Polityka Diversity&Inclusion wyznacza wartości, którymi kierują się na co dzień wszyscy pracownicy, od stażysty po prezesa. Jest unikalna i stanowi powód do dumy pracowników Shell. Budowanie różnorodnych, wspierających się zespołów wpisało się w DNA firmy. To dzięki temu pracownicy dobrze czują się w swoich zespołach, mogą swobodnie wyrażać swoje zdanie i są dumni z pracy w Shell.

Różnorodność w Shell:

  • W Shell zatrudnionych jest ponad 4100 osób.
  • Aktualnie 61% menadżerów Shell w Polsce stanowią kobiety.
  • W polskich biurach Shell zatrudnionych jest blisko 800 obcokrajowców, 53 narodowości, mówiący 20 językami. Cudzoziemcy stanowią prawie 20% zatrudnionych pracowników.
  • Shell jest otwarty na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością i pokazuje to już w ogłoszeniach o pracę. Obecnie w Shell pracuje 34 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • W strukturach Shell działają wspierające się networki dla pracowników m.in.: Parents’ network, EnAble network, international network, think4tomorrow (CSR) czy LGBT network. Aktywnie włącza się w nie ponad 200 osób.

Różnorodność jest cechą charakterystyczną kultury organizacyjnej Shell, ale jej spójność i dobrą współpracę firma buduje w oparciu o cechy wspólne, a nie różnice.

WIĘCEJ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Co w Shell oznacza zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska.

Bezpieczeństwo

Jesteśmy zdecydowani, aby dostarczać energię w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zapobiegając szkodom dla naszych pracowników, wykonawców, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.