Powiadomienie dotyczące prywatności – Kierowcy, Klienci programów lojalnościowych, Nabywcy Energii, Użytkownicy Aplikacji Shell, Użytkownicy Strony Internetowej

To powiadomienie określa, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i jakie są Twoje prawa z tym związane.

Czego dotyczy niniejsze Powiadomienie?

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności zawiera informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z usług lub kupowania produktów od spółki Shell Polska sp. z o.o. lub spółek z grupy Shell („Shell” lub „my”) lub w ich imieniu, gdy korzystający lub kupujący są:

 • klientem detalicznym; w tym nabywcą energii lub usług e-mobilności (po uruchomieniu takich programów);
 • członkiem programów lojalnościowych Shell, np. Shell ClubSmart („Program Lojalnościowy Shell”);
 • osobą odwiedzającą stronę internetową Shell („Strona internetowa” lub „Strona internetowa Shell”); lub
 • użytkownikiem Aplikacji Shell ClubSmart lub innych aplikacji Shell przeznaczonych dla klientów detalicznych („Aplikacje Shell”).

Osobne powiadomienia oraz oświadczenia o ochronie prywatności mogą zawierać więcej informacji na temat tego, jak Shell przetwarza Twoje dane osobowe. Tak będzie w przypadku np. jeżeli jesteś nabywcą energii lub usługi e-mobilności. W takich wypadkach zostaniesz osobno poinformowany o ochronie prywatności. Takie powiadomienia mogą się różnić pomiędzy poszcególnymi krajami w których działamy, aby odzwierciedlić lokalne praktyki i wymogi prawne.

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności objaśnia, które dane osobowe są przetwarzane, dlaczego i dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak długo je przechowujemy, w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp oraz je zaktualizować, jakie masz inne prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także gdzie można uzyskać więcej informacji.

W przypadku gromadzeniadanych osobowych dzieci, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Powiadomienie specjalne – dla osób poniżej 16. roku życia. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Oprócz przypadków, w których Shell organizuje wydarzenia edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci, nie zbieramy celowo danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy o niepodawanie nam swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail). Jeśli chcesz się skontaktować z Shell w sposób, który wymaga podania danych osobowych (np. w odniesieniu do wydarzeń z obszaru edukacji czy innowacji), zwróć się do rodzica lub opiekuna o wystąpienie w Twoim imieniu.

W tej sekcji znajdziesz informację na temat źródeł, z których zbieramy Twoje dane osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Zbieranie informacji

Gromadzimy informacje, w tym Twoje dane osobowe jako klienta Shell, użytkownika aplikacji Shell lub odwiedzającego stronę internetową lub strony, którymi Shell zarządza na platformach społecznościowych („Media społecznościowe Shell”). Informacje te mogą być:

 • dostarczone przez Ciebie – podczas tworzenia konta w Shell poprosimy o Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz płeć (abyśmy mogli prawidłowo się do Ciebie zwracać; nie jest to informacja wymagana), preferencje dotyczące kontaktu oraz informacje niezbędne do odpowiedzi na pytania weryfikujące tożsamość. Jeżeli zdecydują się Państwo na członkowstwo w Programie Lojalnościowym Shell, używanie Aplikacji Shell, możemy poprosić Państwa o podanie dalszych danych osobowych niezbędnych dla wykonania takich usług lub uwierzytelnienia takich jak typ pojazdu, dokument prawa jazdy, data urodzenia (jeżeli gromadzimy takie dane), preferencje dotyczące komunikowania się i numer telefonu komórkowego,
 • uzyskane przy korzystaniu z usług Shell – gromadzimy również informacje o tym, jak i gdzie nabywasz lub korzystasz z usług lub produktów Shell. Mogą to być informacje o urządzeniach elektronicznych, adresach IP, danych logowania, typie i preferencjach przeglądarki, lokalizacji, identyfikatorach internetowych umożliwiających obsługę plików cookie i podobnych technologii. Twoja historia zakupów zawiera dane dotyczące (i) konkretnych produktów, które kupujesz, (ii) całkowitej kwoty zakupów w ramach transakcji, (iii) czasu i miejsca dokonania zakupów oraz (iv) wybranej metody płatności, w tym metod płatności wbudowanych w Aplikacj Shell (takich jak płatność mobilna);
 • jeśli jesteś członkiem Programu Lojalnościowego Shell – zbieramy informacje na temat Twojego udziału w tych programach, w tym: (i) wybranych nagród, (ii) liczby punktów wymienionych na nagrodę, (iii) częstotliwości i czasu wymiany punktów i (iv) sposobu dostarczenia nagrody.
 • zgromadzone przez źródła zewnętrzne – aby mieć pewność, że posiadamy w pełni aktualne informacje o Tobie po to by zapewnić produkty i usługi coraz lepiej dopasowane do Twoich preferencji, możemy łączyć posiadane informacje o Tobie z dodatkowymi informacjami dostępnymi publicznie lub otrzymanymi od upoważnionych strony trzecie (takie jak Experian czy Acxiom). W skład powyższych informacji mogą wchodzić informacje na temat Twoich zwyczajów zakupowych i powiązanych produktów lub usług, z których możesz korzystać, takie jak liczba samochodów w gospodarstwie domowym lub rodzaje samochodów, którymi się interesujesz; lub
 • zgromadzone za pomocą mediów społecznościowych – kiedy kontaktujesz się z nami, korzystając z Mediów społecznościowych Shell (np. kiedy komentujesz, udostępniasz lub reagujesz na posty, zamieszczasz pliki, wysyłasz wiadomości prywatne lub dodajesz Media społecznościowe Shell do obserwowanych), możemy otrzymywać takie dane osobowe jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, miasto rodzinne, adres e-mail i płeć. Będziemy korzystać z danych otrzymanych z Mediów społecznościowych zgodnie z niniejszym powiadomieniem.

Profil klienta Shell

Chcąc zapewnić Ci dobry kontakt z grupą Shell, w zależności od rodzaju Twojej relacji z Shell, łączymy informacje zebrane z opisanych powyżej źródeł, aby stworzyć Twój osobisty profil. Dzięki temu możesz łatwiej współpracować z różnymi spółkami Shell, a my mamy w pełni aktualne informacje na Twój temat, aby lepiej rozwijać i dopasowywać nasze produkty i usługi do Twoich konkretnych potrzeb.

Pamiętaj, że możesz kontrolować, jak Shell wykorzystuje powyższe informacje. Możesz wycofać zgodę na łączenie Twoich danych w sposób wskazany poniżej w sekcji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe objęte niniejszym powiadomieniem są przetwarzane wyłącznie:

 • za Twoją wyraźną zgodą;
 • w przypadku gdy są konieczne do realizacji zawartej z Tobą transakcji (np. informacje o płatności);
 • kiedy jest to konieczne ze względu na uzasadniony interes Shell, chyba że ważniejsze od niego są Twój interes lub podstawowe prawa i wolności; lub
 • w przypadku gdy Shell musi się wywiązywać ze swoich zobowiązań prawnych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Nie wpłynie to na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

W przypadku gdy nie podasz nam powyższych informacji w celu używania Aplikacji Shell lub udziału w Programie Lojalnościowym Shell, będzie to miało wpływ jedynie na możliwość pełnego korzystania przez Ciebie z Aplikacji Shell lub uczestniczenia w Programie Lojalnościowym Shell.

Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone dane osobowe?

 • Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa,
 • Shell Polska sp. z o.o. Oddział w Krakowie, ul. Czerwone Maki 85, 30-392 Kraków

samodzielnie lub łącznie ze spółkami powiązanymi w ramach grupy Shell.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w takich celach jak:

 • dostarczanie naszych produktów i usług;
 • zarządzanie relacjami i marketingiem, w tym utrzymywanie i rozwój kontaktów z Tobą;
 • zarządzanie kontami, w tym weryfikacja konta (tzn. zapewnienie, że tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona może mieć dostęp do Twojego konta i informacji);
 • obsługa klienta i rozwój naszych produktów i usług;
 • przeprowadzanie i analiza ankiet rynkowych i strategii marketingowych;
 • promocje i konkursy oferowane klientom Shell; lub
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom;

lub w celu drugorzędnym, kiedy jest on ściśle powiązany z celem głównym, takim jak:

 • przechowywanie, usuwanie lub anonimizacja danych osobowych;
 • audyty, dochodzenia, rozwiązywanie sporów lub cele ubezpieczeniowe, spory sądowe i obrona roszczeń;
 • badania statystyczne, historyczne lub naukowe; lub
 • zachowanie zgodności z prawem lub regulacjami.

Komunikacja i marketing – Twoje wybory

Jeśli wyraziłeś na to zgodę (i jeśli dokonałeś uprzednio zakupów u nas), możesz otrzymywać oferty dostosowane do Twoich preferencji w oparciu o informacje zebrane o Tobie z różnych źródeł opisanych powyżej, w celu zapewnienia Ci coraz lepiej dopasowanych produktów i usług.

Możemy wysyłać Ci aktualizacje i powiadomienia serwisowe bez Twojej uprzedniej zgody tylko w przypadku, gdy takie aktualizacje lub powiadomienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji Shell lub innych usług, z których korzystasz.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, możesz otrzymywać odpowiednie oferty i powiadomienia za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, a także w dowolnym czasie możesz zaktualizować preferencje subskrypcji za pomocą ustawień profilu lub skorzystać z funkcji wypisania się z subskrypcji różnych kanałów cyfrowych.

Bezpieczeństwo transakcji oraz zapobieganie oszustwom, wykrywanie ich i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie

W przypadku korzystania z aplikacji do płatności mobilnych (jeśli są dostępne na Twoim rynku) w celu zakupu produktów Shell możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych w celu zakończenia transakcji. Możemy wykorzystywać podane dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom, ich wykrywania i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz w celu egzekwowania zasad i warunków korzystania z aplikacji do płatności mobilnych.

Możemy udostępniać niektóre informacje dostawcom usług uczestniczącym w płatnościach mobilnych (takich jak PayPal), w tym między innymi adres IP, identyfikator urządzenia lub niepowtarzalny identyfikator, numer karty lojalnościowej, w celach opisanych powyżej, jak również w celu gromadzenia punktów, typ urządzenia, informacje geolokalizacyjne, a także informacje na temat połączenia (np. wi-fi) oraz sieci komórkowej.

  

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Dążymy do tego, żeby informacje, które posiadamy, były jak najbardziej aktualne. Możesz się domagać:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • poprawienia lub usunięcia danych osobowych (ale tylko wtedy, gdy nie są one wymagane ze względu na uzasadniony cel biznesowy, taki jak wykonanie transakcji handlowej);
 • zaprzestania komunikacji w celach marketingowych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; lub
 • zakończenia łączenia Twoich danych osobowych z różnych źródeł w celu tworzenia Twojego profilu osobistego; lub
 • otrzymania swoich danych osobowych, które przekazałeś Shell, w ustrukturyzowanej, cyfrowej formie i przekazania ich innej stronie, o ile jest to technicznie wykonalne.

W celu wystosowania powyższych wniosków wejdź na swój profil Shell lub skontaktuj się z nami pod adresem SITI-MLM-Support@shell.com.

Z kim możesz się skontaktować w przypadku pytań, problemów lub skarg dotyczących Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek kwestii, pytań czy skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przez formularz na stronie: https://www.shellsmart.com/smart/contact_us?site=pl-pl), telefonicznie (nr 800 080 014) lub mailowo na adres: SITI-MLM-Support@shell.com.

Możesz się również skontaktować się z Głównym Biurem ds. Prywatności Grupy Shell pod adresem Shell International B.V. w Hadze, Holandia – nr rejestru handlowego: 27155369, adres do korespondencji: PO Box 162, 2501 AN, Haga lub privacy-office-SI@shell.com.

Masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.uodo.gov.pl. Potrzebne szczegóły przekażemy Ci niezwłocznie po otrzymaniu prośby złożonej na adres privacy-office-SI@shell.com.

Jeśli masz zastrzeżenia w zakresie obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi przez Shell, masz prawo do złożenia skargi do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haga, Holandia).

Więcej informacji znajdziesz na stronach: www.uodo.gov.pl

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Na naszych stronach używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom najlepszą jakość korzystania.

Pliki cookie i podobne technologie

Shell używa plików cookie i podobnych technologii, które zbierają i przechowują informacje podczas odwiedzania Strony internetowej Shell lub korzystania z Aplikacji Shell. Ma to na celu umożliwienie Shell identyfikacji przeglądarki internetowej oraz zbierania danych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej, odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt oraz ich identyfikacji po powrocie, tak abyśmy mogli poprawić jakość korzystania z naszych Stron internetowych. Preferencje dotyczące plików cookie można kontrolować i zmieniać za pomocą ustawień przeglądarki lub za pomocą narzędzia znajdującego się na Stronach Shell – więcej informacji można znaleźć w powiadomieniu Shell na temat plików cookie pod adresem www.shell.pl/cookie-policy.html.

Shell jest zobowiązany do zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy technologie i procedury w celu ochrony Twojej prywatności przed nieuprawnionym dostępem i nieodpowiednim wykorzystywaniem danych. W szczególności możemy szyfrować niektóre nasze usługi, stosujemy procesy autentyfikacji i weryfikacji dostępu do usług oraz regularnie testujemy i oceniamy efektywność naszych środków bezpieczeństwa.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach przedstawionych powyżej i będą udostępniane wyłącznie w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu:

 • innym spółkom z grupy Shell, włącznie z mieszczącymi się poza Twoim miejscem pobytu i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”);
 • za Twoją zgodą, upoważnionym stronom trzecim współpracującym z Shell, które mogą dostarczać produkty lub usługi użytkownikom Aplikacji Shell i członkom Programów Lojalnościowych Shell;
 • upoważnionym dostawcom usług zaangażowanym w płatności mobilne (takim jak PayPal, Apple Wallet lub Android Pay);
 • upoważnionym agentom, licencjobiorcom, dostawcom usług, zewnętrznym audytorom lub podwykonawcom Shell;
 • organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, gdy będzie to konieczne ze względu na ciążący obowiązek prawny lub regulacyjny, któremu podlega Shell lub zgodnie z zakresem dozwolonym przez obowiązujące prawo; lub
 • osobie, na którą Shell przeniósł lub ma przenieść prawa lub obowiązki związane z danymi osobowymi.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Twój kraj z zastrzeżeniem zachowania środków bezpieczeństwa.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych krajów

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy Shell lub upoważnionym stronom trzecim spoza Twojego kraju (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), podejmujemy działania organizacyjne, umowne i prawne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej i że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Środki te obejmują wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules – BCR) dotyczące przekazywania danych wewnątrz grupy Shell i zatwierdzone przez Komisję Europejską mechanizmy przekazywania danych stronom trzecim (w krajach, w przypadku których uznano, że nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych), a także wszelkie lokalne wymogi prawne. Kopię wiążących reguł korporacyjnych Shell możesz znaleźć na stronie www.shell.pl/privacy.html lub uzyskać poprzez wysłanie e-maila na adres privacy-office-SI@shell.com.

Kontakt z Shell przez Media społecznościowe

Jeśli zdecydujesz się na kontakt z Shell za pomocą stron zarządzanych przez Shell na platformach społecznościowych („Media społecznościowe Shell”), takie jak Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn, Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i fakt, że interesujesz się Shell) będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Twoją stronę, w zależności od Twoich ustawień prywatności na danej platformie, oraz dla Shell. Możesz usunąć wszelkie informacje, które udostępniasz na tych stronach w każdym czasie poprzez konto na danej platformie. Shell nie śledzi Twojej aktywności w różnego rodzaju Mediach społecznościowych, z których korzystasz. Jeśli wysyłasz Shell wiadomość za pomocą jakiegokolwiek komunikatora na platformie społecznościowej, jest ona przechowywana nie dłużej niż przez miesiąc od otrzymania. Jeśli masz pytanie dotyczące mediów społecznościowych Shell, na które odpowiedzi nie możesz znaleźć samodzielnie, skontaktuj się z Shell – sprawdź też sekcję.

Dodatkowo i w zakresie, w jakim Shell ponosi odpowiedzialność łącznie z platformą serwisu społecznościowego za zarządzaną przez siebie stronę (Media społecznościowe Shell), Shell będzie mieć dostęp przez ten serwis do zebranych statystyk i informacji, które pomogą poznać sposób Twoich działań w Mediach społecznościowych Shell. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych na platformach społecznościowych, w tym otrzymywanych reklam ukierunkowanych, znajdziejsz w ustawieniach prywatności dostępnych na właściwej platformie społecznościowej.

Shell przechowuje Twoje dane osobowe tylko przez określony czas.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez Shell zgodnie z niniejszym powiadomieniem dotyczącym prywatności zostaną usunięte lub zanonimizowane (tak że nie będzie już możliwe zidentyfikowanie użytkownika):

 1. jeśli jesteś naszym klientem – zbędne dane będą usuwane co 5 lat;
 2. bez zbędnej zwłoki po złożeniu przez Ciebie wniosku o usunięcie konta Shell lub o zaprzestanie udziału w Programie Lojalnościowym Shell; lub
 3. w ciągu 3 lat dla wszystkich usług objętych subskrypcją po naszej ostatniej interakcji z Tobą (tzn. kiedy nie korzystałeś z naszych usług przez 3 lata).

W przypadku transakcji finansowych (w tym dokonywanych za pośrednictwem Aplikacji Shell), Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od transakcji.

We wszystkich przypadkach infomacje mogą być przechowywane przez (a) dłuższy okres, jeżeli istnieje ku temu powód prawny lub regulacyjny (w takim przypadku zostaną one usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do celów prawnych lub regulacyjnych) lub (b) krótszy okres, gdy dana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu jej danych osobowych i nie ma już uzasadnionego celu ich przechowywania.

Niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności jest aktualizowana.

Zmiany powiadomienia dotyczącego prywatności

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Zaleca się jej regularne sprawdzanie pod kątem ewentualnych zmian. Ostatnia aktualizacja niniejszego powiadomienia dotyczącego prywatności została dokonana w lutym 2020 roku.