Idący pracownicy i pracownice w czerwonych kombinezonach i białych kaskach ze słuchawkami ochronnymi

Nasze podstawowe wartości

Przestrzeganie naszych podstawowych wartości i nieustanna koncentracja na bezpieczeństwie

Dwie kobiety siedzące przy biurku patrzące w ekran komputera i tabletu

U podstaw strategii „Powering Progress” leżą nasze podstawowe wartości, takie jak uczciwość, integralność i szacunek dla każdego człowieka oraz nasza nieustanna koncentracja na bezpieczeństwie.

Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu Shell, Kodeks postępowania oraz Podręcznik Etyki obowiązujące w Shell pomagają każdemu w firmie działać zgodnie z tymi wartościami, a także przestrzegać odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych.

Wprowadziliśmy nowe zasady podejmowania decyzji w celu zapewnienia przestrzegania zasad etyki zgodnych z naszym Kodeksem postępowania.

Prowadzimy działalność biznesową w przejrzysty i otwarty sposób oraz promujemy przejrzystość, tam gdzie to możliwe, w całej naszej branży.

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, wykonawcom i społecznościom lokalnym stanowi nasz najwyższy priorytet. Dążymy do tego, aby w wyniku naszej działalności nie ucierpieli ludzie, ani żeby nie dopuścić do żadnych wycieków.