Zrównoważony rozwój w Shell odnosi się do wszystkich obszarów naszej działalności. Naszym celem jest dostarczać energię potrzebną rosnącej populacji w sposób odpowiedzialny - z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwo oraz środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój jest niezbędny, aby na dłużej utrzymać nasze przedsiębiorstwo i rolę jako członka społeczeństwa.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest zintegrowane w całej naszej działalności na trzech poziomach:

1. Prowadzenie bezpiecznego, wydajnego, odpowiedzialnego i dochodowego przedsiębiorstwa

To jest podstawa naszego podejścia, które obejmuje stosowanie światowych standardów oraz procesów i narzędzi do zarządzania zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa oraz środowiska, naturalnego i społecznego. Dążymy do ciągłej poprawy sposobów działania w celu zapobiegania wypadkom oraz rozpoznawania i, tam gdzie to możliwe, unikania i minimalizowania szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i społeczne wszystkich naszych przedsięwzięć i obiektów. Swoje zaangażowanie i jego wyniki przedstawiamy w corocznych raportach ze zrównoważonego rozwoju.

2. Dzielenie się szerszymi korzyściami w miejscu działania

Nasza działalność jest planowana w perspektywie długoterminowej, co oznacza, że możemy należeć do różnych społeczności przez dziesięciolecia. Przyczyniamy się do rozwoju lokalnych gospodarek poprzez tworzenie miejsc pracy, zaopatrzenie u lokalnych dostawców i płacenie podatków i opłat. Wspieramy projekty wspólnotowe, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności.

3. Przyczyniamy się do kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej

W nadchodzących dziesięcioleciach, wobec rosnących obaw o stan środowiska, do rozwoju gospodarczego potrzeba będzie coraz więcej coraz czystszej energii. Inwestujemy w rozwiązania niskoemisyjne i zaawansowane technologie, np. zwiększające efektywność energetyczną i zmniejszające emisję spalin. W dalszym ciągu przyczyniamy się do dialogu publicznego w sprawach polityki energetycznej i klimatycznej. Jednak skala wyzwań globalnych, wobec których stoi świat, przekracza możliwości jednej firmy lub jednego sektora. Opowiadamy się za współpracą biznesu, państwa i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz lepszego kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Podejście Shell do zrównoważonego rozwoju

Trójkąt pokazujący 3 poziomy podejścia Shell do zrównoważonego rozwoju. Poziom 1: Prowadzenie bezpiecznego, wydajnego, odpowiedzialnego i dochodowego przedsiębiorstwa; Poziom 2: Dzielenie się szerszymi korzyściami w miejscu działania; Poziom 3: Wkład w kształtowanie zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Sprawozdania roczne i publikacje

Najnowsze sprawozdanie roczne i formularz 20-F, raport na temat zrównoważonego rozwoju oraz poradnik inwestorów są dostępne na naszej globalnej stronie internetowej. 

Przegladaj lub pobierz raporty

więcej w zrównoważonym rozwóju

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Społeczności

Gdziekolwiek pracujemy, chcemy być dobrym sąsiadem, przyczyniając się do dobrobytu okolicznych społeczności.