Izabela Jamka, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionalnych strukturach Shell, wzięła udział w panelu poświęconym zmianom w zachowaniu przedsiębiorców i klientów w naszej trudnej, postpandemicznej rzeczywistości. Dyskutowała na ten temat z Katarzyną Gawlik z Deloitte oraz Katarzyną Zawodzińską z Unilever.

Izabela zwróciła uwagę, że „konsumenci postpandemiczni są przede wszystkim bardziej świadomi i wymagający. Oczekują od firm, aby zajmowały jasne stanowisko w kwestiach ważnych dla społeczeństwa, takich jak zrównoważony rozwój, tolerancja czy równouprawnienie”. Dla Shell jest to na przykład współpraca z marką Flawsome!, która wprowadziła na rynek napoje pozyskiwane z niedoskonałych owoców, które w normalnych warunkach zostałyby wyrzucone. Firmy, częściej niż przed pandemią, są także nastawione na przetrwanie niż na kooperację. Izabela Jamka zauważyła jednak, że „o współpracy decyduje to, jaki obierzemy sobie cel. I jeśli mówimy na przykład o zrównoważonym rozwoju, to jest coś, na co każda firma z osobna nie będzie miała realnego wpływu. Ale pracując razem możemy osiągnąć o wiele więcej”. Jako przykład Izabela Jamka podała współpracę Shell w dziedzinie rozwoju LNG jako alternatywnego paliwa dla samochodów ciężarowych.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką działa od 2008 roku tworząc największą społeczność przedsiębiorczych kobiet w Polsce. Sam cykl „Wiedza Nie Ma Płci” został zainicjowany przez Olgę Kozierowską, założycielkę Fundacji.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy, w której ekspertka Shell dyskutuje na temat wyzwań dla biznesu w postpandemicznym świecie. LINK.