Zrzeczenie się odpowiedzialności

 • Spółki grupy Shell posiadają odrębną tożsamość prawną, jednak na niniejszej stronie internetowej czasami stosujemy określenia „Shell”, „grupa”, „my” lub „nas” w odniesieniu do spółek Shell w ogólności lub tam, gdzie bezcelowe i bezużyteczne byłoby podawanie odrębnych spółek Shell.
 • Niniejsza strona internetowa zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych. Po wejściu na tego rodzaju link, zewnętrzna strona internetowa może otworzyć się w trybie pełnoekranowym (w takim przypadku by powrócić do niniejszej strony należy użyć przycisku „wstecz” na przeglądarce) lub w niektórych przypadkach otworzy się w oknie niniejszej strony internetowej (w takim przypadku można powrócić do niniejszej strony internetowej za pomocą przycisków nawigacyjnych w oknie).

W przypadku, gdy zewnętrzna strona internetowa otworzy się w oknie obecnej strony internetowej, ma to miejsce wyłącznie w celu ułatwienia nawigacji i powrotu do obecnej strony i nie wskazuje na jakąkolwiek odpowiedzialność z naszej strony za zewnętrzną stronę internetową, nawet jeśli właścicielem i zarządzającym tej strony jest inna spółka Shell.

Linki te mają ułatwić szybkie znalezienie odpowiednich stron internetowych, usług lub produktów, które mogą zainteresować odwiedzającego stronę. Podjęcie decyzji o tym, czy jakiekolwiek usługi lub produkty dostępne za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych odpowiadają celom odwiedzającego, należy do zakresu odpowiedzialności odwiedzającego.

Shell Polska sp. z o.o. nie odpowiada za działania właścicieli ani operatorów tych stron internetowych, za dostarczane przez nich towary lub usługi ani za treści prezentowane na ich stronach internetowych, a także nie składa jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń ani zapewnień dotyczących tych treści i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron internetowych (włączając w to odpowiedzialność płynącą z jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej należącej do osób trzecich przez jakąkolwiek zewnętrzną stronę internetową, której link został podany na niniejszej stronie internetowej).

 • Wszelkie informacje lub porady prezentowane w ramach niniejszej strony internetowej mają charakter ogólny i nie należy się na nich opierać podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji.Shell Polska sp. z o.o. stara się zapewnić poprawność wszelkich informacji prezentowanych w ramach niniejszej strony w czasie ich umieszczania na stronie internetowej, ale nie gwarantuje dokładności takich informacji. Shell Polska sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie takich informacji lub porad oraz za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek podjęcia takiego działania.
 • Shell zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich informacji przesyłanych lub otrzymywanych za pośrednictwem jakiegokolwiek Forum oferowanego odwiedzającym. Shell, wedle własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, może dokonywać przeglądu zamieszczanych materiałów, usuwać je lub blokować.
 • Jeżeli jakakolwiek część niniejszej strony daje odwiedzającemu możliwość dołączenia się do forum lub lektury wpisów, należy pamiętać, że wszelkie komunikaty umieszczane na forum reprezentują poglądy osób umieszczających te komunikaty i nie należy ich traktować jak poglądy Shell.

Shell nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komunikaty umieszczane na forum przez jakiegokolwiek użytkownika, i nie należy wykorzystywać forum do umieszczania, załadowywania materiałów lub przekazywania informacji lub obrazów o charakterze oszczerczym, naruszającym prywatność lub w jakikolwiek sposób bezprawnym.

Zasady i warunki korzystania

 • Niniejsza strona internetowa zawiera materiały, w tym tekst, fotografie i inne obrazy oraz materiały dźwiękowe, chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej do niniejszych materiałów należą albo do Shell Polska sp. z o.o. lub zostały przekazane Shell  Polska sp. z o.o. na mocy licencji udzielonej przez właściciela lub właścicieli tych praw, by umożliwić wykorzystanie tych materiałów w ramach niniejszej strony internetowej.
 • Niniejsza strona internetowa zawiera także znaki towarowe, w tym znak „Shell” oraz emblemat Shell. Wszystkie znaki towarowe na niniejszej stronie internetowej należą do Shell Polska sp. z o.o. lub zostały udzielone Shell Polska sp. z o.o. na mocy licencji przez właściciela/właścicieli tych znaków towarowych w celu wykorzystania na niniejszej stronie internetowej.

Odwiedzający może

 • odwiedzić każdą część strony internetowej;
 • wydrukować dowolną lub wszystkie strony na własny użytek.

Odwiedzający nie może

 • kopiować (czy to w postaci wydruku papierowego, przechowywania na dysku, ściągania lub w jakikolwiek inny sposób), dystrybuować (w tym dystrybuować kopii), nadawać, zmieniać lub w jakikolwiek sposób wprowadzać modyfikacje lub w jakikolwiek sposób wykorzystywać materiały zawarte na niniejszej stronie za wyjątkiem sytuacji określonych w części zatytułowanej „Odwiedzający może”. Ograniczenia te dotyczą całości lub części materiałów niniejszej strony internetowej.
 • usuwać zawiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub jakichkolwiek materiałach skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej;
 • umieszczać linków do niniejszej strony internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Zmiany w Zasadach i warunkach korzystania

 • Shell Polska sp. z o.o.może w dowolnym momencie zmienić zasady i warunki korzystania oraz podane wyżej zrzeczenie się odpowiedzialności. Przeglądając niniejszą stronę internetową odwiedzający akceptuje fakt, że obowiązują go obecne zasady i warunki korzystania oraz zrzeczenie się odpowiedzialności, toteż należy sprawdzić ich treść przed ponownym odwiedzeniem strony.

Zmiany na stronie / w funkcjonowaniu strony

 • Shell Polska sp. z o.o. może zmienić format i treść niniejszej strony w każdej chwili.
 • Shell Polska sp. z o.o. może zawiesić funkcjonowanie niniejszej strony internetowej w celach konserwacyjnych lub serwisowych, w celu aktualizacji treści lub z dowolnego innego powodu.
 • Shell Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wycofania dostępu do niniejszej strony internetowej

w dowolnym momencie i bez poprzedniego powiadomienia.

Ochrona danych

Dane osobowe udostępnione Shell Polska sp. z o.o. oraz innych spółkom Shell za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z postanowieniami naszej polityki prywatności. Proszę uważnie zapoznać się z tą polityką przed dalszym korzystaniem ze strony. Udostępniając swoje dane osobowe odwiedzający wyraża zgodę za ich wykorzystanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

Procedura składania zażaleń

Jeśli macie państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia dotyczące niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej Shell.

Właściwość sądu

 • Niniejsze zasady i warunki korzystania podlegają prawu polskiemu i należy je interpretować zgodnie z postanowieniami tego prawa. W razie jakichkolwiek sporów związanych z niniejszymi zasadami i  warunkami korzystania lub jakiegokolwiek sporu dotyczącego strony internetowej, z tytułu odpowiedzialności umownej lub deliktowej, lub jakichkolwiek innych sporów, jurysdykcję w przypadku takiego sporu posiadają właściwe polskie sądy powszechne.