Niniejszą politykę prywatności należy interpretować w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2002 r. Nr 101 poz 926, z póżn, zm.)

 • Czego dotyczy polityka prywatności?
 • Kto odpowiada za informacje osobowe gromadzone na tej witrynie?
 • Uwaga specjalna dla osób poniżej 18-tego roku życia
 • Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
 • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych
 • Korzystanie z tzw. ciasteczek
 • Pokoje pogawędek, tablice ogłoszeń, grupy dyskusyjne
 • Zapewnienie precyzji danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Korzystanie z danych osobowych zgłoszonych w innych witrynach
 • Przekazywanie informacji osobowych dotyczących innych osób
 • Czy polityka prywatności ulega zmianom?
 • W jaki sposób można się z nami kontaktować?