Jak wynika z ostatniegoraportu Kline&Company, prezentującego wyniki za 2018 rok Shell
zwiększył swój udział w globalnym rynku w porównaniu z poprzednim rokiem. Pozostałe międzynarodowe koncerny odnotowały spadek udziałów. Całkowita sprzedaż Shell wyniosła około 4500 kiloton gotowych środków smarnych, co odpowiada około 5 mld litrów. Na uzyskany wynik miała wpływ sprzedaż w trzech segmentach tj. środki smarne motoryzacyjne oferowane klientom indywidualnym (30%), motoryzacyjne przeznaczone dla klientów biznesowych (34%) oraz przemysłowe (36%).

„Uzyskane wyniki potwierdzają,że strategia rozwoju Shell w zakresieśrodków smarnych jest skuteczna. Kompleksowa oferta najwyższej jakości olejów i smarów oraz coraz większy zakres usług cyfrowych umożliwiają nam prowadzenie działalności we wszystkich segmentach rynku i utrzymanie pozycji lidera na globalnym rynku środków smarnych, który z roku na rok staje się coraz bardziej dynamiczny. Raport Kline&Company pokazuje, że wzrasta nasza przewaga nad konkurencją. Cieszymy się z rosnącego zapotrzebowania na środki smarne klasy premium oraz z rozwoju produktów Shell pod kątem przemysłu. Koncentrujemy się na potrzebach klientów i staramy się odpowiednio dostosować do nich naszą ofertę, co przekłada się na i większe zyski i przyczynia się do wzmocnienia wolnych przepływów pieniężnych w Grupie Shell” - powiedział Huibert Vigeveno, Executive Vice President, Shell Global Commercial.