Dekarbonizacja floty – jakimi metodami możemy osiągnąć ambitne cele dekarbonizacyjne?

Dekarbonizacja floty – jakimi metodami możemy osiągnąć ambitne cele dekarbonizacyjne?

Zerowa emisja netto w ujęciu producentów pojazdów jest bardzo złożonym procesem, zapoczątkowanym ponad dekadę temu. Jednak dopiero obecnie widać znaczące przyspieszenie działań oraz realne efekty podejmowanych kilka lat temu decyzji. Dla przemysłu motoryzacyjnego dekarbonizacja rodzi ryzyko, ale również mnóstwo okazji.

Autor Shell Fleet Solutions Team w dniu lip 24, 2023

Co to jest dekarbonizacja?

Dekarbonizacja to proces, który ma na celu redukcję szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Dekarbonizacja transportu to temat bezwzględnie związany zarówno z polityką CSR, jak i realnymi wyzwaniami, jakie przed motoryzacją stawiają unijne dyrektywy.

Dekarbonizacja węgla – jakie działania podjąć, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla w transporcie?

Z odpowiedzią przychodzi raport z 2019 r. opracowany przez Radę Doradczą Europejskich Akademii Nauk (EASAC). Grupa zrzesza naukowców z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii. Co istotne Polska Akademia Nauk jest aktywnym członkiem EASAC. Rezultatem analizy jest potwierdzenie, iż nie znaleziono jednego uniwersalnego rozwiązania, które mogłoby w szybkim czasie zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera.

Ponadto raport wskazuje, iż transport będzie coraz silniej sprzężony z wytwarzaniem energii elektrycznej. Jednocześnie zaznacza, że kluczową rolę dla pożądanego efektu odegra źródło energii elektrycznej pochodzące z paliw kopalnych kontra energia odnawialna.

Jakie są zalecenia EASAC?

Zdaniem ekspertów zmiany powinny obejmować przede wszystkim:

 • ograniczenie zapotrzebowania na transport,
 • przeniesienie transportu z pojazdów o wysokiej emisji gazów cieplarnianych na te bardziej wydajne,
 • rozwój i wykorzystanie pojazdów bezemisyjnych, głównie elektrycznych przy jednoczesnej dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej.

Ważne! Wyżej wspomniane działania – choć stanowią wyzwanie – są również ogromną szansą dla przemysłu i firm. Ich efektem mogą być nowoczesne produkty i usługi, innowacyjne modele biznesowe oraz nowe miejsca pracy.

Zaprezentowany raport EASAC zaleca niemal natychmiastowe działania w okresie przejściowym oraz zrównoważone działania w perspektywie długoterminowej. Według autorów dokumentu redukcja emisji gazów cieplarnianych powinna zostać przyspieszona w ciągu najbliższych 10-15 lat. Właśnie w tym czasie musi nastąpić dekarbonizacja sektora energii elektrycznej. Z kolei odnowienie obecnej floty pojazdów zajmie około 20 lat.

Oprócz tego potrzebne jest pilne wsparcie polityczne dla innych krótkoterminowych opcji, które również mogłyby szybko zmniejszyć emisję. Chodzi tutaj o ograniczenie zapotrzebowania na transport, przeniesienie pasażerów i towarów do niskoemisyjnych środków transportu i efektywności układów napędowych poprzez wprowadzenie hybryd. Mowa m.in. o dekarbonizacji silnika, czyli procesie przechodzenia na elektryfikację flot samochodowych.

Dekarbonizacja floty – wyzwania i rozwiązani Dekarbonizacja a biznes

Branża TSL jest motorem światowej gospodarki, generując biliony dolarów z handlu każdego roku. W efekcie transport jest jednym z najważniejszych źródeł emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc 19% z nich w skali globu. Dobrą wiadomość stanowi fakt, iż dzięki nowym technologiom takim jak: baterie, ogniwa paliwowe i biopaliwa pojazdy mogą emitować niewiele gazów cieplarnianych lub praktycznie ich nie transmitować. To technologie, które pomagają rządom osiągnąć cele klimatyczne stawiane przez Unię Europejską. Dekarbonizacja transportu jest znaczącym wkładem w ogólną walkę z redukcją gazów cieplarnianych.

Badania McKinsey nad ekonomicznymi skutkami przejścia na „zero netto” podpowiadają, iż dekarbonizacja transportu pociągnęłaby za sobą poważne zmiany, w tym m.in. transformacje asortymentu produkowanych pojazdów oraz wzrost początkowych kosztów kapitałowych dla konsumentów i organizacji, które przestawiają się na pojazdy elektryczne i inne niskoemisyjne alternatywy transportu.

Kręta droga pośród lasu – dekarbonizacja transportu i jej cele.
Jak w praktyce będzie wyglądała dekarbonizacja transportu?

Dekarbonizacja transportu – uniwersalne podejście 

Przejście na zerową emisję netto będzie musiało być uniwersalne i obejmować wszystkie sektory gospodarki i kraje. Przemianom technologicznym muszą towarzyszyć również zmiany strukturalne. Choć w przypadku klientów indywidualnych początkowe wydatki kapitałowe wzrosną, to finalnie całkowity koszt posiadania pojazdu spadnie.

W wyniku dekarbonizacji w całym systemie mobilności producenci OEM, dostawcy, producenci i operatorzy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych staną w obliczu ryzyka związanego z procesem przejścia. Jednak wskutek zmiany ekologicznej, jaką przyniesie ze sobą dekarbonizacja, zostanie wytworzonych wiele milionów nowych miejsc pracy. Pojawią się również możliwości wprowadzania innowacyjnych produktów i linii usług. Nie zmieni to faktu, iż proces ten zmusi ludzi do przekwalifikowania się oraz spowoduje pewne perturbacje na globalnym rynku pracy sektora automotive.

Zrównoważony transport

Według przeprowadzonego raportu organizacji United Nations Global Compact Network Polska z 2022 r., transport oparty na paliwach kopalnych to nieodłączna część życia w postępowym świecie. Dlatego dekarbonizacja transportu stawiana jest jako jeden z najważniejszych celów związanych z ochroną klimatu.

Badania Międzynarodowej Agencji Energetyki wskazują, że sektor transportowy w 2020 r. odpowiadał za 57% światowego popytu na ropę. W efekcie udział tego sektora w światowej emisji dwutlenku węgla sięga aż 24%. Co istotne również w Polsce 20,4% wszystkich emisji CO2 w 2019 r. pochodziło z transportu.

Dekarbonizacja transportu nie będzie możliwa bez współpracy pomiędzy producentami, dostawcami i klientami oraz odpowiedniego zorganizowania samego procesu transportowego. Konieczna jest systemowa zmiana środków transportu na mniej emisyjne.

Dekarbonizacja, transport zrównoważony – zalecenia na przyszłość:

 • Poziom emisji z transportu drogowego do 2050 r. musi zmniejszyć się o 60% w porównaniu do 2018 r.
 • Opracowanie przez producentów pojazdów ciężarowych modeli elektrycznych napędzanych wodorem i energią elektryczną.
 • Firmy powinny nadać priorytet wymianie pojazdów ciężarowych i autobusów obsługujących krótkie dystanse i trasy miejskie na dostępne pojazdy elektryczne, napędzane wodorem i energią elektryczną.
 • Paliwa niskoemisyjne takie jak: skroplony gaz ziemny (LNG), bioLNG, CNG i biodiesel powinny być wprowadzane na rynek szybko i z wykorzystaniem istniejących punktów zaopatrzenia.
 • Floty pojazdów ciężarowych na olej napędowy mogą zredukować emisje, poprzez poprawę konstrukcji pojazdu, zastosowanie rozwiązań cyfrowych do optymalizacji zarządzania flotą oraz wykorzystanie paliw i smarów wyższej jakości.

Dekarbonizacja – wypowiedź eksperta

Najbliższe 10 lat będzie kluczowe dla wprowadzania pojazdów bezemisyjnych w sektorze transportu drogowego i bardzo cieszy to, iż liderzy branży już zaczęli się zgadzać co do ścieżki rozwoju technologii. Uważamy, że produkowany na dużą skalę wodór będzie najbardziej rentowną ścieżką, jeżeli chodzi o zeroemisyjność ładowności i średniej ładowności na długich dystansach. 

Należy mieć świadomość, że zanim rynek będzie nasycony minie jeszcze wiele lat. Jesteśmy na początku drogi, ale najważniejsze, że podążamy dobrym szlakiem i we właściwym kierunku. Shell nie czeka z inwestycjami, aż rynek się nasyci. Chcemy, aby obecni i przyszli kierowcy pojazdów elektrycznych mieli zaufanie do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i widzieli, że ona rośnie. Wiemy, że wtedy przyzwyczajenia klientów w zakresie ładowania będą się utrwalać i rozwijać. Będą oni oczekiwali nowych, wygodnych rozwiązań, jak np. możliwości ładowania auta w domu, biurze czy przy supermarketach lub kinach, gdzie ich pojazd jest zaparkowany na kilka godzin. Przy autostradach i na szlakach komunikacyjnych z kolei będą się znajdować szybkie ładowarki, które umożliwią sprawne ładowanie auta. Już dziś pracujemy nad tym, aby takie kompleksowe rozwiązania były dostępne w Polsce w przeciągu najbliższych lat, a pierwsze efekty zobaczymy już w 2023 roku. - zaznacza Łukasz Klamka, dyrektor ds. rozwiązań flotowych w Shell Polska. 

Shell opublikował również raport towarzyszący pod tytułem „Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead”, w którym nakreślił swój wkład w dekarbonizację sektora. W raporcie przedstawione zostały plany Shell, związane z ochroną klimatu oraz plany redukcji emisji przez własną flotę. Mowa o redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery o 10% do 2025 roku i o 30% do 2030, dzięki użyciu 3000 zakontraktowanych cystern. 

Dekarbonizacja, czyli zrównoważony transport

Dekarbonizacja transportu jest konieczna, aby ograniczyć wzrost emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Przejście na mobilność niskoemisyjną to przede wszystkim zastąpienie technologii ICE, czyli pojazdów o silnikach spalinowych na wodór, samochodami o zerowej emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio przemyślane działania mogą ułatwić tę zmianę oraz pomóc firmom przetrwać związane z nią ryzyko. Szansę dostrzegają również fleet managerowie zarządzający flotami osobowymi i dostawczymi – coraz więcej z nich przechodzi elektryfikację.

Źródła

1. CARTRACK, Dekarbonizacja – analiza mobilności ukierunkowanej na redukcję emisji CO2, https://magazyn.cartrack.pl/dekarbonizacja-motoryzacji-analiza-cartrack/.

2. PAN, Dekarbonizacja transportu: wyzwania i rozwiązania, https://informacje.pan.pl/14-nauki-scisle-i-nauki-o-ziemi/2717-dekarbonizacja-transportu-wyzwania-i-rozwiazania.

3. Shell, Dekarbonizacja sektora transportu drogowego może znacznie przyspieszyć, https://www.shell.pl/media/2021/dekarbonizacja-sektora-transportu-drogowego-moze-znacznie-przyspieszyc.html.

4. United Nations Global Compact Network, Zrównoważony transport – droga do neutralności klimatycznej, https://klimatycznabazawiedzy.org/raport/zrownowazony-transport-droga-do-neutralnosci-klimatycznej/.

Pytania?

Jak otrzymać kartę Shell Card

 • Krok 1

  Wypełnij formularz po prawej stronie

 • Krok 2

  Przedstawiciel Shell skontaktuje się z Tobą, by lepiej poznać potrzeby Twojej firmy

 • Krok 3

  Otrzymasz dopasowaną i niezobowiązującą ofertę Shell Card skrojoną na miarę Twoich potrzeb