Sprawozdania roczne i publikacje

Najnowsze sprawozdanie roczne i formularz 20-F, raport na temat zrównoważonego rozwoju oraz poradnik inwestorów są dostępne na naszej globalnej stronie internetowej. 

Sprawozdawczość

Od 1997 roku dobrowolnie publikujemy - otwarcie i szczerze - sprawozdania z działalności na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Dowiedz się, jak działamy, poznaj nasz zespół i jak rozwinęliśmy się z małego sklepu w Londynie sprzed blisko 200 lat.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 2500 pracowników.