Umożliwia otrzymywanie zbiorczych faktur VAT na zakupione paliwo z jej użyciem na automatycznych stacjach Shell Polska w Polsce. Karta ID nie jest kartą płatniczą.

Klienci, którzy podczas tankowania nie posiadają karty ID, a chcą otrzymać fakturę, mogą wysłać oryginał paragonu potwierdzającego transakcję wraz z niezbędnymi danymi do faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie w biurze Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 02-366 Warszawa i przesyłane pocztą.

Żeby otrzymać kartę ID, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą, e-mailem lub zostawić w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej na każdej stacji automatycznej Shell Polska. Karta powinna dotrzeć do klienta w ciągu 14 dniu od daty otrzymania formularza.

Jeżeli w formularzu zostało wpisanych kilka numerów rejestracyjnych samochodów, na każdy samochód zostanie zakodowana osobna karta. W przypadku innego adresu do korespondencji niż adres firmy, należy wpisać adres do korespondencji w rubryce „informacje dodatkowe” na formularzu. Shell Polska nie bierze odpowiedzialności za błędnie wypełnienie formularza, które spowoduje błędne zakodowanie karty i wystawienie faktury VAT z błędem.

Dodatkowa karta jest wydawana na życzenie klienta. Klient może złożyć zamówienie na dodatkową kartę telefonicznie w Infolinii Shell Polska, e-mailem, pocztą lub wypełnić kolejny formularz zgłoszeniowy.

W przypadku utraty karty należy niezwłocznie powiadomić o tym Shell Polska telefonicznie, e-mailem lub pocztą. Shell Polska zakoduje i prześle klientowi kolejną kartę oraz zablokuje zgubioną kartę.

W przypadku zmiany danych nabywcy faktur VAT takich jak zmiana siedziby, nazwy, numeru rejestracyjnego pojazdu, adresu do korespondencji, nazwiska osoby kontaktowej i numerów telefonów kontaktowych należy skontaktować się z Infolinią Shell Polska, bądź przesłać pisemną informację  e-mailem lub pocztą.

W piśmie klient powinien podać datę wprowadzenia zmiany. Po otrzymaniu informacji o zmianie danych, Shell Polska wprowadzi zmianę w bazie danych. W przypadku zmiany numeru NIP klient powinien wypełnić nowy formularz zgłoszeniowy.

Formularz zwrotu środków z kart przedpłaconych

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2013 r. firma Neste Polska zaprzestaje akceptacji Kart paliwowych Neste i sprzedaży towarów przy użyciu tych kart.

Więcej w punkcie klienci biznesowi

E-Faktura stacji automatycznych

E-faktura to zbiorcza faktura VAT w wersji elektronicznej, wystawiana raz w miesiącu.