W ramach konkursu, młodzi konstruktorzy będą mieli okazję, aby przetestować pojazdy, które zostały przez nich samodzielnie zaprojektowane i zbudowane. Zadaniem zespołów biorących udział w rywalizacji jest skonstruowanie pojazdu, który pokona jak najdłuższy dystans na ekwiwalencie jednego litra paliwa lub 1 kWh.

Polskę w Shell Eco-marathon Europe 2015 będzie reprezentowało 11 drużyn z sześciu uczelni z całego kraju:

 1. ELVIC TEAM z Politechniki Lubelskiej
 2. Green Arrow z Polietchniki Warszawskiej 
 3. Hydrogen CarPG z Politechniki Gdańskiej
 4. Iron Warriors z Politechniki Łódzkiej 
 5. KNKP Racing z Politechniki Gdańskiej 
 6. Simr Team z Politechniki Warszawskiej 
 7. SKAP z Politechniki Warszawskiej 
 8. SKAP 2 z Politechniki Warszawskiej 
 9. Smart Power z Politechniki Śląskiej 
 10. Smart Power Urban z Politechniki Śląskiej
 11. Wat Eco Team z Wojskowej Akademii Technicznej

Edycja specjalna

W ciągu ostatnich trzydziestu lat konkurs bardzo się rozwinął. Zdjęcia z pierwszej edycji zawodów zorganizowanych w 1985 roku, przedstawiają około 20 drewnianych pojazdów, w większości napędzanych silnikami kosiarek, ustawionych w kolejce do startu. Trzy dekady później europejska edycja gromadzi rocznie ponad 3 000 uczestników, których wspiera ponad 40 000 kibiców.

Uczestnicy rywalizują obecnie w dwóch różnych kategoriach: futurystycznej „Prototype” oraz bardziej konwencjonalnej kategorii „UrbanConcept”, która dzieli się dodatkowo na siedem podkategorii w zależności od rodzaju wykorzystywanego w pojazdach zasilania. Innowacyjne technologie i kreatywny design stanowią istotną wartość konkursu.

Z biegiem lat pojazdy i technologie nieustannie ewoluowały. Coraz więcej zespołów z całej Europy podejmowało wyzwanie ustanowienia rekordowych wyników efektywności energetycznej w różnych kategoriach paliwowych, bijąc jednocześnie rekordy swoich uczelni i krajów. W pierwszej edycji europejskiej w 1985 roku, szwajcarski zespół Henry zdobył pierwszą nagrodę za prototyp pojazdu, który na 1 litrze paliwa pokonał dystans 680 km. Minęło 30 lat, a zespoły konkursowe nadal biją rekordy i osiągają nowe, znacznie większe odległości. W 2014 roku, zespół Microjoule La Joliverie z Francji ustanowił w tej samej kategorii nowy rekord pokonując 3,314.9 km na 1 litrze paliwa. To prawie pięciokrotnie więcej niż 30 lat temu. Postęp ten pokazuje prawdziwy skok technologiczny, który udało się osiągnąć uczestnikom Shell Eco-marathonu. 

Samochody przyszłości

Przygotowując się do majowego konkursu, studenci ciężko pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami i technologiami, aby wycisnąć ze swoich pojazdów każdy dodatkowy kilometr. Technologia druku 3D, testy w tunelach aerodynamicznych oraz elektroniczna regulacja przepustnicy to zaledwie kilka przykładów najnowocześniejszych rozwiązań zastosowanych przez studentów. W tym roku zespoły mogą wziąć udział w wyścigu z nowym rodzajem napędu - CNG (Sprężony Gaz Ziemny). CNG jest niskoemisyjnym paliwem wykorzystywanym w transporcie, które może być stosowane jako alternatywa dla benzyny i oleju napędowego.

Norman Koch, Dyrektor ds. Technicznych Shell Eco-marathon powiedział: „Sezon 2015 zapowiada się bardzo obiecująco dla edycji europejskiej. Świętując 30-lecie konkursu z całą rodziną Shell Eco-marathon, chcemy powrócić do najważniejszych momentów z ostatnich trzech dekad i podkreślić ich wagę, a co ważniejsze, spojrzeć na nowe technologie, które pozwolą nam zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami w zakresie  energii i mobilności. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co studenci przygotowali w tym roku i jakich zaskakujących osiągnięć dokonają."

"Polskie ekipy radzą sobie świetnie w konkursie Shell Eco-martahon. W poprzednich latach niejednokrotnie stawaliśmy na podium, a co roku plasujemy się w czołówce obydwu kategorii. Cieszy, że zespoły rok do roku dążą do poprawienia swoich wyników i że wytrwale pracują nad nowymi rozwiązaniami. W nauce wytrwałość i dążenie do realizacji celu jest rzeczą niezwykle istotną. Co więcej, każdego roku w konkursie Shell Eco-martahon bierze udział coraz więcej zespołów z Polski, w tym roku mamy ich aż 11. Oznacza to, że formuła konkursu jest atrakcyjna dla młodych inżynierów i że stała się ona bodźcem do doskonalenia nie tylko technologii, ale również umiejętności jej uczestników, które w przyszłości z pewnością wykorzystają w pracy zawodowej."

Agata Hinc, rzecznik prasowy Shell Polska

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.shell.pl/aboutshell/shell-eco-marathon.html

Dodatkowe Informacje

Zachęcamy wszystkich studentów z całej Polski do wzięcia udziału w kolejnej edycji Shell Eco-marathon.

O Shell Eco-marathon

Shell Eco-marathon jest wyjątkowym, globalnym konkursem, który jako wyzwanie dla młodych konstruktorów stawia przesuwanie granic energooszczędnej jazdy. 

Konkurs daje możliwość sprawdzenia samodzielnie zaprojektowanych i skonstruowanych przez studentów pojazdów. Konkurs jest inspiracją dla wielu młodych ludzi, dla których wyzwania energetyczne przyszłości są sprawą ważką. 

Konkurs wymaga od uczestników innowacyjnego myślenia, kreatywności i współpracy. Jest wyjątkowym, praktycznym doświadczeniem pozwalającym studentom rozwijać umiejętności i zdobywać wiedzę. Shell Eco-marathon razem z Shell Energy Lab oraz forum Powering Progress Together, przyciągają tysiące uczestników i kibiców, wywołując dyskusję na temat przyszłości energii i mobilności.   

W europejskim wyścigu rywalizują ze sobą przyszłe pokolenia inżynierów i naukowców w wieku 16-25 lat z ponad 30 krajów z całej Europy i nie tylko. Zwycięża drużyna, która pokona najdłuższy dystans na ekwiwalencie jednego litra paliwa lub 1kWh. Aby publiczność mogła śledzić przebieg wyścigu, Shell przeniósł rywalizację na ulice Rotterdamu, miasta-gospodarza konkursu. 

Shell Eco-marathon Europe jest próbą znalezienia rozwiązań dla globalnego wyzwania, jakim jest rosnące zapotrzebowanie na energię, a także mobilizacji młodzieży, partnerów oraz społeczeństwa w dążeniu do wspólnego celu.

W dniach 21-24 maja 2015 roku Shell Eco-marathon Europe świętuje swoje 30-lecie i już po raz czwarty odbędzie się w Rotterdamie w Holandii. Konkursowi towarzyszy szereg imprez, których celem jest zaangażowanie i inspirowanie społeczeństwa na całym kontynencie. Tylko szeroko zakrojona współpraca wszystkich zainteresowanych przyszłością energetyki i technologii może przyczynić się do zaspokojenia ciągle rosnącego zapotrzebowania na energię.

Shell Eco-marathon jest globalną inicjatywą, która odbywa się również co roku w Stanach Zjednoczonych i Azji. W tym roku w Ameryce konkurs będzie miał miejsce między 9 a 12 kwietnia w Detroit, w stanie Michigan, zaś azjatycka edycja odbędzie się w dniach 26 lutego - 1 marca w Manili na Filipinach.

O Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell jest globalną firmą energetyczną, której siedziba główna mieści się w Hadze, a akcje grupy obecne są na giełdach w Londynie, Amsterdamie i Nowym Jorku. Firmy Shella działają w ponad 90 krajach, a ich działalność obejmuje wydobycie gazu ziemnego i ropy; produkcję i sprzedaż upłynnionego gazu naturalnego oraz technologię upłynniania gazu; wytwarzanie, sprzedaż i transport produktów paliwowych oraz chemicznych, a także projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. 

Więcej informacji o Shell: www.shell.com

Firmy, w których Royal Dutch Shell plc posiada bezpośrednie i pośrednie inwestycje, są odrębnymi podmiotami. W tej informacji prasowej terminy "Shell", "Grupa Shell" i "Royal Dutch Shell" są czasami używane wymiennie dla ułatwienia przekazu informacji. Podobnie słowa "my", "nas" i "nasze" są również używane w odniesieniu do spółek zależnych lub do tych, które pracują dla nich. Wyrażenia te są także stosowane w celu identyfikacji danej firmy lub przedsiębiorstwa. "Spółki zależne" i "Firmy Shell", użyte w niniejszej informacji prasowej, odnoszą się do firm, nad którymi Royal Dutch Shell, bezpośrednio lub pośrednio, ma kontrolę.

Firmy, współkontrolowane przez Shell, są ogólnie określane jako "joint ventures", natomiast firmy, na które Shell wywiera znaczący wpływ, ale nie posiada kontroli ani współkontroli, są nazywane "współpracownikami". Określenie "Udziały Shell" jest używane, aby wskazać bezpośredni i/lub pośredni udział, jaki koncern Shell posiada w różnych przedsięwzięciach, spółkach osobowych lub spółkach, po wyłączeniu osób trzecich.

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi dotyczące prognozy sytuacji finansowej, wyników działalności i przedsiębiorstwa Shell i Grupy Shell. Wszystkie informacje, poza stwierdzeniem faktu historycznego, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłych oczekiwań, które są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach kierownictwa i obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, e faktyczne wyniki, osiągnięcia lub wydarzenia mogą różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym sprawozdaniu.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują, między innymi, stwierdzenia dotyczące potencjalnego narażenia Shell i Grupy Shell na ryzyko rynkowe i oświadczenia wyrażające stanowisko kierownictwa: oczekiwania, przekonania, szacunki, prognozy, przewidywania i założenia. Wypowiedzi prognozujące są identyfikowalne przez sposób użycia ich wyrażeń oraz zwrotów, takich jak "przewidywać", "uważać", "może", "szacować", "oczekiwać", "cele", "zamierzać", "może", "perspektywy", "plan", "prawdopodobnie", "projekt", "ryzyko", "poszukiwania", "powinien", "cel", "będzie" itp.

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na przyszłe operacje Shell i grupy Shell i może się tak zdarzyć, że osiągniete przez Shell wyniki będą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszym materiale, w tym (bez ograniczeń): (a) wahania cen ropy naftowej i gazu ziemnego; (b) zmiany popytu na produkty Shell; (c) zmiany kursów walut; (d) wyniki wiercenia i produkcji; (e) rezerwy; (f) utrata udziału w rynku i konkurencji w branży; (g) ryzyko środowiskowe i fizyczne; (h) ryzyko związane z identyfikacją odpowiednich potencjalnych akwizycji i celów, i udane negocjacje i realizacja takich transakcji; (i) ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w krajach rozwijających się i w krajach objętych sankcjami międzynarodowymi; (j) zmiany legislacyjne, finansowe i prawne, w tym środków regulacyjnych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; (k) warunki ekonomiczne i finansowe na rynku w różnych krajach i regionach; l) ryzyko polityczne, w tym ryzyko wywłaszczenia i renegocjacji warunków umów z podmiotami rządowymi, opóźnienia lub postęp w zatwierdzaniu projektów i opóźnienia w zwrocie kosztów wspólnych; (m) zmiany w warunkach handlowych.

Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej wyraźnie podlegają w całości ostrzeżeniom zawartym lub o których mowa w niniejszej informacji. Czytelnicy nie powinni w pełni polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Dodatkowe czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki, zawarte są w Shell 20-F za 2013 rok (dostępne na stronie www.shell.com/investor i www.sec.gov). Czynniki te również powinny być uważnie rozpatrzone i rozważone przez czytelnika. Każde stwierdzenie dotyczące przyszłości dotyczy tylko stanu trwającego w dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego, tj. 23 lutego 2015 roku.

Ani Shell, ani żaden z jego podmiotów zależnych, ani Grupa Shell nie podejmuje się zobowiązania do uaktualnienia, naniesienia jakiejkolwiek zmiany w owej informacji w związku z ewentualną możliwością zaistnienia nowej sytuacji na rynku lub innych zdarzeń. W świetle tych zagrożeń, przyszłe wyniki i osiągnięcia mogą się różnić od tych, które podano w niniejszej informacji prasowej.