Ilustracja przedstawiająca grafiki 3D wszystkich czterech głównych filarów strategii „Powering Progress” w kształcie rombu

Strategia „Powering Progress”

„Powering Progress” jest naszą strategią mającą na celu przyspieszenie procesu przechodzenia naszej firmy na zerową emisję netto. Jej celem jest stworzenie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy, klientów i ogółu społeczeństwa. Strategia „Powering Progress” ma cztery cele główne wspierające realizację naszego głównego celu wspólnego napędzania postępu dzięki zapewnieniu większej liczby bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych. U jej podstaw leżą nasze podstawowe wartości i nacisk na bezpieczeństwo.

Ilustracja 3D przedstawiająca filar generowania wartości dla akcjonariuszy

Generowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy

Strategia „Powering Progress” generuje wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy. Zapewnia dobrą kondycję finansową umożliwiającą wprowadzenie w naszej firmie niezbędnych zmian w trakcie przechodzenia świata na czystszą energię.

Ilustracja 3D przedstawiająca filar osiągnięcia zerowej emisji netto

Osiągnięcie zerowej emisji netto

Strategia „Powering Progress” koncentruje się na współpracy zarówno z naszymi klientami, jak i przedsiębiorstwami z innych sektorów w celu przyspieszenia przejścia wraz ze społeczeństwem na zerową emisję netto. Świat zerowej emisji oznacza miejsce, w którym społeczeństwo przestaje przyczyniać się do zwiększenia całkowitej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze.

Ilustracja 3D przedstawiająca filar poprawy jakości życia

Poprawa jakości życia

Strategia „Powering Progress” oznacza poprawę jakości i warunków życia ludzi dzięki naszym produktom i działaniom, a także poprzez wspieranie społeczeństwa sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Ilustracja 3D przedstawiająca filar poszanowania przyrody

Poszanowanie przyrody

Strategia „Powering Progress” oznacza również poszanowanie przyrody poprzez ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie ilości odpadów oraz wnoszenie pozytywnego wkładu w różnorodność biologiczną.

Ilustracja przedstawiająca grafiki 3D wszystkich czterech głównych filarów strategii „Powering Progress”

Nasze podstawowe wartości i nacisk na bezpieczeństwo.

U podstaw strategii „Powering Progress” leżą nasze podstawowe wartości, takie jak uczciwość, integralność i szacunek dla każdego człowieka oraz nasza koncentracja na bezpieczeństwie. Obejmuje to nasze zobowiązanie do etycznego i przejrzystego prowadzenia działalności.