Dofinansowanie do samochodu elektrycznego we flocie – co warto wiedzieć?

Dofinansowanie do samochodu elektrycznego we flocie – warunki i zasady

Dofinansowanie do samochodu elektrycznego z funduszy publicznych to krok państwa w stronę rozwoju elektromobilności. Z rządowego programu „Mój elektryk” mogą korzystać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Zobacz, jak uzyskać dopłatę do samochodu elektrycznego we flocie.

Autor Shell Commercial Road Transport Team w dniu lut 28, 2024

Na czym polega dofinansowanie do samochodu elektrycznego „Mój elektryk”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) stworzył program „Mój elektryk”, który zapewnia dofinansowanie do zakupu auta elektrycznego. Dodatkowo zwiększył on środki o 100 mln na dopłaty do leasingu dla pojazdów zeroemisyjnych. Celem tego rządowego przedsięwzięcia jest promocja elektromobilności na polskich drogach oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków od podmiotów innych niż osoby fizyczne 22 listopada 2021 roku, a realizacja założeń programu zaplanowana jest do 2026 roku. Obecny nabór wniosków ma zakończyć się 30.09.2025 roku, chyba że wcześniej wszystkie środki finansowe zostaną już alokowane. Budżet tego naboru wynosi aż 200 mln złotych.

Fleet managerowie mają jeszcze czas na złożenie odpowiednich dokumentów, aby otrzymać dofinansowanie do pojazdu elektrycznego, który może wejść w skład floty przedsiębiorstwa. Jednak nie warto odkładać tej decyzji w czasie ze względu na to, że środki mogą wyczerpać się szybciej. Warto śledzić informacje na stronie rządowej o nowym naborze wniosków, aby nie przegapić szansy na dofinansowanie.

Jeżeli uda Ci się wzbogacić flotę o samochód dofinansowany w ramach programu, możesz dodatkowo zoptymalizować koszty ładowania samochodów elektrycznych, korzystając z karty hybrydowej Shell Card EV, która daje dostęp do ponad 4000 punktów ładowania w całej Polsce oraz ponad 500 tys. punktów w Europie. Dodatkowo zyskujesz dostęp do rabatów, a także panelu zarządzania fakturami za ładowanie na portalu Shell Fleet Hub. Shell Fleet Hub dostępny jest również w wersji mobilnej, co ułatwia szybki dostęp ze smarfona. Platforma umożliwia zarządzanie kartami, zapewnia podgląd wszystkich wydatków, faktur i raportów. Z Shell Card nie musisz się martwić o zasięg swojego pojazdu firmowego – bez trudu znajdziesz najbliższy punkt szybkiego ładowania.

Dopłata do samochodu elektrycznego dla firm – kto może skorzystać?

Program „Mój elektryk” skierowany jest do jednostek niebędących osobami fizycznymi. Na stronie rządowej wymienieni są wszyscy beneficjenci, którzy mogą złożyć swoje wnioski. Do tego grona są zaliczane:

 • Jednostki sektora finansów publicznych – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.
 • Instytuty badawcze – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o instytutach badawczych z 30 kwietnia 2010 r.
 • Przedsiębiorcy – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r.
 • Stowarzyszenia – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r.
 • Fundacje – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r.
 • Spółdzielnie – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r.
 • Rolnicy indywidualni – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r.
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna podlega regulacji ustawowej, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Dopłata do auta elektrycznego – warunki, jakie należy spełnić

Program „Mój elektryk” polega na możliwości dofinansowania kupna lub leasingu samochodów zeroemisyjnych z kategorii M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e oraz L7e. W dniu 09.05.2023 roku zostały wprowadzone zmiany, w związku z czym do programu są kwalifikowane jedynie pojazdy fabrycznie nowe, które przed zakupem nie były wcześniej zarejestrowane, a ich przebieg nie jest większy niż 50 km. Zasady te obowiązują od 01.07.2023 roku.

Rodzaj napędu

Pojazdy z kategorii objętych dofinansowaniem powinny być napędzane:

 • wyłącznie energią elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energią elektryczną czerpaną z wodoru,
 • wyłącznie przez silnik, który podczas pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania gazami cieplarnianymi, zgodnie z ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Do programu rządowego, który może zapewnić dopłatę do samochodu elektrycznego, nie kwalifikują się pojazdy hybrydowe typu plug-in, samochody zasilane tradycyjnym paliwem oraz te napędzane energią elektryczną naprzemiennie.

Cena

Aby Twój wniosek został zakwalifikowany do programu, cena dotowanego samochodu nie może przekroczyć określonych progów ustalonych w programie priorytetowym, o których dowiesz się więcej w dalszej części artykułu.

Wymagane dokumenty

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do samochodu elektrycznego, jest ubezpieczenie pojazdu na terytorium Polski i złożenie deklaracji, że pojazd nie zostanie zbyty w ciągu 2 lat.

Zgodnie z regulaminem programu, każdy wniosek oceniany jest pod kątem kryteriów dostępu oraz kryteriów jakościowych.

Dokładna lista wszystkich dokumentów wymaganych do rozpatrzenia wniosku znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Jaki samochód elektryczny na firmę, by otrzymać dofinansowanie?

Co znaczą poszczególne oznaczenia kategorii samochodów? Opisane zostały one w ustawie o ruchu drogowym. Ich klasyfikacja wygląda następująco:

 • Samochody M1 – pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
 • Samochody N1 – pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;
 • Pojazdy L1e – motorowery dwukołowe;
 • Pojazdy L2e – motorowery trójkołowe;
 • Pojazdy L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
 • Pojazdy L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
 • Pojazdy L5e – motocykle trójkołowe;
 • Pojazdy L6e – czterokołowce lekkie;
 • Pojazdy L7e – czterokołowce.
Dofinansowanie do samochodu elektrycznego we flocie – co warto wiedzieć?

Samochód elektryczny na firmę: dofinansowanie nawet do 70 tysięcy złotych!

W zależności od kategorii pojazdu, w programie zostały przewidziane różne kwoty dofinansowań.

Pojazd typu M1

Ile może wynieść dopłata do auta elektrycznego dla firmy? Według zasad przyjętych przez NFOŚiGW państwo może dofinansować samochód elektryczny typu M1:

 • do 18 750 zł bez dodatkowych warunków,
 • do 27 000 zł, jeżeli złożona zostanie deklaracja, że średnioroczny przebieg samochodu nie będzie wynosił więcej niż 15 000 km.

Warunkiem udzielenia dotacji do samochodu elektrycznego M1 jest to, aby jego cena nie przekraczała 225 000 zł.

Pojazd typu N1

W przypadku samochodów elektrycznych typu N1 dotacja może wynieść:

 • do 20% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 zł,
 • do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 70 000 zł, przy złożeniu deklaracji średniorocznego przebiegu nie większego niż 20 000 km.

Pojazd typu L1e-L7e

Dopłata do samochodu elektrycznego dla firm kategorii L1e-L7e może wynieść do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 4 000 zł.

Dofinansowanie do auta elektrycznego – jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać wyłącznie przez generator wniosków na stronie rządowej. Dofinansowanie do samochodu elektrycznego dla firmy zostanie udzielone, jeżeli inwestycja spełni wszystkie warunki określone w regulaminie programu rządowego.

Aby złożyć wniosek w generatorze, należy posiadać podpis elektroniczny lub podpis zaufany, którego definicja zawarta została w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jeżeli wniosek nie będzie wymagał żadnych uzupełnień czy poprawek, może zostać rozpatrzony do 18 dni. W przypadku, gdy rozpatrujący zwróci wniosek wnioskodawcy do uzupełnienia, procedura może przeciągnąć się do ponad 1 miesiąca. Cały proces od złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie może zamknąć się w 2-3 miesiącach.

Firmowy samochód elektryczny – dofinansowanie w zasięgu Twojej ręki!

Unowocześnianie floty firmowej przez stałe zwiększanie udziału w niej pojazdów elektrycznych lub wodorowych staje się coraz ważniejszym aspektem dla menedżerów flot. Aby zoptymalizować koszty zakupu pojazdów zeroemisyjnych do firmy, weź udział w rządowym programie „Mój elektryk”. Możesz zyskać nawet do 70 000 zł na dofinansowanie do pojazdu elektrycznego.

Źródła:

 1. https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie.
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf.
Pytania?

Jak otrzymać kartę Shell Card

 • Krok 1

  Wypełnij formularz po prawej stronie

 • Krok 2

  Przedstawiciel Shell skontaktuje się z Tobą, by lepiej poznać potrzeby Twojej firmy

 • Krok 3

  Otrzymasz dopasowaną i niezobowiązującą ofertę Shell Card skrojoną na miarę Twoich potrzeb