Stacja w Piotrkowie Trybunalskim jest zlokalizowana przy trasie S8 w kierunku Warszawy, a punkt w Iłowej koło węzła A18 w stronę przejścia granicznego z Niemcami. Obydwa obiekty mieszczą 70 m3 LNG – czyli 31,5 ton gazu, co oznacza możliwość zatankowania nawet 150 ciężarówek. Stacje są otwarte całą dobę i wyposażone w szereg udogodnień dla kierowców m.in. parking, prysznice i strefę gastronomiczną, w której każdy może napić się autorskiej kawy Shell Café, posilić się ciepłym posiłkiem i odpocząć w relaksującym otoczeniu.

Kolejny krok ku transformacji energetycznej

W ogłoszonej w 2021 roku strategii Shell zapowiedział, że stanie się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r., a jednym z działań będzie zmniejszanie intensywności CO2 w sprzedawanych przez siebie produktach. Jednym z nich jest LNG, które obecnie kwalifikuje się jako jedna z najczystszych alternatyw, pozwalająca zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22 proc. w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym1. Co więcej, samochody zasilane LNG mogą również być tankowane zeroemisyjnym, a nawet ujemnym emisyjnie skroplonym biometanem (bioLNG).

  • Chcemy aktywnie wspierać naszych klientów w drodze do niskoemisyjności. Polska jest europejskim liderem w transporcie drogowym, dlatego uważamy za priorytet dążyć do dekarbonizacji już teraz. Co więcej, infrastruktura, którą wykorzystujemy dziś do LNG, może być jutro wykorzystana do bioLNG przy nieznacznych modyfikacjach lub nawet bez nich – mówi Michał Niemiec, CRT Sales Manager w Shell Polska.
  • Oprócz LNG inwestujemy też w inne obszary. Nasi klienci flotowi mogą kompensować emisje CO2 poprzez zakupy kredytów węglowych, a ostatnio oddaliśmy do ich użytku hybrydową kartę Shell Card dla flot elektrycznych i hybrydowych – dodaje.

Zalety LNG

W Polsce docelowo powstanie 11 stacji Shell zasilanych błękitnym paliwem. Oprócz wspomnianych wyżej korzyści związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, LNG wykorzystywane w samochodach ciężarowych ma większą wydajność energetyczną i jest efektywne kosztowo. Silniki napędzane LNG emitują niemal 50 proc. mniej hałasu w porównaniu z silnikami diesla o dużej mocy, dzięki czemu mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia kierowców i umożliwić wykorzystanie floty w strefach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu np. w przypadku zaopatrywania sklepów poza godzinami szczytu na obszarach mieszkalnych.

Dodatkowe informacje:

  • Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C.
  • LNG jako paliwo wykorzystywane w samochodach ciężarowych i transporcie morskim może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych ze względu na czystszy proces spalania i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu z olejem napędowym.
  • Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG) działającym na wszystkich etapach procesu. Firma poszukuje pól gazowych, wydobywa i skrapla gaz oraz transportuje i dystrybuuje paliwo do klientów.
  • Shell pracuje nad dojrzałym łańcuchem dostaw neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG, aby jeszcze bardziej zredukować wydzielanie gazów cieplarnianych. Zasadniczym składnikiem jest biometan, który można produkować z różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, stałe odpady komunalne i nawóz.
  • Intensywność emisji dwutlenku węgla w przypadku biometanu bardzo się różni w zależności od surowca używanego do produkcji i mieści w zakresie od -89 g CO2/MJ do +50 g CO2/MJ (wg Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii II UE). Mieszając biometan z metanem jako paliwem kopalnym o różnej intensywności emisji dwutlenku węgla, Shell może oferować klientom z branży transportu ciężkiego paliwo LNG o średniej intensywności emisji 0 g CO2/MJ lub nawet niższej. Oszczędności do 1 mln ton CO2 można uzyskać na przykład produkując biometan z obornika lub innych odpadów roślinnych alb zwierzęcych.

1 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu paliwowym opiera się na aktualnych normach zarządzania jakością ISO 9001 oraz wartościach emisji EPA i GREET. „Emisje gazów cieplarnianych” obejmują CO₂, metan i N₂O.