Projekt Indie w fotografii, Holandia, 2014 r. - Zbiorniki LNG w porcie Hazira

Nasz świat potrzebuje energii, aby podtrzymywać i krzewić życie swej coraz większej populacji. Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny: dążymy do ograniczenia oddziaływania na środowisko i wspieramy transformację ku przyszłości o niższej emisji dwutlenku węgla.

W stronę świata o niższej emisji dwutlenku węgla

Shell od dawna zdaje sobie sprawę z wyzwania zmian klimatycznych oraz znaczenia energii jako warunku przyzwoitej jakości życia. Wierzymy, że wraz z postępem technicznym, niezbędna do stymulowania niskoemisyjnej gospodarki oraz preferencji i możliwości konsumenckich staje się skuteczna polityka i przemiana kulturowa.

Shell popiera ustanowienie przez rządy mechanizmu wyceny emisji które nakłada na emisję CO 2, znaczący koszt, niezbędny do przejścia na opcje zasilania i paliwa o niższej emisji dwutlenku węgla.

Dowiedz się więcej o zmianach klimatycznych i transformacji energetycznej

Dowiedz się, co robimy, aby przybliżyć przyszłość z czystszą energią

Zapobieganie wyciekom

Wycieki ropy lub produktów szkodzą środowisku i stanowią zagrożenie dla naszych pracowników i okolicznych społeczności. Aby uniknąć rozlania i wycieków substancji niebezpiecznych, nie szczędzimy starań, aby nasze obiekty były dobrze zaprojektowane, bezpiecznie eksploatowane, i odpowiednio kontrolowane i utrzymywane. Inwestujemy w sprzęt i fachowe kadry potrzebne, aby radzić sobie z wszelkimi wyciekami.

Jakość powietrza

Produkcja i spalanie paliw kopalnych może szkodzić jakości powietrza. Opracowaliśmy bardziej wydajne paliwa transportowe dla klientów i koncentrujemy się na poprawie efektywności paliwowej zmotoryzowanych. Dbamy także, aby ograniczać zanieczyszczenia powietrza skutkiem naszych działań, w tym emisje tlenku azotu, dwutlenku siarki i lotnych związków organicznych.

Dowiedz się więcej o Shell i czystszych paliwach
Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc klientom zmniejszyć emisje

Koordynator Shell ds. Środowiska bada próbki wody

Woda słodka

Podejmujemy kroki, aby lepiej gospodarować naszym zużyciem wody i aby przyjąć nowe metody i technologie w celu zmniejszenia naszego użycia wody słodkiej. Wszędzie, gdzie działamy, przestrzegamy przepisów gospodarki wodnej, a także ustanawiamy własne obowiązkowe standardy, które odpowiadają najlepszym praktykom w naszej branży.

Dostosowujemy nasze wykorzystanie wody słodkiej do warunków lokalnych, gdy ograniczenia zużycia wody wpływają na życie ludzi na poziomie lokalnym lub regionalnym. W niektórych przypadkach, w naszej działalności używamy innej wody zamiast wody słodkiej, np. wody z recyklingu, oczyszczanej wody ściekowej i wody odsolonej.

Dowiedz się więcej o Shell i wodzie slodkiej

Bioróżnorodność

Nasze projekty mogą mieć wpływ na lokalną bioróżnorodność i zależne od niej społeczności Stosujemy rygorystyczne standardy, aby zmniejszyć wszelkie ewentualne skutki naszych działań, zwłaszcza w siedliskach o szczególnym znaczeniu, czyli obszarach o bogatej różnorodności biologicznej lub pod ochroną.

Współpracujemy z kilkoma organizacjami ochrony przyrody, w tym Earthwatch, Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody [International Union for Conservation of Nature], The Nature Conservancy i Wetlands International. Nasze projekty wspólne z partnerami w sprawach różnorodności biologicznej obejmują prace na rzecz przywrócenia naturalnych siedlisk i ekosystemów blisko miejsc naszych działań.

Dowiedz się więcej o naszych staraniach na rzecz różnorodności biologicznej i naszych projektach ochrony przyrody na lądzie i morzu

więcej w zrównoważonym rozwóju

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Społeczności

Gdziekolwiek pracujemy, chcemy być dobrym sąsiadem, przyczyniając się do dobrobytu okolicznych społeczności.