Jest prawnie uznaną formą rozliczenia. Zawiera informacje dotyczące wszystkich transakcji dokonanych w danym miesiącu z użyciem karty ID czyli te same dane co faktura papierowa.

Wszyscy posiadacze karty ID mogą otrzymywać e-faktury ( Regulamin usługi e-faktura ). Formularz „zgoda na e-fakturę" w formacie pdf dostępny jest w linku poniżej. Po pobraniu formularza należy wypełnić go czytelnie, podpisać i w oryginale wysłać pocztą do Shell Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa lub na adres e-mail:Selfservice@shellpl.pl w postaci załącznika w formacie PDF. Formularze niekompletne i nieczytelne nie będą przyjmowane. Prosimy zwrócić uwagę, czy kluczowe pola tj. NIP, dane firmy oraz adres email zostały poprawnie uzupełnione. Usługa zostanie uruchomiona w bieżącym miesiącu po otrzymaniu formularza.

Każdy klient otrzyma osobne konto na portalu www.e-selfservice.pl gdzie po zalogowaniu do systemu będzie mógł uzyskać informacje na temat faktur VAT. Założenie konta będzie zasygnalizowane wysłaniem powitalnego e-maila z portalu. W wiadomości klient otrzyma wskazówki i jednorazowe hasło do pierwszego logowania. Klient będzie zawiadamiany za każdym razem, kiedy na platformie znajdą się kolejne dokumenty.

Jeżeli adres e-mail, na który klient otrzymuje e-faktury uległ zmianie, należy pobrać formularz „Zmiana adresu do e-faktury”, wypełnić czytelnie i odesłać w oryginale do Shell Polska lub na adres e-mail: Selfservice@shellpl.pl w postaci załącznika w formacie PDF.

W przypadku rezygnacji z usługi e-faktury, klient powinien pobrać formularz „Wycofanie zgody na e-fakturę”, wypełnić czytelnie i odesłać w oryginale do Shell Polska lub na adres e-mail: Selfservice@shellpl.pl w postaci załącznika w formacie PDF.

Więcej w punkcie klienci biznesowi

Karta ID dla stacji automatycznych

Karta ID to bezpłatna karta identyfikacyjna wydawana klientom Shell Polska.