Według WindEurope w polskiej części Bałtyku do 2050 roku mogą powstać instalacje generujące nawet 28 GW mocy pochodzącej z morskiej energii wiatrowej1. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji złożonych projektów morskich na Morzu Północnym, znacznym potencjale i wiedzy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz szerokiej obecności w Polsce, Shell może wesprzeć Polskę w zakresie wykorzystania jej ogromnych zasobów energii wiatrowej i przyspieszenia procesu transformacji miksu energetycznego.

Shell podpisał również porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego celem jest zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw w kontekście budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych. W ramach porozumienia sektorowego branża zobowiązała się do utworzenia bezpośrednio lub pośrednio do 2040 roku nawet 60 tys. miejsc pracy w polskiej energetyce wiatrowej.

Shell jest partnerem energetycznym Polski od 30 lat i niezmiennie chcemy wspierać Polskę w budowie bezpieczniejszego i zrównoważonego systemu energetycznego. Morska energetyka wiatrowa, która ma szansę stać się fundamentem polskiej transformacji i niezależności energetycznej, jest ważną częścią planów Shell dotyczących rozwoju naszej działalności w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych i wsparcia dekarbonizacji wielu gałęzi gospodarki. Podpisując porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zobowiązaliśmy się również do wspierania lokalnych społeczności i polskich firm, pomagając tworzyć nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji i rozwijać lokalne łańcuchy dostawmówi Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska.

Shell dołączył do branży energetyki wiatrowej ponad 20 lat temu. Obecnie portfolio firmy obejmuje morskie farmy wiatrowe w eksploatacji, budowie i w fazie rozwoju o łącznej mocy około 21 GW w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Shell zamierza również współpracować z klientami, rządem i inwestorami, aby włączyć energię z morskich farm wiatrowych w szersze działania dekarbonizacyjne, prowadzone w różnych sektorach gospodarki.

Informacje dla redaktorów:

  • Shell jest partnerem energetycznym Polski od ponad 30 lat i zatrudnia obecnie prawie 5 tys. osób. Działalność w Polsce prowadzi w ramach Shell Mobility, która obejmuje ponad 430 stacji paliw, środki smarne oraz usługi floty biznesowej, a także jedno z największych centrów biznesowych, które obsługuje 12 różnych spółek i działów Shell na całym świecie. Jako jeden z wiodących dostawców LNG na światowym rynku, Shell współpracuje również z polskimi podmiotami, zaspokajając coraz większe zapotrzebowanie kraju na gaz i LNG.
  • Celem Shell jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, w związku z czym firma zaczęła rozwijać działalność w Polsce w zakresie rozwiązań niskoemisyjnych. W 2021 roku wspólnie z IONITY Shell wprowadził na rynek pierwsze w Polsce ultraszybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych o mocy 350 kW. Shell zarządza również 1 GW mocy pochodzącej z polskiej energii wiatrowej, słonecznej i biogazowej za pośrednictwem należącej do grupy firmy Next Kraftwerke, zarządzającej Wirtualną Elektrownią (Virtual Power Plant).
  • W skali globalnej, poprzez dział Renewables & Energy Solutions Shell rozwija zintegrowaną działalność w zakresie energetyki, w ramach której produkuje, kupuje, sprzedaje, magazynuje i dostarcza energię bezpośrednio do klientów, zasilając domy, firmy i pojazdy. Shell działa w każdym odcinku energetycznego łańcucha wartości, co pozwala projektować zintegrowane rozwiązania dla klientów, pomagając im zwiększać wydajność oraz ograniczać emisje i koszty. Do 2030 roku Shell zamierza sprzedawać około 560 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.
  • Obecnie Shell eksploatuje morskie farmy wiatrowe o mocy 844 MW, kolejne 3,5 GW jest w budowie. Firma posiada także projekty w fazie rozwoju o łącznej mocy 16,7 GW w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Plany Shell dotyczące budowy morskich elektrowni wiatrowych obejmują zarówno konwencjonalne elektrownie wiatrowe o fundamentach przytwierdzonych do dna, jak i farmy pływające, a także instalacje do wytwarzania wodoru z energii wiatrowej oraz projekty łączące technologię morskiej energii wiatrowej z pływającymi instalacjami fotowoltaicznymi i magazynami energii. Więcej informacji o portfolio projektów wiatrowych można znaleźć tutaj.
  • Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zostało pierwotnie podpisane we wrześniu 2021 roku przez przedstawicieli polskiego rządu, inwestorów, branży energetyki wiatrowej, samorządów i uczelni wyższych w Polsce. W ramach porozumienia sektorowego branża zobowiązała się do utworzenia bezpośrednio lub pośrednio do 2040 roku nawet 60 tys. miejsc pracy w polskiej energetyce wiatrowej. Realizując ambicje Polski, aby przyspieszyć transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii, rząd zadeklarował uruchamienie nowego systemu aukcyjnego i od 2025 roku zamierza przeprowadzać konkurencyjne aukcje dotyczące morskiej energii wiatrowej.
  • Dalsze informacje na temat wyników przetargu będą przekazywane w miarę postępów w procesie.

1 Źródło: https://windeurope.org/newsroom/press-releases/the-birth-of-offshore-wind-in-poland/