Nasza ambicja: Goal Zero [Cel zero]

Naszą aspiracją: Goal Zero [Cel zero] jest zagwarantowanie bezwypadkowej pracy przy całkowitym zapobieganiu wycieków we wszystkich naszych przedsiębiorstwach. Każdy, kto pracuje dla Shell, co dzień stara się osiągnąć ten cel.

Aby osiągnąć Goal Zero [Cel zero] skupiamy się na trzech obszarach zagrożeń bezpieczeństwa najważniejszych dla naszych działań: bezpieczeństwo osobiste, bezpieczne procesy i transport.

Chcemy przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w całej branży energetycznej i współpracować z branżowymi stowarzyszeniami zawodowymi i instytucjami zawodowymi, aby dzielić się z innymi operatorami i wykonawcami doświadczeniami, standardami i wiedzą z zakresu a bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o naszej ambicji Goal Zero [Cel zero]

Szkolenie BHP personelu

Bezpieczeństwo osobiste

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Każdy, kto pracuje dla nas, albo z nami, ma do odegrania ważną rolę w tym, aby Shell był bezpieczniejszym miejscem pracy. Oczekujemy przestrzegania zasad i przepisów BHP, interweniowania, aby zapobiec niebezpiecznym warunkom, a także poszanowania innych pracowników i społeczności, w których pracujemy.

Find out more about personal safety at Shell

Bezpieczeństwo procesów

Bezpieczeństwo procesów uwzględnia się już we wczesnej fazie projektowania obiektów i także podczas całego cyklu ich życia, dbając o bezpieczeństwo ich eksploatacji, dobre utrzymanie i regularne kontrole w celu rozpoznania wszelkich potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa procesów i zaradzenia nimi.

Poczytaj więcej na temat bezpieczeństwa procesów w całym Shell

Osoba ubrana w sprzęt ochrony osobistej prowadzi samochód

Bezpieczeństwo transportu

Transport drogowy jest niezbędnym elementem działalności wielu naszych przedsięwzięć. Co roku pracownicy i kontrahenci Shell przejeżdżają łącznie prawie miliard kilometrów w ponad 70 krajach - to odpowiednik 70 okrążeń Ziemi codziennie! Nasza filozofia bezpieczeństwa ruchu drogowego skupia się na takich obszarach ryzyka jak umiejętności kierowców, stan pojazdów, warunki drogowe i środowiska lokalnego. Przede wszystkim staramy się także ograniczać zapotrzebowanie na transport drogowy: najbezpieczniejsza jest podróż, w którą się nie pojechało.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa transportu w Shell

Zdrowie i dobrostan pracowników

Wierzymy, że dobre warunki pracy i życia pomagają poprawić bezpieczeństwo i produktywność środowiska pracy.

Dowiedz się więcej o tym, jak staramy się dbać o bezpieczeństwo i dobrostan naszych pracowników i wykonawców.

Product Stewardship [Piecza nad produktem]

Produkujemy ropę naftową i gazu ziemny oraz przerabiamy je na paliwa, smary i chemikalia używane do wyrobu wielu przedmiotów codziennego użytku. Staramy się dbać, aby produkty te były bezpieczne, od produkcji do utylizacji. Nazywamy to pieczą nad produktem [product stewardship].

Aby zrozumieć potencjalne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego wywoływane przez nasze produkty i reagować na nie, dokładnie je oceniamy. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami, monitorujemy wszelkie zmiany w stanie nauki w odniesieniu do naszych produktów i wspieramy badania, które przyczyniają się do jeszcze większego zmniejszenia ryzyka związanego z ich produkcją i utylizacją.

Dowiedz się więcej o pieczy nad produktem [product sewardship] w Shell, i zapoznaj się ze statystyką i wykazami pieczy nad produktami.

więcej w zrównoważonym rozwóju

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.