Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu

Jako globalny koncern energetyczny działający w świecie pełnym wyzwań, wyznaczamy wysokie standardy pracy i etycznego postępowania. Jesteśmy oceniani po tym, jak działamy - nasza reputacja zależy od tego, czy pozostajemy wierni naszym podstawowym wartościom: uczciwości, etyczności i szacunku do innych. Nasze osiem Zasad Prowadzenia Biznesu opiera się na tych podstawowych wartościach i pokazuje, jak promujemy zaufanie, otwartość, pracę zespołową, profesjonalizm oraz dumę z wykonywanej pracy.

Jako jedna z pierwszych światowych firm określiliśmy i rozpowszechniliśmy nasze przekonania, publikując w 1976 r. Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu (General Business Principles). W myśl tych zasad zobowiązujemy się wspierać zrównoważony rozwój, utrzymując równowagę między krótko i długoterminowymi działaniami biznesowymi oraz uwzględniając czynniki gospodarcze, środowiskowe podejmując decyzje biznesowe.

Od wszystkich pracowników Shell i jego podwykonawców, a także prowadzonych przez nas wspólnych przedsięwzięć, zawsze oczekujemy zrozumienia naszych zasad prowadzenia biznesu i postępowania zgodnie z nimi. Zachęcamy dostawców i podmioty, z którymi nie współpracujemy, do stosowania tych zasad.

Pobierz Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu

Kodeks Postępowania

Nasz Kodeks Postępowania (Code of Conduct) wskazuje pracownikom, jak stosować Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu w zgodzie z naszymi podstawowymi wartościami. Dostarcza on praktycznych porad na temat przestrzegania prawa i przepisów oraz pracy z klientami i współpracownikami.

Nałożone na nas wymogi regulacyjne nigdy nie były bardziej złożone czy wymagające. Kodeks Postępowania objaśnia standardy i zachowania, których przestrzegania oczekujemy od naszych pracowników.

Kodeks Postępowania Shell obejmuje takie zagadnienia jak: zwalczanie korupcji, handel krajowy i międzynarodowy, ludzie i bezpieczeństwo, ochrona informacji i aktywów oraz komunikowanie się.

Pobierz Kodeks Postępowania Shell

Globalna Linia Pomocy Shell

Utworzyliśmy Globalną Linię Pomocy, aby umożliwić pracownikom oraz zainteresowanym osobom zgłaszanie przypadków niezgodności z naszymi wartościami i zasadami.

Podziel się uwagami

Więcej o nas

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.

Może zainteresuje Cię także

Careers at Shell

Discover the impact you could make with a career at Shell.

Przyszłość energetyczna

Wykorzystujemy swe know-how, technologię i nowatorstwo, aby dostarczać więcej czystszej energii dla coraz liczniejszej ludności.