Informacja o realizowanej przez Shell Mobility Polska sp. z o.o. strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego zakończonego 31 grudnia 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Shell Mobility Polska sp. z o.o. („Shell Mobility Polska” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”). Shell Mobility Polska jest członkiem międzynarodowej grupy Shell plc ("Grupa" lub "Shell").

Informacja o realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o. strategii podatkowej dotycząca roku podatkowego 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Shell Polska sp. z o.o. („Shell Polska” lub „Spółka”) została sporządzona i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”). Shell Polska jest członkiem międzynarodowej grupy Shell plc ("Grupa" lub "Shell").