Ściśle współpracujemy z lokalnymi społecznościami, aby zrozumieć ich obawy i znaleźć na nie odpowiedź. Staramy się unikać niekorzystnych skutków naszej działalności, lub zmniejszać je, oraz radzić sobie z tymi skutkami, których nie można uniknąć.

Dzięki otwartej współpracy ze społecznościami dowiadujemy się jak i gdzie możemy przynieść trwałe korzyści. Robimy to na różne sposoby: tworząc nowe miejsca pracy, zachęcając lokalne przedsiębiorstwa do przystąpienia do naszego łańcucha dostaw oraz szkoląc ludzi w przydatnych umiejętnościach.

Dowiedz się więcej o tym, jak współpracujemy z miejscowymi społecznościami na całym świecie

W kuchni w Nigerii

Dostęp do energii

W Shell potrafimy wykorzystać nasze podstawowe umiejętności biznesowe i zasoby techniczne, aby odgrywać aktywną rolę w poprawie dostępu miejscowych społeczności do energii, zwłaszcza w regionach, w których działamy - w Afryce Subsaharyjskiej i regionie Azji i Pacyfiku. 

Nasza inicjatywa na rzecz dostępu do energii ma na celu zapewnienie społecznościom bezpiecznej i niezawodnej energii po przystępnej cenie, co może pobudzić rozwój gospodarczy i poprawić poziom opieki zdrowotnej, edukacji i życia. Na całym świecie podejmujemy liczne projekty na rzecz dostępu do energii, o łącznej wartości milionów zainwestowanych dolarów. Projekty te to systemy oświetleniowe, wytwarzanie energii, oraz infrastruktura sieciowa małej skali.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz dostępu do energii na świecie

Miejscowe zatrudnienie i przedsiębiorstwa

Shell przyczynia się do lokalnego wzrostu gospodarczego w krajach, w których działa. 

Robimy to na różne sposoby: poprzez bezpośrednie zatrudnienie, udział w naszym łańcuchu dostaw, współpracę z rządami i partnerami na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, a także poprzez wspieranie rozwoju lokalnych firm i dostawców.

W razie potrzeby oferujemy dodatkowe szkolenia w celu podniesienia poziomu umiejętności i wiedzy technicznej pracowników dostawcy.

Program Shell LiveWIRE pomaga młodym przedsiębiorcom uruchomić własne przedsiębiorstwa i stymuluje lokalny wzrost gospodarczy w różnych krajach.

Dowiedz się więcej o tym, jak wspieramy wzrost gospodarczy

Dziecko z rodzicem

Zdrowie społeczności

Dziś miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do pomocy medycznej. W niektórych społecznościach, w których działamy, dostęp do opieki zdrowotnej może być ograniczony lub niewystarczający.

Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, prowadzimy różne projekty, które zapewniają dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej dla społeczności, często we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi lub instytucjami prorozwojowymi.

Dowiedz się więcej o naszych projektach na rzecz zdrowia społeczności na świecie

Edukacja

Edukacja może otworzyć drzwi do możliwości i pomóc ludziom w staraniach o lepszą przyszłość.

Prowadzimy kilka projektów na całym świecie, aby większej liczbie ludzi stworzyć szansę na dobre wykształcenie i pomóc im budować lepszą przyszłość.

Poczytaj więcej o naszych globalnych inicjatywach w zakresie edukacji

więcej w zrównoważonym rozwóju

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.