Uśmiechnięty, brodaty mężczyzna na linii lasu z zarysem ilustracji „Generowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy”

Generowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy

Zwiększanie wartości poprzez dynamiczne portfolio i zdyscyplinowaną alokację kapitału

Widok na niebo pomiędzy odbijającymi światło budynkami

Strategia „Powering Progress” umożliwia naszym akcjonariuszom bogacenie się poprzez nasze akcje i dywidendy. W ten sposób wspieramy oszczędności i fundusze emerytalno-rentowe milionów osób na całym świecie.

Oczekujemy, że dzięki dynamicznemu podejściu do naszego portfela biznesowego będziemy w stanie zapewnić wysokie zyski. Oznacza to dalsze dostarczanie energii, której świat potrzebuje dzisiaj, przy jednoczesnym zwiększaniu naszych inwestycji w bardziej ekologiczną energię. Będziemy ponadto utrzymywać dyscyplinę finansową, a także zdrowy bilans, aby nasza firma pozostała silna, odporna i gotowa do wykorzystania możliwości związanych z transformacją energetyczną.

Kobieta stojąca z laptopem na tle zachodzącego słońca za oknami budynku

Dziś mamy wiele mocnych stron. Należą do nich głębokie relacje z naszymi klientami, światowej klasy działalność handlowa oraz zintegrowany model biznesowy, w oparciu o który wytwarzamy, kupujemy, transportujemy i sprzedajemy energię na całym świecie.

Wykorzystujemy te atuty, aby przekształcić naszą firmę w oparciu o trzy filary biznesowe: wzrost, transformacja i przemysł wydobywczy. Filar „Wzrost” obejmuje nasze stacje paliw, paliwa dla klientów biznesowych, energię, wodór, biopaliwa, ładowanie pojazdów elektrycznych, rozwiązania oparte na zasobach przyrody oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Koncentruje się na współpracy z naszymi klientami w celu przyspieszenia przejścia na zerową emisję netto.

Mężczyzna pomagający uśmiechniętemu dziecku podlewać rośliny w ogrodzie

Filar „Transformacja” obejmuje działalność w zakresie zintegrowanego gazu oraz chemikaliów i produktów oraz generuje zrównoważone przepływy pieniężne. Filar „Przemysł wydobywczy” zapewnia dopływ gotówki i zysków potrzebnych do sfinansowania naszych wypłat dla akcjonariuszy oraz transformacji naszego przedsiębiorstwa, poprzez zapewnienie niezbędnych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego.

Dzięki dynamicznemu podejściu do naszego portfela, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej i zdrowego bilansu, będziemy nadal stanowić atrakcyjną inwestycję dla naszych akcjonariuszy.