Shell lng skroplony gaz ziemny

LNG – paliwo przyszłości

W Shell wierzymy, że skroplony gaz ziemny będzie odgrywać coraz większą rolę pośród dostępnych źródeł energii dla transportu lądowego, zaraz obok biopaliw, wodoru czy energii elektrycznej.

Jak możemy wykorzystać LNG?

Skroplony gaz ziemny jest przejrzystym, bezbarwnym i nietoksycznym płynem, który powstaje, gdy gaz ziemny zostanie schłodzony do temperatury -162° Celsjusza. Niska temperatura powoduje skroplenie gazu i zmniejsza jego objętość aż 600-krotnie. Dzięki temu LNG można łatwo i niedrogo przechowywać oraz transportować. Dodatkowo gaz ziemny w ciekłej postaci nie ulega zapłonowi.

Shell jest jednym z pionierów w rozwoju oraz popularyzacji paliwa LNG. Już w 1964 r. w Algierii dzięki wsparciu Shell powstała pierwsza stacja skraplania gazu ziemnego. Od tego czasu nie ustajemy w staraniach usprawniających procesy i technologie wytwarzania, przechowywania i transportu LNG, ponieważ pragniemy zwiększyć dostępność tego paliwa na całym świecie. Obecnie budujemy „Prelude FLNG” – największą na świecie pływającą stację produkcji LNG pozwalająca na dostęp do podmorskich zasobów gazu, których eksploatacja dotychczas była zbyt trudna lub nieopłacalna.

Stale rośnie rola LNG jako nośnika energii w światowym „miksie energetycznym”, czyli strukturze produkcji i konsumpcji energii. Handel skroplonym gazem ziemnym wzrósł ze 100 mln ton w 2000 r., do prawie 300 mln ton w 2017 r. Dla porównania, tylko 80 000 ton LNG zostało przetransportowanych w 1964 r., czyli pierwszym roku handlu tym paliwem.

Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG), obecnym na każdym etapie procesu: poszukującym pól gazowych, wydobywającym i skraplającym gaz, sprzedającym i transportującym LNG, a następnie dystrybuującym go do klientów.

Systematycznie rozszerzamy wykorzystanie LNG, które może służyć jako paliwo dla ciężarówek i statków. Wierzymy bowiem w jego potencjał do generowania oszczędności, a także zmniejszenia obciążenia środowiska w porównaniu do tradycyjnego oleju napędowego czy też benzyny. Warto również podkreślić, że skroplony gaz ziemny można stosować także w transporcie kolejowym, górnictwo oraz przemyśle.

Zastosowania paliwa LNG

Poniższa infografika obrazuje różne zastosowania paliwa LNG, w porównaniu do innych wykorzystywanych obecnie w transporcie źródeł energii:

LNG a bezpieczeństwo

Jednym z najważniejszych obszarów na jakich skupiły się nasze działania badawczo-rozwojowe było zapewnienie bezpieczeństwa lądowych i morskich stacji przetwarzania ciekłego gazu ziemnego, terminali przeładunkowych oraz statków służących do transportu. Wiele zabezpieczeń w instalacjach LNG zaprojektowaliśmy tak, aby zmniejszyć ryzyko incydentów. Na przykład zminimalizowaliśmy objętość wszelkich zamkniętych przestrzeni, w których mogłyby gromadzić się opary LNG oraz wyeliminowaliśmy potencjalne źródła zapłonu.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

LNG dla transportu drogowego

LNG to paliwo wykorzystywane w transporcie drogowym. Dowiedz się więcej o skroplonym gazie ziemnym – LNG!

Opłaty drogowe i zwrot VAT

Bezpieczeństwo jest kluczowe dla kart paliwowych Shell. To po to są dogodne środki kontroli użytkowania, alerty i specjalne zespoły do zwalczania oszustw. Wszystkie wygody karty paliwowej, plus spokojna głowa.