Studia przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz nabyć kompetencje wymagane w przedsiębiorstwach sektora energetycznego. Program dydaktyczny został stworzony we współpracy z cenionymi specjalistami biznesowymi. Zakłada kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju i ma na celu przygotowanie do pełnienia roli lidera transformacji całych instytucji, organizacji czy zespołów.

Transformacja energetyczna to kluczowe wyzwanie obecnych czasów i aby skutecznie ją realizować potrzebujemy wykształconych pracowników specjalizujących się w tym obszarze. Wraz z jedną z najbardziej renomowanych krakowskich uczelni, Shell chce się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie transformacji energetycznej, aby kształcić kolejne pokolenia, które w realny sposób będą mogły przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Z Uniwersytetem Ekonomicznym nieprzerwanie współpracujemy od 2007 r. Prawie ¼ pracowników krakowskiego oddziału Shell Business Operations to absolwenci UEK. Również absolwenci nowego kierunku będą mieli otwarte drzwi do Shell, szczególnie do rekrutacji na role związane z transformacją energetyczną. Już teraz kilkaset stanowisk w Shell w Krakowie jest związanych z dekarbonizacją i ta liczba ciągle wzrasta – mówi Grzegorz Mucha, dyrektor generalny Shell Business Operations w Krakowie.

Współcześnie ponad 1.2 mld ludności świata nie ma elektryczności, a prawie 3 miliardy ludzi na świecie do ogrzewania i gotowania wykorzystuje węgiel, a także inne wysokoemisyjne konwencjonalne źródła energii. Korzystanie z tych źródeł powoduje zanieczyszczenie środowiska naturalnego, emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych oraz negatywne skutki zdrowotne. Koncepcja Zrównoważona energia służy rozwiązaniu tych kluczowych problemów, a jej realizacja przyniesie szerszy dostęp do energii czystej, wydajniejszej i tańszej. Studia podyplomowe Sustainable Energy stanowią ogromną szansę na wypełnienie luki w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności w tym obszarze – dodaje dr Agnieszka Pach-Gurgul, dyrektor studiów podyplomowych Sustainable Energy w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

Nie jest to pierwsza edukacyjna inicjatywa Shell – firma jest już współpartnerem kierunku studiów Global Business Services, również na Uniwersytecie Ekonomicznym. Był to pierwszy kierunek w Polsce, stworzony od podstaw przez biznes i naukę, by kształcić pracowników do pracy w międzynarodowych centrach biznesowych.

Rekrutacja na kierunek Sustainable Energy trwa do 15 lutego 2023 r. Wszelkie informacje są dostępne pod tym adresem.