Stacja w Jędrzychowicach zlokalizowana jest przy autostradzie A4. Obiekt, tak jak poprzednio otwarte stacje, mieści w sumie 70 m3 LNG, czyli 31,5 ton gazu. Dodatkowo w nowej placówce pojawią się terminale płatnicze, w których kierowcy będą mogli zapłacić za tankowanie przy zewnętrznym terminalu kartą Shell LNG Card, bez konieczności podchodzenia do kasy.

Jako Shell intensywnie inwestujemy w paliwa alternatywne, m.in. w ramach konsorcjum BioLNG EuroNet budujemy korytarz LNG od Hiszpanii po wschodnią Polskę. LNG to realna, dostępne już dzisiaj alternatywa dla ciężkiego transportu drogowego. Rozpowszechnienie tego paliwa może pomóc zredukować emisje gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych nawet o 22 proc. – mówi Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska.

Shell jest obecnie największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego, na wszystkich etapach jego pozyskiwania. Inwestycje w nowe punkty LNG to kierunek, który wpisuje się w strategię Shell związaną z rozwojem paliw alternatywnych. LNG jako paliwo wykorzystywane przez samochody ciężarowe jest coraz popularniejsze na europejskim rynku.

Zmierzanie do transformacji energetycznej

Wspierając porozumienia paryskie Shell w lutym 2021 roku ogłosił strategię neutralności klimatycznej. Celem Shell jest, aby do 2050 roku stać się firmą energetyczną z zerową emisją netto.

Chcąc osiągnąć w krótkoterminowym okresie redukcję CO2 o 6-8% rozwijamy LNG i bioLNG, które minimalizują emisje CO2, i o wiele szybciej można stworzyć do nich infrastrukturę niż w przypadku wodoru. Jest to szczególnie istotne pod kątem samochodów ciężarowych, ponieważ dla kierowców tego typu pojazdów jest to rozwiązanie, które już teraz jest dostępne – mówi Monika Przybysz, Cluster Manager Commercial Road Transport CEE.

Dodatkowe informacje:

  • Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C.
  • LNG jako paliwo wykorzystywane w samochodach ciężarowych i transporcie morskim może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych ze względu na czystszy proces spalania i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu z olejem napędowym.
  • Shell pracuje nad dojrzałym łańcuchem dostaw neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG, aby jeszcze bardziej zredukować wydzielanie gazów cieplarnianych. Zasadniczym składnikiem jest biometan, który można produkować z różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, stałe odpady komunalne i nawóz.
  • Intensywność emisji dwutlenku węgla w przypadku biometanu bardzo się różni w zależności od surowca używanego do produkcji i mieści w zakresie od -89 g CO2/MJ do +50 g CO2/MJ (wg Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii II UE). Mieszając biometan z metanem jako paliwem kopalnym o różnej intensywności emisji dwutlenku węgla, Shell może oferować klientom z branży transportu ciężkiego paliwo LNG o średniej intensywności emisji 0 g CO2/MJ lub nawet niższej. Oszczędności do 1 mln ton CO2 można uzyskać na przykład produkując biometan z obornika lub innych odpadów roślinnych alb zwierzęcych.