejoną na rejestracji pojazdu pomiędzy oznaczeniem województwa/powiatu a wyróżnikiem pojazdu (ciągiem cyfr i/lub liter).

O ile w pojazdach spalinowych stosuje się standardowe naklejki (oznaczone w całości kolorem srebrnym), tak pojazdy zeroemisyjne posiadają swoje własne nalepki legalizacyjne. Różnica kryje się w kolorze obwódki otaczającej naklejkę.

Nalepka legalizacyjna przeznaczona dla pojazdu elektrycznego posiada czerwone obramowanie, z kolei nalepka dla pojazdu napędzanego wodorem – żółte obramowanie.

Wymiary oraz inne cechy nalepek legalizacyjnych dla pojazdów zeroemisyjnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych, oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Zielone rejestracje – opatrzone nalepkami z hologramem – to jedyne elementy służące do identyfikacji pojazdu. Oznacza to, że stosowane do niedawna nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym (naklejane w dolnym rogu przedniej szyby pojazdu) nie są już wydawane – podobnie jak w przypadku pojazdów spalinowych.

Czy samochód hybrydowy może mieć zielone tablice rejestracyjne?

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, zielone tablice rejestracyjne są przeznaczone dla pojazdów w pełni elektrycznych i napędzanych wodorem. Oznacza to, że samochód hybrydowy – jako pojazd wyposażony w silnik spalinowy – nie może otrzymać zielonej tablicy rejestracyjnej.

Zielone rejestracje – rodzaje

W zależności od indywidualnych cech pojazdu zeroemisyjnego zielona tablica rejestracyjna może zostać wydana w jednym z czterech wariantów:

  • jako tablica standardowa – przeznaczona dla samochodów lub motocykli,
  • jako tablica jednorzędowa zmniejszona (z numerem rejestracyjnym w postaci jednej litery oznaczającej województwo i trzech znaków będących indywidualnym numerem pojazdu) – przeznaczona dla pojazdów z fabrycznie zmniejszonym miejscem do zamontowania tablicy rejestracyjnej,
  • jako tablica indywidualna (z ustalonym samodzielnie ciągiem znaków – zgodnym z przepisami),
  • jako niewielka tablica motorowerowa – przeznaczona np. dla skuterów elektrycznych.

Zielona tablica rejestracyjna – przywileje

Zielone tablice rejestracyjne dla elektryków. Ładowanie samochodu elektrycznego.

Możliwość jazdy po buspasie

Być może zastanawiasz się, co oznacza zielona tablica rejestracyjna w kontekście przywilejów dla właścicieli pojazdów zeroemisyjnych. Obecnie główną korzyścią z posiadania zielonych tablic jest możliwość poruszania się pojazdem po buspasie. Jednak ten przywilej wygaśnie z dniem 31 grudnia 2025 roku, jeśli ustawodawca go nie przedłuży.

Z oczywistych przyczyn, wymieniona korzyść ma zastosowanie wyłącznie w dużych miastach, gdzie na jezdniach wydzielono pasy dla autobusów. Mając na uwadze stosunkowo małą liczbę pojazdów zeroemisyjnych na polskich drogach (w porównaniu z liczbą pojazdów spalinowych), możliwość poruszania się po buspasie wydaje się atrakcyjną korzyścią – szczególnie w porannych i popołudniowych godzinach szczytu, kiedy centra dużych miast są najbardziej zakorkowane.

Możliwość parkowania w wydzielonych strefach

W dłuższej perspektywie czasu przewiduje się więcej korzyści dla właścicieli pojazdów wyposażonych w zielone tablice. Główną korzyścią wydaje się być możliwość parkowania lub poruszania się w strefach czystego transportu (SCT) – przeznaczonych dla pojazdów zeroemisyjnych oraz pojazdów spalinowych spełniających określone normy spalania.

Obecnie w Polsce nie istnieją jeszcze strefy czystego transportu, ale zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – jednostki samorządu terytorialnego będą miały prawo samodzielnego ustalania ww. stref na swoim obszarze. Niektóre samorządy już teraz oferują korzyści dla właścicieli pojazdów zeroemisyjnych np. w postaci możliwości darmowego parkowania na wyznaczonych parkingach.

Shell Card – idealne rozwiązanie dla elektrycznych aut flotowych

Jeżeli jesteś właścicielem floty samochodów elektrycznych bądź hybrydowych lub nią zarządzasz, hybrydowa karta flotowa Shell Card EV będzie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę i niemałym ułatwieniem. To karta dedykowana dla właścicieli samochodów elektrycznych i hybryd plug-in umożliwiająca łatwy dostęp do szerokiej sieci stacji ładowania Shell Recharge. Sieć liczy obecnie powyżej 500 000 punktów ładowania w Europie, z czego ponad 2 700 z nich jest na terenie Polski.

Dodatkowo Shell Card daje dostęp do intuicyjnej aplikacji Shell Recharge lokalizującej punkty ładowania w okolicy i innych udogodnień. Z aplikacją Shell Recharge można sprawdzić dostępność danego punktu ładowania, rodzaj złącza, moc czy cenę ładowania. Nowością jest możliwość zaplanowania trasy, w której aplikacja podpowie kierowcy optymalną trasę z uwzględnieniem dostępnych punktów ładowania z sieci własnej i partnerskiej Shell Recharge. Znacznie ułatwia to podróżowanie i ładowanie samochodów elektrycznych kierowcom z kartą flotową Shell Card.

Tablice w samochodach zeroemisyjnych – podsumowanie

Wiesz już dobrze, co oznaczają zielone tablice rejestracyjne oraz jakie przywileje wynikają z ich używania. Procedura rejestracji pojazdu zeroemisyjnego, a tym samym otrzymywania zielonych tablic rejestracyjnych przebiega tak samo jak w przypadku pojazdu spalinowego.

Jeśli samochód był rejestrowany przed wprowadzeniem zielonych tablic, kierowca może ubiegać się o ponowne wyrobienie rejestracji w kolorze zielonym. W takiej sytuacji trzeba się liczyć z koniecznością uiszczenia opłat za wydanie nowych tablic oraz naklejek legalizacyjnych (koszt około stu złotych, łącznie z opłatą ewidencyjną).