W Sympozjum udział wzięło ponad 50 przedstawicielek i przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych, którzy wspólnie wypracowali Deklarację Inkluzywnych Standarów dla Pracowników LGBT+ zatrudnionych w firmach i organizacjach, które przystąpią do Deklaracji. Zgodnie z nią, w swoich działaniach szczególnie skoncentrują się na: budowaniu świadomości, inkluzywnej komunikacji i edukacji pracowników na temat społeczności LGBT+, budowaniu i zaangażowaniu pracowników w networkach pracowniczych zrzeszających osoby LGBT+ i ich sojuszników, upewnieniu się, że wszystkie procedury i benefity pracownicze uwzględniają potrzeby osób LGBT+, korzystaniu i wspieraniu ekspertyzy w temacie LGBT+. Deklaracja także przewiduje pomiar skuteczności realizowanych zadań , odpowiedzialność za budowanie szacunku w społecznościach, w których żyjemy, i regularną wymianę doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami.

– Różnorodność, inkluzywność i szacunek do każdego człowieka bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, kraj pochodzenia i inne wymiary różnorodności, to wartości, które są podstawą naszej kultury organizacyjnej. Dobrymi praktykami warto się dzielić i właśnie dlatego zorganizowaliśmy drugie już Sympozjum LGBT+. Cieszymy się, że nasze zaproszenie spotkało się z tak dużym odzewem i wspólnie z innymi organizacjami mogliśmy porozmawiać, podzielić się swoimi rozwiązaniami oraz zainspirować do tworzenia nowych aktywności – mówi Barbara McCloskey, dyrektorka HR w Shell Business Operations w Krakowie.

Shell, już po raz drugi, zorganizował Sympozjum LGBT+ w celu wypracowania i rozwoju wspólnych standardów integracji społeczności LGBT+. W tym roku partnerami wydarzenia było Miasto Kraków, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Fundacja Znak Równości.

Shell Business Operations zatrudnia w Krakowie już ponad 5000 pracowników i od początku istnienia kieruje się wartościami i działaniami na rzecz diversity, equity & inclusion, które są częścią biznesowej strategii. Firma nieustannie dąży do tego, aby każda osoba czuła się doceniana i szanowana oraz miała poczucie bycia częścią społeczności Shell. Budowanie w pełni inkluzywnej kultury odbywa się m.in. poprzez budowanie programów rozwojowych i benefitów zapewniających stwarzanie równych szans dla wszystkich (np. programy umiejętności przywódczych dla kobiet, wspieranie mężczyzn decydujących się na urlopy rodzicielskie, dostosowywanie biura do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy celebracje róznorodności, w tym m.in. społeczności LGBT+).

Shell od lat działa na rzecz wspierania społeczności LGBT+. Firma jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy objętej patronatem Komisji Europejskiej.