Strategia Shell polega na umocnieniu pozycji jako wiodącego przedsiębiorstwa na rynku energetyki, dostarczającego ropę naftową, gaz oraz energię o niskiej emisji związków węgla w sposób zgodny z przemianami zachodzącymi na ogólnoświatowych rynkach energii. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w dziedzinie społecznej stanowią fundamentalne aspekty naszej działalności biznesowej.

Shell w Polsce

Mobility

Zapotrzebowanie na paliwa ciekłe na poziomie ok. 31 milionów m³ rocznie czyni Polskę jednym z największych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Do naszej sieci należy przeszło 450 stacji (ponad 380 stacji własnych i ponad 70 partnerskich), które oferują kierowcom całą gamę zaawansowanych technologicznie paliw.

Shell był pierwszą firmą, która w 2000 roku zaoferowała polskim klientom paliwa wzbogacane, sprzedawane pod marką Shell V-Power. Duże zainteresowanie kierowców tego typu produktami zaowocowało systematycznym rozszerzaniem portfolio paliw wzbogacanych. W 2006 roku na rynek trafiła trzecia generacja paliw Shell V-Power z gwarantowaną liczbą oktanową minimum 100. Trzy lata później wprowadziliśmy kolejną generację paliw z rodziny Shell V-Power. W 2012 roku zastąpiliśmy tradycyjne paliwa ekonomicznymi paliwami Shell FuelSave95 oraz Shell FuelSave Diesel, które od kilku lat konsekwentnie są nagradzane Laurem Klienta.

Ponadto od 2020 roku wprowadzamy na swoje stacje paliwa alternatywne, otwierając stacje LNG i instalując ładowarki elektryczne.

Oleje silnikowe i środki smarne

Shell Lubricants – od 16 lat największy na świecie dostawca olejów i środków smarnych dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i maszyn przemysłowych. Jest to firma z 70-letnią tradycją innowacji. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne powstają w sieci ośrodków badawczo-rozwojowych, w których pracuje 300 inżynierów i naukowców. W 2014 r. firma wprowadziła na rynek olej Shell Helix wykorzystujący innowacyjną technologię Shell PurePlus. Shell Lubricants udostępnia także gamę produktów i rozwiązań biodegradowalnych oraz specjalistyczne usługi techniczne, pozwalające m.in. w czasie rzeczywistym monitorować pracujące w układach środki smarne, zapobiegać awariom i nieplanowanym przestojom, a w efekcie uzyskiwać duże oszczędności.

Karty paliwowe Shell Card

Karta Shell Card oferuje firmom bezpieczny i sprawny sposób zakupu paliwa. Jest dostępna dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu firmy w sektorze kart paliwowych i znajduje się w centrum zintegrowanych rozwiązań Shell dotyczących zarządzania paliwami oraz usługami oferowanymi w czasie podróży. Rozwiązania Shell w zarządzaniu paliwami są zaprojektowane tak, by zmniejszyć zużycie paliwa, ograniczyć czas poświęcany na rozliczenia finansowe, ale także obniżyć koszty utrzymania pojazdu oraz poprawić ochronę przed oszustwami. Rozwiązania Shell dotyczące usług na drodze obejmują: uzyskanie zwrotu podatku i płatności za opłaty drogowe, pomoc drogową, myjnie samochodowe i parkingi. Na początku 2022 r. firma wprowadziła też hybrydową kartę Shell Card EV dla flot mieszanych.

Shell Business Operations (SBO)

W Krakowie od 2006 roku działa Shell Business Operations, które jest jednym z największych centrów usług dla biznesu działających w Polsce. Krakowski zespół to ponad 5000 specjalistów i ekspertów, którzy są odpowiedzialni jest za prowadzenie i wspieranie operacji biznesowych firmy z zakresu m.in. finansów, księgowości, zaopatrzenia, zakupów, HR, IT czy obsługi klienta.

Firma kieruje się polityką D,E&I w ramach, której zatrudnia poszczególnych kandydatów w oparciu o posiadane kompetencje, a nie ze względu na płeć czy przynależność do danej grupy. Shell dba o osoby z niepełnosprawnościami, wyposażając ich sprzęt zgodnie z potrzebami i prowadząc cykliczne szkolenia dla managerów zwiększające świadomość pracy z takimi osobami. Shell organizuje również wydarzenia podejmujące tematy szacunku dla osób LGBTQ+. Firma jest otwarta na inne kultury. Ponad 700 pracowników to cudzoziemcy. Firma promuje edukacje w zakresie kultur reprezentowanych przez pracowników np. podczas Day for Cultural Diversity.

Nagrody

2023

 • Złoty Laur Klienta 2023 w kategorii „oleje i smary”
 • Złoty Laur Klienta 2023 w kategorii „paliwa”
 • Złoty Laur Klienta 2023 w kategorii „sklepy convenience przy stacjach benzynowych”
 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Laureat konkursu „Stacja Benzynowa Roku”

2022

 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Lider Elektromobilności
 • Złoty Laur Klienta 2022 w kategorii „jakość obsługi w konceptach gastronomicznych stacji benzynowych"
 • Złoty Laur Klienta 2022 w kategorii „jakość obsługi”
 • Złoty Laur Klienta 2022 w kategorii „oleje i smary”
 • Złoty Laur Klienta 2022 w kategorii „paliwa”
 • Srebrny Laur Klienta 2022 w kategorii „sklepy convenience przy stacjach benzynowych”
 • E-Laur Klienta za Shell Helix
 • Laureat konkursu „Stacja Benzynowa Roku”
 • Nagrody Fleet Derby 2022:
  • Karta paliwowa Shell Card EV w kategorii „Charge Service Solutions”
  • Olej Shell Rimula R7 w kategorii „Paliwa i oleje”
  • Olej Shell Helix Ultra 0W w kategorii „Zerowy bilans CO2
 • Wyróżnienie od UNGC za pomoc udzieloną na rzecz Ukrainy
 • Wyróżnienie w konkursie „Kraków bez barier”

2021

 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Złoty Laur Konsumenta 2021 w kategorii „oleje i smary”
 • Złoty Laur Konsumenta 2021 w kategorii „paliwa”
 • Platynowy Laur Konsumenta Grand Prix 2021 za najwyższą jakość obsługi
 • Nagroda Fleet Derby 2021 za Shell Card jako najlepsza karta paliwowa
 • Dobre praktyki Shell w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”
 • Biały Listek CSR 2021 + wyróżnienie za kompleksowe działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w zestawieniu X edycji Listków CSR Polityki
 • Shell znalazł się na liście Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej 2021 i zajął 6. miejsce w kategorii „przemysł, energetyka i wydobycie”
 • Laureat „Stacji Benzynowej Roku”
 • Finalista „Busineswoman Roku” w kategorii „Organizacja przyjazna rodzicom”

2020

 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Laur Konsumenta 2020 dla Shell Helix
 • Dobre praktyki Shell w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”
 • Wyróżnienie za kompleksowe działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w zestawieniu IX edycji Listków CSR Polityki
 • Shell znalazł się na liście Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej i zajął 6. miejsce w kategorii „przemysł, energetyka i wydobycie”

2019

 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Laur Konsumenta 2019 w kategorii Jakość Obsługi Klienta
 • Laur Konsumenta 2019 dla Shell Helix
 • Dobre praktyki Shell w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”
 • Finalista konkursu „Stacja Benzynowa Roku”
 • Wyróżnienie w konkursie „Lodołamacze 2019” w kategorii Otwarty Rynek Pracy 
 • Wyróżnienie w konkursie „WellPower 2019”
 • Laureat konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

2018

 • Tytuł Rzecznika Standardu Etyki UN Global Compact
 • Laur Konsumenta 2018 w kategorii Paliwa
 • Gwiazda Jakości Obsługi
 • Nagroda Najlepszego Miejsca Pracy „Great place to work!”

Partnerstwa

Drewniana ramka z dyplomem Przyjaciel Dziecka od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na niebieskim tle
Odznaka "Przyjaciel Dziecka"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Od lat Shell Polska, a w szczególności nasi pracownicy, wspierają Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Ochocie. Organizujemy zbiórki ubrań i książek, pomagamy w odnawianiu ośrodka oraz przekazujemy meble, organizujemy licytację na prezenty świąteczne, organizujemy spotkania i wyjazdy, wspieramy w korepetycjach.

W 2015 roku otrzymaliśmy wyróżnienie Przyjaciela Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) przyznało Odznakę "Przyjaciel Dziecka" pracownikom firmy Shell Polska za pracę społeczną dla dobra dzieci, okazane im serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) przyznało Odznakę „Przyjaciel Dziecka” pracownikom firmy Shell Polska za pracę społeczną dla dobra dzieci, okazane im serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

Zbiórki odzieży, książek i zabawek, upominki i aukcje świąteczne, wycieczki edukacyjne oraz wsparcie wyposażeniowe i finansowe to tylko część zrealizowanych działań z ostatniego roku. Współpraca pomiędzy Shell a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Ochota trwa już od lat. Jak mówi Elżbieta Dziekanowska, Prezes TPD Ochota Pieniądze i dary przekazywane przez pracowników firmy Shell Polska od wielu lat wspierają naszą działalność i służą dzieciom.

Każdy rok to nowe potrzeby, dlatego co roku Shell zorganizuje kolejne zbiórki darów rzeczowych dla podopiecznych TPD, warsztaty plastyczne z aukcją ozdób świątecznych i zakupem prezentów oraz wizytę św. Mikołaja z upominkami dla wszystkich dzieci. Ponadto pracownicy Shell angażują się w udzielanie korepetycji dzieciom, które mają problemy z nauką różnych przedmiotów szkolnych.

Partnership for safety road

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

19 lipca 2005 roku o godz. 14.00 firmy 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, Renault, Michelin i Shell podpisały wspólną deklarację, zobowiązując się do wprowadzenia wewnętrznych standardów bezpieczeństwa.

Deklaracja na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wspólną inicjatywą wymienionych firm, będącą elementem większego projektu Bezpieczna Flota. Firmy - sygnatariusze deklaracji podjęły tę inicjatywę, ponieważ w świetle wyników badań pochodzących z innych krajów okazuje się, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz 27 % samochodów służbowych ulega wypadkom każdego roku. Powoduje to znaczne koszty dla firm oraz dla społeczeństwa.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach.

Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

PSPA

PSPA – Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

W 2020 roku Shell dołączył do grona Członków Wspierających Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

PSEW logo

PSEW – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

W 2022 r. Shell dołączył do PSEW, organizacji która wspiera rozwój energetyki wiatrowej.

POPiHN

POPiHN – Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Shell od lat jest członkiem POPiHN, organizacji, która tworzy płaszczyznę do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku.

ABSL logo

ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych

Shell od lat jest partnerem organizacji ABSL (Association of Business Service Leaders), która zrzesza przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Inicjatywy

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stacji

Niemal 100% stacji własnych Shell od 3 lat jest zasilana zieloną energią, która jest potwierdzona certyfikatami gwarancji pochodzenia i pochodzi z polskich lądowych farm wiatrowych. W 80% budynkach i na 60% podjazdów stacji Shell jest stosowane oświetlenie LED, które należy do najbardziej energooszczędnych źródeł światła. Shell wprowadził również na stacjach zamykane lodówki, które utrzymują odpowiednią temperaturę i nie wypuszczają jej na zewnątrz, co znacznie zmniejsza zużycie energii. Shell od kilku lat rozwija ofertę produktów pozyskiwanych w zrównoważony sposób: łosoś pacyficzny, jaja od kur z wolnego wybiegu. Ziarna kawy Shell Café mają certyfikat Rainforest Alliance.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju biur

W 2018 r. Shell Business Operations opracowało plan redukcji energii i odpadów, wspierający cele Miasta Kraków związane z poprawą klimatu. w ramach swojego planu Shell chce, aby biura w Krakowie do 2030 r. stały się zeroemisyjne z możliwością przetwarzania odpadów. Z tego względu biura SBO są w 100% zasilane zieloną energią. Z każdym kolejnym rokiem firma zmniejsza zużycie emisji CO2, wody oraz utrzymuje model „0 odpadów na wysypisko”. W 2022 roku r. pracownicy posadzili prawie 1050 drzew, ponad 4000 roślin i 7886 m2 łąk kwietnych. Pracownicy biura mogą korzystać z 4 darmowych ładowarek elektrycznych. Firma promuje dietę roślinną, oferta dań wegetariańskich stanowi 50% oferty w kantynie.

Shell na świecie

Shell to światowa grupa firm energetycznych i petrochemicznych.

Nasza działalność obejmuje cztery główne działy: Działalność wydobywcza, Zintegrowane rozwiązania dotyczące gazu, Nowe źródła energii oraz Dystrybucja. Nasz dział Projektów i Technologii zarządza realizacją najważniejszych projektów przeprowadzanych przez firmę Shell oraz naszymi pracami badawczo-rozwojowymi.

Nasza organizacja w zakresie Działalności wydobywczej zarządza wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego oraz kondensatów gazu ziemnego. Ponadto odpowiada za wprowadzanie na rynek i działalność przesyłową w dziedzinie ropy i gazu oraz eksploatację infrastruktur niezbędnych w celu ich dostarczenia na rynek.

Nasza organizacja w zakresie Zintegrowanych rozwiązań dotyczących gazu zarządza działalnością w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz technologii przetwarzania gazu na ciecze (instalacje GTL) w celu produkcji paliw i innych wyrobów. Działalność ta obejmuje poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego w przypadkach, kiedy jest to zgodnie z postanowieniami zawartych umów połączone z produkcją i przesyłaniem skroplonego gazu ziemnego, a także obsługę infrastruktur wydobywczych i pośredniczących, niezbędnych w zakresie dostarczania gazu na rynek. Oznacza także wprowadzanie na rynek i prowadzenie działalności handlowej w zakresie gazu ziemnego, LNG, ropy naftowej, elektryczności, praw emisji związków węgla oraz sprzedaży skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako paliwa do pojazdów cieżarowych i jednostek pływających.

Nasz dział Nowych Energii zarządza inwestycjami prowadzonymi w ramach projektów, których wartość handlowa została przez nas uznana za potencjalnie rentowną. W tej dziedzinie koncentrujemy się na nowych paliwach, takich jak zaawansowane biopaliwa, wodór oraz technologie ładowania pojazdów elektrycznych, a także produkcji energii ze źródeł zapewniających niską emisję związków węgla, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne oraz gaz ziemny.

Nasz dział Dystrybucji zarządza działalnością w zakresie poszczególnych produktów naftowych i chemicznych należących do zintegrowanego łańcucha wartości, w tym także prowadzeniem działalności handlowej, w której ramach przetworzone produkty naftowe i surowce są wprowadzane na rynki ogólnoświatowe w postaci produktów przeznaczonych do użytku domowego, przemysłowego i transportowego. Sprzedawane przez nas produkty obejmują benzynę, olej napędowy, olej opałowy, paliwa lotnicze, paliwa okrętowe, biopaliwa, smary, materiały bitumiczne i siarkę. Wytwarzamy i sprzedajemy na terenie całego świata również produkty petrochemiczne. Ponadto, nasz dział Dystrybucji zarządza działalnością dotyczącą piasków roponośnych.

Nasz dział Projektów i Technologii zarządza realizacją naszych najważniejszych projektów oraz prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w celu opracowywania nowych rozwiązań technologicznych. Świadczy usługi techniczne i technologiczne niezbędne dla naszej działalności w dziedzinie Zintegrowanych rozwiązań dotyczących gazu, Wydobycia i Dystrybucji. Ponadto odpowiada za zarządzanie funkcyjne w skali całej firmy Shell zagadnieniami bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zawierania umów i zaopatrzenia, eksploatacji szybów naftowych oraz zarządzania emisją gazów cieplarnianych.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Dowiedz się, jak Shell dostarcza energię

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.

Może zainteresuje Cię także

Zrównoważony rozwój

W Shell zrównoważony rozwój polega na dostarczaniu energii w sposób odpowiedzialny, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na świecie.

Energia i innowacja

Jak wykorzystujemy ludzką pomysłowość, innowacyjność i technologię, aby uwolnić więcej czystszej energii na przyszłe dziesięciolecia.