Widok rzeki i białej ciężarówki na drodze w lesie sosnowym z lotu ptaka z zarysem ilustracji „Poszanowanie przyrody”

Poszanowanie przyrody

Ochrona środowiska, zmniejszenie ilości odpadów oraz wnoszenie pozytywnego wkładu w różnorodność biologiczną

Pracownik Shell czepiący wodę z rzeki

Od wielu lat kierujemy się zasadami i standardami, które mają na celu ochronę środowiska. Obecnie rozbudowujemy nasze cele w zakresie ochrony środowiska, dostosowując je w taki sposób, aby przyczyniały się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Nasze ambitne cele w zakresie środowiska obejmują ochronę i zwiększanie bioróżnorodności — życia roślin i zwierząt, które są niezbędne dla naszej planety. Koncentrujemy się również na bardziej efektywnym wykorzystaniu wody i innych zasobów we wszystkich naszych działaniach, a także na ponownym ich wykorzystywaniu w możliwie jak największej ilości.

Mężczyzna i kobieta spacerujący wzdłuż rwącej rzeki w lesie

Ograniczamy ilość odpadów powstających w wyniku naszej działalności i zwiększamy recykling tworzyw sztucznych. Przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszanie emisji generowanej wskutek naszej działalności i zapewnienie bardziej ekologicznych sposobów zasilania transportu i przemysłu.

Kluczową rolę odgrywa współpraca z naszymi partnerami i dostawcami oraz rozwijanie nowych form współpracy. Będziemy współpracować z innymi podmiotami z branży, rządami, naszymi klientami i łańcuchami dostaw, aby chronić przyrodę.

Stosy plastikowych worków w zakładzie unieszkodliwiania odpadów

Wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie ochrony środowiska na rok 2030 i lata późniejsze, a także cele krótkoterminowe. Będziemy nadal poszukiwać możliwości osiągnięcia bardziej rozbudowanych celów i w przejrzysty sposób informować o naszych postępach.

Jak Shell szanuje przyrodę

  • Do 2030 r. zwiększymy ilość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w naszych opakowaniach do 30% i zapewnimy, że opakowania naszych produktów będą nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

  • Ograniczymy ilość słodkiej wody zużywanej w naszych zakładach, zaczynając od zmniejszenia zużycia słodkiej wody o 15% do 2025 roku w porównaniu z poziomem z 2018 roku na obszarach, gdzie zasoby słodkiej wody są ograniczone.

  • Dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu odpadów poprzez zwiększenie ponownego wykorzystania i recyklingu w naszej działalności i łańcuchach dostaw.

  • Wykażemy ogólny pozytywny wpływ naszych nowych projektów na bioróżnorodność na obszarach charakteryzujących się znaczną różnorodnością biologiczną, zwanych krytycznymi siedliskami. Działanie to obejmuje inwestowanie w utrzymanie stanu lokalnego środowiska oraz podejmowanie kroków w celu jego zabezpieczenia i, tam gdzie to możliwe, poprawy.