Pracownik przemysłowy w zakładzie

Zrównoważony rozwój nie musi oznaczać niższych wyników finansowych

Odkryj rozwiązania, które pomagają firmom dążącym do zrównoważonego rozwoju pokonać największe wyzwania.

słup energetyczny

Jak znaleźć złoty środek między bieżącymi zobowiązaniami do utrzymania dochodowości a odpowiedzialnością za zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w działalności operacyjnej?

To problem, z którym – według badań – mierzą się zarządzający firmami z całego świata. 99% z nich uważa, że zrównoważony rozwój będzie miał duży udział w przyszłym sukcesie firmy, lecz jednocześnie 55% przyznaje, że jest pod presją utrzymania niższych kosztów, nawet jeśli opóźni to inwestycje w strategie długoterminowe1.

Ochrona środowiska i generowanie zysków dla firmy wcale nie muszą się wzajemnie wykluczać.

W takim razie jak zacząć? I od czego?

Regulacje prawne, wymagania klientów, inicjatywy pracowników i cele wyznaczone przemysłowi – motywacja do wdrożenia zrównoważonych rozwiązań jest różna. Aby skutecznie zrealizować postawione przed firmą cele, potrzebne są czas, wiedza i budżet. Warto skorzystać z usług doświadczonych partnerów, którzy pomogą w przygotowaniu odpowiedniej strategii.

Osoby decyzyjne odpowiedzialne za wdrażanie zrównoważonego rozwoju w podmiotach biznesowych powinni uznać za priorytetowe cztery najważniejsze obszary:

  • Zarządzanie odpadami
  • Redukcja CO2
  • Produkty z odpadów pokonsumenckich
  • Materiały biodegradowalne

Każdy z tych obszarów może potencjalnie zmniejszyć wpływ na środowisko w sektorze przemysłowym, jednocześnie zwiększając wydajność operacyjną i zabezpieczając wyniki finansowe.

1 The United Nations Global Compact — Accenture Strategy CEO Study on Sustainability, 2019

1 Edelman Trust Barometer, 2020

W ramach inicjatyw zrównoważonego rozwoju należy uznać za priorytetowe cztery najważniejsze obszary: gospodarka odpadami, redukcja CO₂, produkty z odpadów pokonsumenckich oraz materiały biodegradowalne.

Więcej o środkach smarnych Shell

Shell Lubricant Solutions

Odkryj wysokiej jakości środki smarne i specjalistyczne usługi w zakresie smarowania, które zapewniają firmom zrównoważone korzyści.

Odkryj nasze usługi w zakresie środków smarnych

Odkryj naszą kompletną gamę usług, zyskaj nieograniczony dostęp do specjalistycznej wiedzy Shell i wsparcie: przez Internet i osobiste.

Więcej informacji o zrównoważonym rozwoju w Shell

Znaczenie zrównoważonego rozwoju w Shell

Dowiedz się, jak w Shell rozumiemy zrównoważony rozwój – udostępniając coraz więcej czystszych rozwiązań energetycznych, w sposób odpowiedzialny

Rozwiązania oparte na ochronie przyrody

Dowiedz się, jak Shell inwestuje w środowisko naturalne w ramach swojej ambicji, aby stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto