Sprawozdania roczne i publikacje

Najnowsze sprawozdanie roczne i formularz 20-F, raport na temat zrównoważonego rozwoju oraz poradnik inwestorów są dostępne na naszej globalnej stronie internetowej. 

Informacje podatkowe

Informacja o realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. strategii podatkowej.

Raporty

Od 1997 roku dobrowolnie publikujemy - otwarcie i szczerze - sprawozdania z działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.