Niecałe dziesięć miesięcy po uruchomieniu pierwszej stacji Shell LNG w Bielanach Wrocławskich koncern otwiera kolejny punkt w Polsce. Stacja w Świecku znajduje się przy przejściu granicznym Świecko-Frankfurt. Stacja, podobnie jak wcześniejszy punkt Shell LNG w Bielanach Wrocławskich, mieści 70m3 LNG – czyli 31,5 ton gazu, co oznacza możliwość zatankowania nawet 160 ciężarówek. Stacja jest wyposażona w szereg udogodnień dla kierowców m.in. parking, prysznice i strefę gastronomiczną, w której każdy może napić się kawy, posilić i odpocząć. Punkt będzie czynny całą dobę.

Celem Shell jest stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r. odpowiadając tym samym na oczekiwania społeczeństwa, dlatego cały czas wprowadzamy rozwiązania, które przybliżą nas i naszych klientów do tego dążenia. Jednym ze sposobów jest inwestowanie w infrastrukturę LNG, czego przykładem jest budowanie w Europie korytarza LNG, tak jak to robi Shell w ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet. Obecnie błękitne paliwo jest najczystszą alternatywą dla ciężarówek z silnikami diesla i może przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego, szczególnie przy wykorzystaniu w późniejszej fazie bioLNG – mówi Piotr Dziwok, prezes zarządu Shell Polska.

Widzimy duże zainteresowanie paliwem LNG w Polsce. W pierwszych miesiącach funkcjonowania stacji w Bielanach Wrocławskich odnotowaliśmy nawet do 1000 transakcji miesięcznie. Liczymy na to, że w Świecku wyniki będą jeszcze lepsze. Pracujemy już nad kolejnymi punktami i mamy nadzieję, że wraz z rozwojem infrastruktury coraz więcej firm transportowych będzie decydować się na przestawienie swoich flot ciężarowych na LNG – komentuje Marcin Płocharski, menedżer ds. rozwoju LNG w Shell Polska

Szersze wykorzystanie pojazdów na skroplony gaz ziemny może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza. LNG pozwala zredukować emisję gazów cieplarnianych pochodzących z samochodów ciężarowych o 22% w porównaniu z konwencjonalnym olejem napędowym1. Silniki napędzane LNG emitują niemal 50% mniej hałasu w porównaniu z dużymi silnikami diesla, dzięki czemu mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia kierowców i umożliwić wykorzystanie floty w strefach o niskim dopuszczalnym poziomie hałasu np. w przypadku zaopatrywania sklepów poza godzinami szczytu na obszarach mieszkalnych. LNG jest konkurencyjnym kosztowo i bardziej efektywnym paliwem. Samochody zasilane LNG mogą jeździć także na skroplony biometan (bioLNG), który jest produkowany z odpadów organicznych. Infrastruktura, obecnie wykorzystywana do LNG może być wykorzystywana w przyszłości do neutralnego dla klimatu bioLNG, nad którym Shell również pracuje. Do 2022 r. koncern planuje zbudować zakład skraplania biogazu w Nadrenii.

Nowo otwarta lokalizacja to już 33. stacja Shell LNG w Europie. W ramach konsorcjum Bio-LNG EuroNet, którego Shell jest członkiem, powstaje korytarz 39 stacji LNG i zakład produkcji Bio‑LNG w Holandii. Stacje Shell LNG będą rozmieszczone co około 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowej TEN-T, od Hiszpanii do Polski. W najbliższym czasie Shell planuje otwarcie trzeciej stacji LNG w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie kolejnych w Iłowej, Jędrzychowicach i Poznaniu.

Dodatkowe informacje:

  • Skroplony gaz ziemny (LNG) to czysta, bezbarwna i nietoksyczna ciecz powstająca po schłodzeniu gazu ziemnego do –162°C. LNG jako paliwo wykorzystywane w samochodach ciężarowych i transporcie morskim może odegrać istotną rolę w realizacji celów energetycznych i klimatycznych ze względu na czystszy proces spalania i znacznie niższą emisję CO2 w porównaniu z olejem napędowym. Shell jest największym na świecie niezależnym producentem skroplonego gazu ziemnego (LNG) działającym na wszystkich etapach procesu. Firma poszukuje pól gazowych, wydobywa i skrapla gaz oraz transportuje i dystrybuuje paliwo do klientów.
  • Shell pracuje nad dojrzałym łańcuchem dostaw neutralnego pod względem emisji CO2 paliwa LNG, aby jeszcze bardziej zredukować wydzielanie gazów cieplarnianych. Zasadniczym składnikiem jest biometan, który można produkować z różnego rodzaju odpadów organicznych, takich jak odpady rolnicze, stałe odpady komunalne i nawóz. Intensywność emisji dwutlenku węgla w przypadku biometanu bardzo się różni w zależności od surowca używanego do produkcji i mieści w zakresie od –(minus)-89 g CO2/MJ do +50 g CO2/MJ (wg Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii II UE). Mieszając biometan z metanem jako paliwem kopalnym o różnej intensywności emisji dwutlenku węgla, Shell może oferować klientom z branży transportu ciężkiego paliwo LNG o średniej intensywności emisji 0 g CO2/MJ lub nawet niższej. Oszczędności do 1 mln ton CO2 można uzyskać na przykład produkując biometan z obornika lub innych odpadów roślinnych alb zwierzęcych.

1 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu paliwowym opiera się na aktualnych normach zarządzania jakością ISO 9001 oraz wartościach emisji EPA i GREET. „Emisje gazów cieplarnianych” obejmują CO2, metan i N2O.