Zdjęcie młodego chłopca patrzącego w ekran tabletu z zarysem ilustracji „Poprawa jakości życia”

Poprawa jakości życia

Poprawa jakości życia dzięki naszym produktom i działaniom, a także poprzez wspieranie inkluzywnego społeczeństwa.

Dwie uśmiechnięte kobiety siedzące przy stole

Shell przyczynia się do poprawy jakości życia, dostarczając niezbędną energię do domów, przedsiębiorstw i transportu, a także gotowania, ogrzewania i oświetlenia.

Dostarczanie przystępnej cenowo, niezawodnej i zrównoważonej energii ma również kluczowe znaczenie dla rozwiązywania globalnych problemów, w tym tych związanych z ubóstwem i nierównością. Dlatego też pracujemy nad tym, aby zapewnić więcej energii tym, którzy jej dziś nie mają. Nasze działania wspierają całe kraje i społeczności. Zatrudniamy pracowników w ponad 70 krajach, zapewniając im dochody i inne świadczenia, takie jak opieka zdrowotna i świadczenia emerytalne.

Oświetlona morska platforma wiertnicza nocą

Każdego roku wydajemy dziesiątki miliardów dolarów na towary i usługi w społecznościach, w których działamy. Nasza działalność generuje również przychody dla rządów poprzez podatki i opłaty licencyjne, które płacimy oraz podatki od sprzedaży, które pobieramy w ich imieniu. Pomaga to w finansowaniu opieki zdrowotnej, edukacji, transportu i innych podstawowych usług.

Przyczyniamy się do pozytywnych zmian w krajach i społecznościach poprzez zapewnianie szkoleń i umiejętności. Wspieramy w ten sposób lokalny rozwój gospodarczy i źródła utrzymania. Wzmacniamy lokalne gospodarki poprzez promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności i tworzenie faktycznych miejsc pracy w ramach programów, takich jak Shell LiveWire — nasz program rozwoju przedsiębiorstw.

Trzy osoby w biurze siedzące razem, przeglądające dokumenty i śmiejące się

Pracujemy nad tym, aby stać się jedną z najbardziej zróżnicowanych i sprzyjających integracji społecznej organizacji na świecie, miejscem, w którym każdy czuje się doceniany i szanowany. Skupiamy się na czterech obszarach: płeć, rasa i pochodzenie etniczne, LGBT+ oraz niepełnosprawność.

Tworzymy również warunki dla naszych klientów, które w większym stopniu sprzyjają integracji społecznej. Na przykład dzięki naszej współpracy z aplikacją fuelService niepełnosprawni kierowcy mogą poprosić o pomoc w naszych punktach sprzedaży detalicznej przed rozpoczęciem podróży, a następnie zapłacić, niewychodząc z samochodu. Przestrzegamy praw człowieka we wszystkich obszarach naszej działalności. Nasze podejście opiera się na zasadach przewodnich ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

Jak Shell poprawia jakość życia ludzi

  • Naszą ambicją jest zapewnienie do 2030 r. dostaw niezawodnej energii elektrycznej do 100 milionów mieszkańców Afryki i Azji, którzy jej jeszcze nie mają.

  • Będziemy dążyć do osiągnięcia 30% udziału kobiet w grupie 1 400 najlepszych liderów w spółce Shell do końca 2021 roku, 35% do 2025 roku i 40% do 2030 roku, w porównaniu z 26,4% na koniec 2019 roku.

  • Zapewnimy bezpieczne, opiekuńcze i sprzyjające integracji społecznej środowisko dla pracowników LGBT+, aby mogli być sobą i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

  • Dążymy do zwiększenia reprezentacji rasowej i etnicznej wśród naszych pracowników, abyśmy lepiej odzwierciedlali społeczności, w których pracujemy i żyjemy, zaczynając od Wielkiej Brytanii i USA, a następnie Holandii.

  • Do 2030 roku sprawimy, że nasza globalna sieć stacji paliw będzie bardziej sprzyjająca integracji społecznej i dostępna dla klientów z niepełnosprawnościami fizycznymi.