Jak wynika z raportu „Decarbonising Road Freight: Getting into Gear”, ponad 70% respondentów postrzega pojazdy elektryczne z wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz pojazdy elektryczne wyposażone w akumulatory jako najbardziej perspektywiczne bezemisyjne technologie dla transportu ciężkiego. Wielu z nich uważa, że takie pojazdy będą rentowne w ciągu 5–10 lat.

– Samochody ciężarowe przewożą praktycznie wszystko, co potrzebne do codziennego życia, a krytyczna rola transportu drogowego uwidoczniła się szczególnie w czasie pandemii COVID-19 – powiedział Huibert Vigeveno, dyrektor działu Downstream w Shell – Jednocześnie transport drogowy jest odpowiedzialny za około 9% globalnych emisji CO2, a ponieważ zapotrzebowanie na jego usługi ma się podwoić do 2050 roku, musimy pilnie podjąć działania w kierunku osiągnięcia jego bezemisyjności netto. Firmy flotowe, producenci pojazdów ciężarowych i dostawcy energii już rozpoczęli inwestowanie w rozwiązania nisko- i bezemisyjne, ale w celu przyspieszenia zmian sektor wymaga bardziej zdecydowanej polityki i przepisów.

Główne wnioski z raportu:

 • Aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, poziom emisji z transportu drogowego musi do 2050 roku zmniejszyć się o niemal 60% w porównaniu do 2018 r., nawet mimo oczekiwanego podwojenia wolumenu transportu drogowego w tym samym okresie.
 • 80% respondentów postrzega brak zachęt regulacyjnych i złożoność wymiany infrastruktury za główne bariery na drodze do dekarbonizacji, podczas gdy 70% za główną przeszkodę uważa ograniczone zapotrzebowanie ze strony klientów.
 • Technologie do dekarbonizacji transportu drogowego już istnieją, choć nie są jeszcze rentowne. Producenci pojazdów ciężarowych już opracowują modele elektryczne napędzane wodorem i energią elektryczną.
 • Firmy powinny nadać priorytet wymianie pojazdów ciężarowych i autobusów obsługujących krótkie dystanse i trasy miejskie na dostępne pojazdy elektryczne napędzane wodorem i energią elektryczną.
 • Branża powinna współpracować, by zwiększyć udział bezemisyjnych pojazdów ciężarowych oraz paliw w klastrach regionalnych i wzdłuż korytarzy transportowych o dużym natężeniu ruchu.
 • Paliwa niskoemisyjne, takie jak skroplony gaz ziemny (LNG), bioLNG, CNG i biodiesel powinny być wprowadzane na rynek szybko i z wykorzystaniem istniejących punktów zaopatrzenia, ale nie tam, gdzie mogłyby zakłócić wdrażanie rozwiązań bezemisyjnych.
 • Floty pojazdów ciężarowych na olej napędowy mogą zredukować emisje poprzez poprawę konstrukcji pojazdów, zastosowanie rozwiązań cyfrowych do optymalizacji zarządzania flotą oraz wykorzystanie paliw i smarów o wyższej jakości.

– Najbliższe 10 lat będzie kluczowe dla wprowadzania pojazdów bezemisyjnych w sektorze transportu drogowego i bardzo cieszy to, że liderzy branży już zaczęli się zgadzać co do ścieżki rozwoju technologii — mówi Carlos Maurer, wiceprezes ds. sektorów i dekarbonizacji w Shell – Uważamy, że produkowany na dużą skalę wodór będzie najbardziej rentowną ścieżką do zeroemisyjności samochodów ciężarowych o dużej ładowności i średniej ładowności na długich dystansach. Elektromobilność będzie natomiast dobrym rozwiązaniem dla pojazdów o małej ładowności i średniej ładowności na krótkich dystansach. W Shell już podejmujemy działania na rzecz udostępniania tych rozwiązań energetycznych klientom i współpracujemy z innymi podmiotami nad zwiększeniem skali tych przedsięwzięć”.

Shell opublikował też raport towarzyszący pod tytułem „Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead”, w którym nakreślił swój wkład w dekarbonizację sektora. W raporcie przedstawiono ambicje Shell związane z ochroną klimatu, a także plany redukcji emisji przez własną flotę niemal 3000 zakontraktowych cystern o 10% do 2025 i o 30% do 2030 (w porównaniu z 2018).

Raporty „Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead” oraz „Decarbonising Road Freight: Getting into Gear” są dostępne na stronie Shell.

Dodatkowe informacje:

 • W badaniu „Getting into Gear” wzięło udział 158 szefów firm i ekspertów z branży transportu drogowego, reprezentujących 123 podmioty ze wszystkich segmentów tego sektora z 22 krajów. Należą do nich firmy flotowe, producenci pojazdów ciężarowych, dostawcy technologii i infrastruktury, czołowi producenci odzieży i FMCG, spedytorzy, sprzedawcy detaliczni, organizacje branżowe, regulatorzy i finansiści.
 • Przedstawiciele sektora zidentyfikowali 22 rozwiązania, które można wdrożyć w ciągu najbliższych 10 lat, by zredukować emisje i przyspieszyć przechodzenie na nisko- i bezemisyjne pojazdy ciężarowe do końca obecnej dekady.
 • Raport „Getting into Gear” stanowi element szerzej zakrojonej współpracy Shell i Deloitte, mającej na celu zbadanie także innych sektorów, w których obniżenie emisji stanowi wyzwanie.
 • Shell ma ambicję, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto do 2050 r. lub wcześniej, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie.