Help and Support

Pomoc Shell

Masz pytania? Może warto sprawdzić naszą stronę,

na której znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi programu Shell ClubSmart, stacji Shell oraz naszych paliw.

Otwórz stronę Pomoc Shell teraz

Siedziba Główna Shell Polska

Adres korespondencyjny:

Shell Polska Sp. z o.o.

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7a

02-366 Warszawa

Tel: +48 22 570 00 00

Recepcja czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000005239 

REGON: 010809811 

NIP: 526-10-09-190

Kapitał zakładowy: 870 687 000 PLN

Nr BDO 000005312

 

Shell Polska Sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Faktury prosimy kierować na adres:

Shell Polska Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie
ul. Czerwone Maki 85
30-392 Kraków

WIĘCEJ O NAS

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.