Shell lng skroplony gaz ziemny

LNG – paliwo przyszłości

W Shell wierzymy, że skroplony gaz ziemny będzie odgrywać coraz większą rolę pośród dostępnych źródeł energii dla transportu lądowego, zaraz obok biopaliw, wodoru czy energii elektrycznej.

Jak możemy wykorzystać LNG?

Skroplony gaz ziemny jest przejrzystym, bezbarwnym i nietoksycznym płynem, który powstaje, gdy gaz ziemny zostanie schłodzony do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejsza jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.

Shell jest jednym z pionierów w rozwoju oraz popularyzacji paliwa LNG. Już w 1964 r. w Algierii dzięki wsparciu Shell powstała pierwsza stacja skraplania gazu ziemnego. Od tego czasu nie ustajemy w staraniach usprawniających procesy i technologie wytwarzania, przechowywania i transportu LNG, ponieważ pragniemy zwiększyć dostępność tego paliwa na całym świecie. Obecnie budujemy „Prelude FLNG” – największą na świecie pływającą stację produkcji LNG pozwalająca na dostęp do podmorskich zasobów gazu, których eksploatacja dotychczas była zbyt trudna lub nieopłacalna.

Stale rośnie rola LNG jako nośnika energii w światowym „miksie energetycznym”, czyli strukturze produkcji i konsumpcji energii. Handel skroplonym gazem ziemnym wzrósł ze 100 mln ton w 2000 r., do prawie 300 mln ton w 2017 r. Dla porównania, tylko 80 000 ton LNG zostało przetransportowanych w 1964 r., czyli pierwszym roku handlu tym paliwem.

Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG), obecnym na każdym etapie procesu: poszukującym pól gazowych, wydobywającym i skraplającym gaz, sprzedającym i transportującym LNG, a następnie dystrybuującym go do klientów.

Systematycznie rozszerzamy wykorzystanie LNG, które może służyć jako paliwo dla ciężarówek i statków. Wierzymy bowiem w jego potencjał do generowania oszczędności, a także zmniejszenia obciążenia środowiska w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego czy też benzyny. Warto również podkreślić, że skroplony gaz ziemny można stosować także w transporcie kolejowym, górnictwo oraz przemyśle.

Zastosowania paliwa LNG

Poniższa infografika obrazuje różne zastosowania paliwa LNG, w porównaniu do innych wykorzystywanych obecnie w transporcie źródeł energii:

LNG a bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych obszarów na jakich skupiły się nasze działania badawczo-rozwojowe było zapewnienie bezpieczeństwa lądowych i morskich stacji przetwarzania ciekłego gazu ziemnego, terminali przeładunkowych oraz statków służących do transportu. Wiele zabezpieczeń w instalacjach LNG zaprojektowaliśmy tak, aby zmniejszyć ryzyko incydentów. Na przykład zminimalizowaliśmy objętość wszelkich zamkniętych przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się opary LNG oraz wyeliminowaliśmy potencjalne źródła zapłonu.

*Administratorem Państwa danych osobowych jest Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa). Dane osobowe zbierane są w celu rozpatrzenia dokonanego przez Państwa zgłoszenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z usług których Shell Polska sp. z o.o. korzysta w związku z rozpatrywaniem dokonanych zgłoszeń. Z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Shell Polska sp. z o.o. wyznaczonym przez administratora można skontaktować się pod numerem telefonu: 800 080 015.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 230 z późn. zm.)/art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia dokonanego zgłoszenia. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym w razie cofnięcia zgody rozpatrzenie dokonanego zgłoszenia nie jest możliwe. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia zgłoszenia, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

LNG dla transportu drogowego

LNG to paliwo wykorzystywane w transporcie drogowym. Dowiedz się więcej o skroplonym gazie ziemnym – LNG!

Opłaty drogowe i zwrot VAT

Bezpieczeństwo jest kluczowe dla kart paliwowych Shell. To po to są dogodne środki kontroli użytkowania, alerty i specjalne zespoły do zwalczania oszustw. Wszystkie wygody karty paliwowej, plus spokojna głowa.