Bezpieczne Szelki w partnerstwie z Shell Polska
Logo kampanii "Bezpieczne Szelki"

Bezpieczne Szelki

„Bezpieczne Szelki” to autorski pomysł pracowników Shell Business Operations Kraków. Program realizowany jest od 2013 roku na terenie Krakowa, Warszawy i ich okolic. Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 1-3 szkoły podstawowej.

Celem akcji jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jako jednej z głównych wartości Shell. Akcję wspiera zespół wolontariuszy Shell, władze gmin oraz dyrektorzy szkół, jak również funkcjonariusze policji.

Co się dzieje podczas warsztatów:

  • Realizujemy autorski program edukacyjny z udziałem funkcjonariusza policji, w którym przekazujemy dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • Wykorzystujemy nasze miasteczko drogowe (pasy, sygnalizację świetlną, znaki drogowe)
  • Przekazujemy dzieciom materiały  zwiększające ich bezpieczeństwo na drodze m.in: odblaskowe SZELKI, maskotki i opaski.

Każdego roku odwiedzamy kilkanaście szkół i przedszkoli.

Drewniana ramka z dyplomem Przyjaciel Dziecka od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na niebieskim tle
Odznaka "Przyjaciel Dziecka"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Od lat Shell Polska, a w szczególności nasi pracownicy, wspierają Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na Ochocie. Organizujemy zbiórki ubrań i książek, pomagamy w odnawianiu ośrodka oraz przekazujemy meble, organizujemy licytację na prezenty świąteczne, organizujemy spotkania i wyjazdy, wspieramy w korepetycjach.

W 2015 roku otrzymaliśmy wyróżnienie Przyjaciela Dziecka. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) przyznało Odznakę "Przyjaciel Dziecka" pracownikom firmy Shell Polska za pracę społeczną dla dobra dzieci, okazane im serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) przyznało Odznakę „Przyjaciel Dziecka” pracownikom firmy Shell Polska za pracę społeczną dla dobra dzieci, okazane im serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

Zbiórki odzieży, książek i zabawek, upominki i aukcje świąteczne, wycieczki edukacyjne oraz wsparcie wyposażeniowe i finansowe to tylko część zrealizowanych działań z ostatniego roku. Współpraca pomiędzy Shell a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Ochota trwa już od lat. Jak mówi Elżbieta Dziekanowska, Prezes TPD Ochota Pieniądze i dary przekazywane przez pracowników firmy Shell Polska od wielu lat wspierają naszą działalność i służą dzieciom.

Każdy rok to nowe potrzeby, dlatego co roku Shell zorganizuje kolejne zbiórki darów rzeczowych dla podopiecznych TPD, warsztaty plastyczne z aukcją ozdób świątecznych i zakupem prezentów oraz wizytę św. Mikołaja z upominkami dla wszystkich dzieci. Ponadto pracownicy Shell angażują się w udzielanie korepetycji dzieciom, które mają problemy z nauką różnych przedmiotów szkolnych.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

19 lipca 2005 roku o godz. 14.00 firmy 3M, ABB, BP, DaimlerChrysler, Renault, Michelin i Shell podpisały wspólną deklarację, zobowiązując się do wprowadzenia wewnętrznych standardów bezpieczeństwa. 

Deklaracja na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wspólną inicjatywą wymienionych firm, będącą elementem większego projektu Bezpieczna Flota. Firmy - sygnatariusze deklaracji podjęły tę inicjatywę, ponieważ w świetle wyników badań pochodzących z innych krajów okazuje się, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz 27 % samochodów służbowych ulega wypadkom każdego roku. Powoduje to znaczne koszty dla firm oraz dla społeczeństwa.

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (Partnerstwo) działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Członkowie Partnerstwa chcą  wspólnie pracować i przyczyniać się do zmniejszania liczby zabitych i rannych na polskich drogach.

Partnerstwo jest członkiem Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, tj. międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. W Polsce Partnerstwu patronują Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Bank Światowy.

Więcej w punkcie Zrównoważony rozwój

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Społeczności

Gdziekolwiek pracujemy, chcemy być dobrym sąsiadem, przyczyniając się do dobrobytu okolicznych społeczności.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zdecydowani, aby dostarczać energię w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zapobiegając szkodom dla naszych pracowników, wykonawców, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.