W raporcie Shell Fleet Solutions przeanalizowano wpływ kosztów na wysiłki na rzecz dekarbonizacji floty. Przedstawiono praktyczne zalecenia, które mogą zmaksymalizować zwrot z inwestycji w alternatywne rozwiązania o niskiej i zerowej emisji dwutlenku węgla oraz uwolnić wartość floty. Zawarto w nim także wyniki badania przeprowadzonego wśród 742 firm i decydentów flotowych z całego świata. Z ich perspektywy koszt dekarbonizacji jest największym wyzwaniem na drodze do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie jedna piąta ankietowanych flot podjęła zobowiązanie do dekarbonizacji w swoich kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), a jedna czwarta już rozpoczęła przejście na pojazdy elektryczne.

Publikacji raportu towarzyszyło specjalne wydarzenie LinkedIn Live: “Tipping the scales: how to find cost efficiencies when decarbonising your fleet”. W jego trakcie eksperci branżowi omówili biznesowy krajobraz dla dekarbonizacji floty, jak i przyczyny, dla których finanse stanowią barierę w jej przeprowadzeniu. Dyskutowano także o tym, w jaki sposób decyzje dotyczące całkowitego kosztu posiadania (CTO), infrastruktury ładowania, paliwa i danych mogą pomóc w zwiększeniu efektywności kosztowej flot. W debacie wzięli udział: Giorgio Delpiano, Senior Vice President, Business Mobility w Shell, Maurizio Romano, Head of Fleet, UK & Ireland w G4S oraz Michał Herbut, Fleet Decarbonisation Services EU Lead & Downstream w Accenture.

Firmy, które chcą dokonać dekarbonizacji swojej floty, powinny zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty. Po pierwsze, decyzja o elektryfikacji powinna być poprzedzona dokładną analizą całkowitego kosztu posiadania (TCO) pojazdów elektrycznych w porównaniu z pojazdami spalinowymi. Po drugie, weryfikacja dostępności systemu ładowania potrzebnego do zasilenia pojazdów elektrycznych. Po trzecie, należy znaleźć najbardziej opłacalne metody dekarbonizacji floty. Dla niektórych firm może być to wymiana jak największej liczby samochodów na raz, dla innych będzie to stopniowy proces wsparty innymi rozwiązaniami, jak np. wykorzystanie telematyki.

Debatę można obejrzeć pod tym linkiem, a raport na temat dekarbonizacji floty dostępny jest tutaj.

Więcej informacji o rozwiązaniach elektromobilnych dla flot osobowych i dostawczych dostępnych jest tutaj. Kompleksowe informacje o rozwiązaniach niskoemisyjnych w transporcie lekkim i ciężkim można znaleźć pod linkiem.