Państwa dane osobowe

Pragniemy Państwa poinformować o danych osobowych zebranych na Państwa przez spółkę lub spółki z grupy Shell („Shell"), o celach, w jakich były zebrane dane i o prawach przysługujących Państwu w tym zakresie. Proszę wybrać odpowiednią(-e) dla Państwa powiadomienie dotyczące prywatności z podanych poniżej.

Wspomniane powiadomienia dotyczące prywatności mogą zostać uzupełnione lokalnymi/dodatkowymi powiadomieniami. Powiadomienia te są również dostępne w językach lokalnych (w stosownych okolicznościach) na witrynie internetowej Shell w danym kraju.

Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych- dane kontaktowe znajdują się w odpowiednim powiadomieniu dotyczącym prywatności poniżej i na krajowej stronie internetowej Shell dla Państwa lokalizacji.

 

Kierowca, klient lojalnościowy, użytkownik aplikacji Shell

Informacje dla osób, które są lub były klientami detalicznymi, uczestnikami programu lojalnościowego Shell, odwiedzającymi stronę internetową Shell i/lub użytkownikami aplikacji cyfrowej Shell.

Kandydat do pracy

Niniejsze informacje są przeznaczone dla osób, które kandydują na dane stanowisko, biorą udział w rekrutacji lub są poddawane ocenie w Shell.

Klient biznesowy, dostawca, partner lub inwestor

Informacje dla osób związanych z naszymi klientami biznesowymi (B2B), dostawcami, partnerami biznesowymi, interesariuszami i/lub inwestorami.

Obecny lub były pracownik Shell, wykonawca lub osoba pozostająca na ich utrzymaniu

Informacje dla osób, które są lub były pracownikami, stażystami lub indywidualnymi kontrahentami, jak również dla osób pozostających na utrzymaniu pracowników Shell.