Bridge

Shell ma ambicję, aby do 2050 roku lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i społeczeństwa1.

Klienci posiadający karty paliwowe Shell w Polsce mogą zdecydować o kompensacji emisji CO2 pochodzących z paliwa zakupionego za pomocą karty Shell Card na stacjach Shell i stacjach partnerskich w wielu krajach. Nowa usługa Shell pozwala obliczyć wysokość emisji CO2 generowanych przez floty i zrównoważyć ich wpływ na środowisko naturalne.

Jak to działa?

Decydując się na usługę, klienci korzystają z karty paliwowej Shell tak, jak zwykle. Shell śledzi zużycie paliwa i oblicza wynikające z niego emisje CO2, a następnie wycofuje z obiegu kredyty węglowe pochodzące z projektów opartych na ochronie przyrody, aby skompensować emisje w całym cyklu życia paliwa2. Kompensacja jest możliwa dzięki zakupowi odpowiedniej liczby kredytów węglowych generowanych w ramach międzynarodowych projektów środowiskowych, które chronią i odbudowują ekosystemy3. Projekty te są niezależnie weryfikowane przez certyfikowanych audytorów, którzy kontrolują, czy prowadzą one do rzeczywistych redukcji emisji. Łączna ilość emisji CO2, która została skompensowana w wyniku uczestnictwa w nowej usłudze, zostanie poświadczona rocznym certyfikatem wydawanym przez Shell.

1. Ambicją Shell jest, aby do 2050 roku lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i społeczeństwa. Spółka zastrzega, że jej aktualne plany biznesowe nie pozwolą dotrzeć do tego celu, dlatego będą musiały ewoluować.

2. Jeden kredyt węglowy kompensuje emisje jednej tony CO₂ do atmosfery.

3. Rozwiązania oparte na ochronie przyrody (nature based solutions – NBS) pozwalają zmniejszyć ogólne stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, chroniąc i odbudowując naturalne ekosystemy. Shell wspiera projekty ochrony i regeneracji przyrody na całym świecie. Informacje o projektach, w które zaangażowany jest Shell, można znaleźć na stronie: www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/nature-based-solutions.html