Siedziba Główna Shell Polska

Adres korespondencyjny:

Shell Polska Sp. z o.o.

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7a

02-366 Warszawa

Tel: +48 22 570 00 00

Recepcja czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000005239 

REGON: 010809811 

NIP: 526-10-09-190

Kapitał zakładowy: 870 687 000 PLN

Faktury prosimy kierować na adres:

Shell Polska Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie
ul. Czerwone Maki 85
30-392 Kraków

WIĘCEJ O NAS

Kim jesteśmy

Zapraszamy do zasięgnięcia dalszych informacji na temat naszej działalności, naszych ludzi oraz działań, które nakierowanych na przyspieszenie postępu dzięki oferowaniu bardziej dostępnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Nasza działalność

Shell jest globalną grupą firm energetycznych i petrochemicznych. w Polsce zatrudniamy około 3400 pracowników.