Naszą strategią jest umocnienie pozycji jako wiodącego przedsiębiorstwa rynku energetyki, dostarczającego ropę naftową i gaz oraz energię o niskiej emisji związków węgla w sposób zgodny z przemianami zachodzącymi na ogólnoświatowych rynkach energii. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dziedzinie socjalnej stanowią fundamentalne aspekty naszej działalności biznesowej.

Shell w Polsce

Shell w Polsce

Retail (Rynek detaliczny)

Zapotrzebowanie na paliwa ciekłe na poziomie ok. 31 milionów m³ rocznie czyni Polskę jednym z największych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Do sieci Shell należy ok. 420 stacji, które oferują kierowcom całą gamę zaawansowanych technologicznie paliw.

Shell był pierwszą firmą, która w 2000 roku zaoferowała polskim klientom paliwa wzbogacane, sprzedawane pod marką Shell V-Power. Duże zainteresowanie kierowców tego typu produktami zaowocowało systematycznym rozszerzaniem portfolio paliw wzbogacanych. W 2006 roku na rynek trafiła trzecia generacja paliw Shell V-Power z gwarantowaną liczbą oktanową minimum 100. Trzy lata później wprowadziliśmy kolejną generację paliw z rodziny Shell V-Power. W 2012 roku Shell zastąpił tradycyjne paliwa ekonomicznymi paliwami Shell FuelSave95 oraz Shell FuelSave Diesel, a w 2017 roku zastosował we wszystkich paliwach nową technologię Dynaflex, która pomaga czyścic i chronić silnik.

Oleje silnikowe i środki smarne

Shell Lubricants - wiodący na świecie dostawca olejów i środków smarnych dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i maszyn przemysłowych - to firma z 70-letnią tradycją innowacji. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne powstają w trzech głównych centrach badawczo-rozwojowych. W 2014 r. firma wprowadziła na rynek olej Shell Helix wykorzystujący innowacyjną technologię PurePlus. Zdobył on kilka prestiżowych nagród, a wśród nich Laur Klienta, który jest corocznym trofeum przyznawanym przez klientów najpopularniejszym produktom w kraju.

Karty paliwowe Shell Card

Karta Shell Card oferuje firmom bezpieczny i sprawny sposób zakupu paliwa. Jest dostępna dzięki 50-letniemu doświadczeniu firmy w sektorze kart paliwowych i znajduje się w centrum zintegrowanych rozwiązań Shell dotyczących zarządzania paliwami oraz usługami oferowanymi w czasie podróży. Rozwiązania Shell w zarządzaniu paliwami są zaprojektowane tak, by zmniejszyć zużycie paliwa, ograniczyć czas poświęcany na rozliczenia finansowe, ale także obniżyć koszty utrzymania pojazdu oraz poprawić ochronę przed oszustwami. Rozwiązania Shell dotyczące usług na drodze obejmują: uzyskanie zwrotu podatku i płatności za opłaty drogowe, pomoc drogową, myjnie samochodowe i parkingi.

Shell Business Operations (SBO)

W Krakowie od 2006 roku działa Shell Business Operations, które jest jednym z największych centrów usług dla biznesu działających w Polsce. Krakowski zespół to ponad 4000 specjalistów i ekspertów, którzy są odpowiedzialni jest za prowadzenie i wspieranie operacji biznesowych firmy z zakresu m.in. finansów, księgowości, zaopatrzenia, zakupów, HR, IT czy obsługi klienta.

Shell na świecie

Shell na świecie

Shell to światowa grupa firm energetycznych i petrochemicznych.

Nasza działalność obejmuje cztery główne działy: Działalność wydobywcza, Zintegrowane rozwiązania dotyczące gazu, Nowe źródła energii oraz Dystrybucja. Nasz dział Projektów i Technologii zarządza realizacją najważniejszych projektów przeprowadzanych przez firmę Shell oraz naszymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Nasza organizacja w zakresie Działalności wydobywczej zarządza wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego oraz kondensatów gazu ziemnego. Ponadto odpowiada za wprowadzanie na rynek i działalność przesyłową w dziedzinie ropy i gazu oraz eksploatację infrastruktur niezbędnych w celu ich dostarczenia na rynek.

Nasza organizacja w zakresie Zintegrowanych rozwiązań dotyczących gazu zarządza działalnością w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz technologii przetwarzania gazu na ciecze (instalacje GTL) w celu produkcji paliw i innych wyrobów. Działalność ta obejmuje poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego w przypadkach, kiedy jest to zgodnie z postanowieniami zawartych umów połączone z produkcją i przesyłaniem skroplonego gazu ziemnego, a także obsługę infrastruktur wydobywczych i pośredniczących, niezbędnych w zakresie dostarczania gazu na rynek. Oznacza także wprowadzanie na rynek i prowadzenie działalności handlowej w zakresie gazu ziemnego, LNG, ropy naftowej, elektryczności, praw emisji związków węgla oraz sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa do pojazdów cieżarowych i jednostek pływających.

Nasz dział Nowych Energii zarządza inwestycjami prowadzonymi w ramach projektów, których wartość handlowa została przez nas uznana za potencjalnie rentowną. W tej dziedzinie koncentrujemy się na nowych paliwach, takich jak zaawansowane biopaliwa, wodór oraz technologie ładowania pojazdów elektrycznych, a także produkcji energii ze źródeł zapewniających niską emisję związków węgla, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne oraz gaz ziemny.

Nasz dział Dystrybucji zarządza działalnością w zakresie poszczególnych produktów naftowych i chemicznych należących do zintegrowanego łańcucha wartości, w tym także prowadzeniem działalności handlowej, w której ramach przetworzone produkty naftowe i surowce są wprowadzane na rynki ogólnoświatowe w postaci produktów przeznaczonych do użytku domowego, przemysłowego i transportowego. Sprzedawane przez nas produkty obejmują benzynę, olej napędowy, olej opałowy, paliwa lotnicze, paliwa okrętowe, biopaliwa, smary, materiały bitumiczne i siarkę. Wytwarzamy i sprzedajemy na terenie całego świata również produkty petrochemiczne. Ponadto, nasz dział Dystrybucji zarządza działalnością dotyczącą piasków roponośnych.

Nasz dział Projektów i Technologii zarządza realizacją naszych najważniejszych projektów oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu opracowywania nowych rozwiązań technologicznych. Świadczy usługi techniczne i technologiczne niezbędne dla naszej działalności w dziedzinie Zintegrowanych rozwiązań dotyczących gazu, Wydobycia i Dystrybucji. Ponadto odpowiada za zarządzanie funkcyjne w skali całej firmy Shell zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zawierania umów i zaopatrzenia, eksploatacji szybów naftowych oraz zarządzania emisją gazów cieplarnianych.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Dowiedz się, jak Shell dostarcza energię

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.

Może zainteresuje Cię także

Zrównoważony rozwój

W Shell zrównoważony rozwój polega na dostarczaniu energii w sposób odpowiedzialny, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na świecie.

Energia i innowacja

Jak wykorzystujemy ludzką pomysłowość, innowacyjność i technologię, aby uwolnić więcej czystszej energii na przyszłe dziesięciolecia.