W tym rozdziale

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Społeczności

Gdziekolwiek pracujemy, chcemy być dobrym sąsiadem, przyczyniając się do dobrobytu okolicznych społeczności.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zdecydowani, aby dostarczać energię w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zapobiegając szkodom dla naszych pracowników, wykonawców, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.

Raporty

Od 1997 roku dobrowolnie publikujemy - otwarcie i szczerze - sprawozdania z działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

CSR

Shell od 2005 roku jest Partnerem dla Bezpieczeństwa Drogowego, prowadzi autorski program Bezpieczne Szelki oraz aktywnie wspiera Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.