Cysterna mleko

Działania wspierające dekarbonizację transportu drogowego stają się koniecznością.

Z pomocą przychodzą nowe, mniej emisyjne paliwa. Jednym z nich jest LNG.

Rosnąca rola LNG

Naciśnij na zaznaczone obszary aby dowiedzieć się więcej
Shell LNG Station
Szczegóły 1

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest przejrzystą, bezbarwną i nietoksyczną cieczą, powstałą po schłodzeniu do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejszenie jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.

Szczegóły 2

Stale rośnie rola LNG w transporcie międzynarodowym. Shell inwestuje w rozszerzanie sieci stacji, aby zapewnić pełną dostępność tego paliwa. LNG jest sposobem na ograniczenie emisji CO2 w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego. Można je stosować w transporcie ciężarowym, kolejowym oraz przemyśle.

Szczegóły 3

Wszystkie stacje Shell w Polsce są wyposażone w zbiorniki o pojemności 70 m3 LNG, czyli 31,5 ton gazu oraz dwa stanowiska do tankowania. Oznacza to możliwość zatankowania nawet 150 ciężarówek dziennie w każdym z punktów. Stacje są otwarte całą dobę i wyposażone w szereg udogodnień dla kierowców.

Szczegóły 4

Kolejnym etapem na drodze do dekarbonizacji jest BioLNG, które dzięki pochodzeniu z odpadów organicznych, zapewnia dużo mniejszą emisję CO2.* BioLNG ma te same właściwości co LNG, więc może być wykorzystywane w tych samych pojazdach. BioLNG na stacjach Shell jest już dostępne w Holandii.

*w porównaniu do LNG

Naciśnij na zaznaczone obszary aby dowiedzieć się więcej

Karta Shell LNG

Zamów kartę Shell LNG i tankuj skroplony gaz ziemny w całej Europie. Sieć akceptacji Shell LNG Card to łącznie ponad 150 punktów tankowania zarówno własnych, jak i partnerskich.

Skontaktuj się z nami, aby poznać ofertę
Shell Bielany Wrocławskie

LNG na stacjach Shell

Shell jest największym na świecie, niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG), obecnym na każdym etapie procesu: poszukiwaniu pól gazowych, wydobyciu i skropleniu gazu, sprzedaży i transporcie LNG, a następnie dystrybucji na stacjach.

Inwestycje w nowe punkty LNG to kierunek, który wpisuje się w strategię Shell związaną z rozwojem paliw alternatywnych. LNG jako paliwo wykorzystywane przez samochody ciężarowe jest coraz popularniejsze na europejskim rynku. Według danych CEPiK/SAMAR w roku 2021 zarejestrowano aż 1 346 nowych i 61 używanych pojazdów powyżej 3,5 t zasilanych tym paliwem (wobec odpowiednio 626 i 24 w roku 2020).

Bezpieczeństwo podczas tankowania LNG

Bezpieczeństwo podczas tankowania:

Skroplony gaz ziemny ma temperaturę niższą niż -162 ºC, dlatego tankowanie go wymaga przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Jakikolwiek kontakt skóry z paliwem może prowadzić do odmrożeń, i poważnych oparzeń. Jeśli zawory tankowania LNG na stacji i w ciężarówce nie są odpowiednio czyszczone przed i po tankowaniu, może dojść do uszkodzenia pojazdów oraz infrastruktury tankowania.

Samo tankowanie LNG zajmuje podobną ilość czasu jak w przypadku oleju napędowego, jednak niezbędne jest, aby kierowcy zostali odpowiednio przeszkoleni i stosowali środki ochrony osobistej. Jeśli istnieją wątpliwości, czy kierowcy mają odpowiednie kwalifikacje w zakresie tankowania LNG, pracodawca może być narażony na odpowiedzialność karną.

Zobacz jak wygląda tankowanie pojazdów Volvo

Zobacz jak wygląda tankowanie pojazdów Iveco

Shell BioLNG

Co to jest BioLNG?

BioLNG to 100% biopaliwo pochodzące z zasobów odnawialnych, takich jak odpady organiczne. Przykładem źródła BioLNG jest biogaz z odchodów zwierzęcych, osadów ściekowych lub odpadów zielonych. Taki biogaz zawiera 30-45% CO2, H2S i inne związki, które zostają usunięte i uszlachetnione do wysokiej jakości biometanu. Po procesie oczyszczenia i skroplenia w temperaturze – 162°C otrzymujemy BioLNG.

Właściwości chemiczne BioLNG są prawie identyczne ze skroplonym gazem ziemnym (LNG), dlatego można je stosować zamiennie, umożliwiając tym samym znaczną redukcję emisji CO2. Błękitne paliwo ma również niższą emisję azotu w porównaniu z olejem napędowym, a czystsze spalanie gwarantuje, że nie ma prawie żadnej emisji cząstek stałych. Wszystko to sprawia, że Shell BioLNG to świetne rozwiązanie dla transportu drogowego.


MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Paliwo LNG z kartą Shell Card

LNG to paliwo wykorzystywane w transporcie drogowym. Dowiedz się więcej o skroplonym gazie ziemnym – LNG!

Opłaty drogowe i zwrot VAT

Bezpieczeństwo jest kluczowe dla kart paliwowych Shell. To po to są dogodne środki kontroli użytkowania, alerty i specjalne zespoły do zwalczania oszustw. Wszystkie wygody karty paliwowej, plus spokojna głowa.