Zdjęcie trzech turbin wiatrowych na wzgórzu z zarysem ilustracji „Osiągnięcie zerowej emisji netto”

Osiągnięcie zerowej emisji netto

Współpraca z naszymi klientami i przedsiębiorstwami z innych branż w celu przyspieszenia przejścia na zerową emisję netto

Dwaj pracownicy Shell spacerujący między olbrzymimi panelami fotowoltaicznymi

Zajęcie się zmianami klimatu jest pilnym wyzwaniem. Wniesiemy swój wkład w świat zerowej emisji, w którym społeczeństwo przestaje przyczyniać się do zwiększenia całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Właśnie dlatego naszym celem jest stanie się przedsiębiorstwem energetycznym generującym zerową emisję netto do 2050 roku wraz ze społeczeństwem i naszymi klientami. Cel ten wspiera ambitniejszy zamiar zajęcia się zmianami klimatu, o którym mowa w porozumieniu paryskim ONZ, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury do 1,5° Celsjusza.

Statek towarowy w porcie z lotu ptaka

Stanie się przedsiębiorstwem energetycznym generującym zerową emisję netto oznacza zmniejszenie emisji generowanej w wyniku naszej działalności, a także paliw i innych produktów energetycznych, które sprzedajemy naszym klientom. Oznacza także przechwytywanie i przechowywanie pozostałej emisji przy użyciu technologii lub równoważenie jej w drodze kompensacji.

Przekształcamy naszą działalność i szukamy nowych możliwości zapewniających niskoemisyjną energię, takich jak biopaliwa, wodór, ładowanie samochodów elektrycznych i wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą energii słonecznej i wiatrowej.

Mężczyzna korzystający ze stacji ładowania Shell, podczas gdy dziewczyna przygląda się z wnętrza samochodu

Osiągnięcie naszego celu może oznaczać, że do 2030 roku będziemy dostarczać wystarczającą ilość odnawialnej energii elektrycznej do 50 milionów gospodarstw domowych, obsługiwać ponad 2,5 miliona punktów ładowania pojazdów elektrycznych, produkować osiem razy więcej paliw niskoemisyjnych oraz zwiększymy ilość biopaliw i wodoru w sprzedawanych przez nas paliwach transportowych do poziomu 10% z obecnych 3%.

Współpracujemy z klientami, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami w zakresie emisji, także z branż, w których zmniejszenie ilości dwutlenku węgla jest trudne, takich jak lotnictwo, spedycja, transport drogowy i przemysł. Współpraca z innymi obejmuje wspieranie polityki publicznej mającej na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w poszczególnych branżach. Nadal będziemy napędzać innowacje, aby zapewnić bardziej ekologiczną energię, której potrzebują nasi klienci.

Strategia Shell zmierzająca do osiągnięcia zerowej emisji netto

  • W październiku 2021 roku ustanowiliśmy cel ograniczenia całkowitych emisji o 50% do 2030 roku w stosunku do poziomów netto z roku 2016. Cel ten obejmuje wszystkie emisje podlegające naszej kontroli z Zakresu 1, które pochodzą bezpośrednio z naszej działalności, oraz z Zakresu 2, czyli pochodzące z energii, którą kupujemy do prowadzenia naszej działalności.

  • Jest to uzupełnieniem naszych celów zmniejszenia wraz ze społeczeństwem intensywności emisji dwutlenku węgla (śladu węglowego netto) dla produktów energetycznych, które sprzedajemy. Obejmują one cele krótkoterminowe, tj. o 2–3% do 2021 roku, 3–4% do 2022 roku oraz 6–8% do 2023 roku (w porównaniu z rokiem 2016). Zawierają także cele średnio- i długoterminowe, tj. o 20% do 2030 roku, 45% do 2035 roku oraz 100% do 2050 roku (w porównaniu z rokiem 2016).

  • Powiązaliśmy wynagrodzenia ponad 16 500 pracowników z naszym celem zmniejszenia intensywności emisji dwutlenku węgla o 6–8% do 2023 roku (w porównaniu z rokiem 2016).

  • Uważamy, że nasze roczne wydobycie ropy naftowej osiągnęło szczyt w 2019 roku i oczekujemy, że do 2030 roku nasze całkowite wydobycie będzie spadać o 1–2% rocznie.

  • Każdego roku inwestujemy około 1 miliarda USD w energię niskoemisyjną, taką jak ładowanie pojazdów elektrycznych, wodór, biopaliwa i elektryczność generowana z wiatru i słońca. W przypadku znalezienia odpowiednich możliwości komercyjnych planujemy zwiększyć tę kwotę do 2 miliardów USD.

  • Pragniemy być w stanie dodatkowo wychwytywać i składować 25 milionów ton dwutlenku węgla rocznie do 2035 roku — co odpowiada 25 instalacjom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) wielkości naszego zakładu Quest w Kanadzie.

  • Do 2025 roku zakończymy rutynowe spalanie gazu, które powoduje emisję dwutlenku węgla, w prowadzonych przez nas obiektach wydobywczych.

  • Oczekujemy, że do 2025 r. utrzymamy intensywność emisji metanu z obiektów zarządzanych przez Shell na poziomie poniżej 0,2%.