Państwa dane osobowe

Pragniemy Państwa poinformować o danych osobowych zebranych na Państwa przez spółkę lub spółki z grupy Shell („Shell"), o celach, w jakich były zebrane dane i o prawach przysługujących Państwu w tym zakresie. Proszę wybrać odpowiednią(-e) dla Państwa powiadomienie dotyczące prywatności z podanych poniżej.

Wspomniane powiadomienia dotyczące prywatności mogą zostać uzupełnione lokalnymi/dodatkowymi powiadomieniami. Powiadomienia te są również dostępne w językach lokalnych (w stosownych okolicznościach) na witrynie internetowej Shell w danym kraju.

Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych- dane kontaktowe znajdują się w odpowiednim powiadomieniu dotyczącym prywatności poniżej i na krajowej stronie internetowej Shell dla Państwa lokalizacji.

 

Kandydat do pracy

Niniejsze informacje są przeznaczone dla osób, które kandydują na dane stanowisko, biorą udział w rekrutacji lub są poddawane ocenie w Shell.