Państwa dane osobowe

Chcielibyśmy poinformować Państwa o danych osobowych zgromadzonych na Państwa temat przez spółkę lub spółki należące do grupy spółek Shell ("Shell"), o celach w jakich są gromadzone i o przysługujących Państwu prawach w tym zakresie. Prosimy o wybranie odpowiednich Informacji o ochronie prywatności spośród poniższych.

Niniejsze Informacje o ochronie prywatności mogą być uzupełnione lokalnymi/dodatkowymi powiadomieniami. Niniejsze Powiadomienia są również dostępne w językach lokalnych (w stosownych przypadkach) na odpowiedniej krajowej stronie internetowej Shell.

Shell przyjął Wiążące Reguły Korporacyjne, zapewniające zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, które zostały zatwierdzone przez holenderski organ ochrony danych, dzięki czemu spółki Shell mogą zgodnie z prawem przekazywać dane osobowe swoich europejskich pracowników i klientów innym spółkom w ramach grupy Shell zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami  – dane kontaktowe znajdują się w odpowiedniej Informacji o ochronie prywatności poniżej oraz na krajowej stronie internetowej Shell dla Państwa lokalizacji.

Kierowca, klient lojalnościowy, użytkownik aplikacji Shell

Informacje dla osób, które są lub były klientami detalicznymi, uczestnikami programu lojalnościowego Shell, odwiedzającymi stronę internetową Shell i/lub użytkownikami aplikacji cyfrowej Shell.

Kandydat do pracy

Niniejsze informacje są przeznaczone dla osób, które kandydują na dane stanowisko, biorą udział w rekrutacji lub są poddawane ocenie w Shell.

Klient biznesowy, dostawca, partner lub inwestor

Informacje dla osób związanych z naszymi klientami biznesowymi (B2B), dostawcami, partnerami biznesowymi, interesariuszami i/lub inwestorami.

Obecny lub były pracownik Shell, wykonawca lub osoba pozostająca na ich utrzymaniu

Informacje dla osób, które są lub były pracownikami, stażystami lub indywidualnymi kontrahentami, jak również dla osób pozostających na utrzymaniu pracowników Shell.